bartcaron.be

2009 – 2014: geen besparingen in verenigingsleven?

Ingediend op december 17th, 2013 door bartcaron

Uit de Nieuwsbrief van het FOV ….

“De Vlaamse regering heeft heel uitdrukkelijk beslist om de voorbije jaren niet te besparen op verenigingen van sociaal-cultureel werk en cultuur”, zo stelde cultuurminister Joke Schauvliege tijdens het debat in het Vlaams Parlement over de crisis bij verenigingen (zie andere berichtgeving). Een stelling die, op zijn zachtst gezegd, toch wat nuance verdient.

Van 8 tot 28 procent minder

De FOV houdt de budgettaire evolutie over de verschillende jaren in detail bij. Hieruit blijkt dat sinds de start van deze legislatuur de Vlaamse subsidies voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk een kloof vertonen van ruim 12 procent. De sociaal-culturele bewegingen tekenen voor een tekort van 28 procent, de verenigingen zagen hun subsidies met bijna 8 procent dalen en de vormingsinstellingen met ruim 14 procent. Binnen deze laatste werksoort zijn het vooral de volkshogescholen die ruim een kwart van hun subsidies verloren.

2011: sector duikt in het rood

Ook de feitelijke verdamping van de mogelijkheid om nog met opleidingscheques te werken, het schrappen van de experimentele ondersteuning van sociaal-culturele verenigingen en een trits andere maatregelen zorgden ervoor dat de sociaal-culturele organisaties tijdens deze legislatuur aardig meedeelden in de klappen die de financiële crisis veroorzaakte. Een positieve keerzijde van de medaille is dat de geleidelijke toename van de middelen voor het Vlaams Intersectoraal Akkoord (in 2012 en 2013) een deel van de stijgende loonkosten compenseerde.

Met Boekstaven (zie vorige berichtgeving) onderzoeken we jaarlijks de algemene evolutie van alle middelen van onze organisaties. Hieruit blijkt dat in 2011 de financiële cijfers van onze sector in het rood doken: alle belangrijke inkomstenbronnen worden kleiner, er is een terugval in het arbeidsvolume…

Gemeenten besparen op verenigingen

Tijdens hetzelfde parlementair debat bevestigde de minister dat zij het terecht belangrijk vindt dat er in het decreet lokaal cultuurbeleid nog steeds sprake is van de verplichting voor gemeentebesturen –althans deze die Vlaamse cultuursubsidies wensen- om minstens 0,8 euro per inwoner te besteden aan het verenigingsleven.

Maar uit een recente bevraging van de VVSG (pdf-link) blijkt dat de gemeentelijke begrotingen voor de volgende jaren er voor de verenigingen ook niet overal even goed uitzien. Zowel op de dienstverlening, de retributies als de rechtstreekse subsidies zoeken heel wat gemeenten naar middelen om hun tekorten op te vangen. 41 % van de gemeenten wil de diensten aan burgers, verenigingen en bedrijven afbouwen, in 71 % van de gemeenten gaan de retributies naar omhoog en in 24 % van de gevallen snoeien gemeenten in de rechtstreekse subsidies aan het verenigingsleven.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor 2009 – 2014: geen besparingen in verenigingsleven?

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie