bartcaron.be

Betere fietsverbindingen Marke - Kortrijk

Ingediend op juni 8th, 2011 door bartcaron

Bart Caron vroeg op de gemeenteraad aan schepen Guy Leleu naar de stand van zaken van de werken aan twee fietsroutes van Marke naar Kortrijk en signaleerde het probleem van het sluipverkeer door het Bouwcentrum Pottelberg.

De Kleine Markstraat wordt heraangelegd. Er komt een afgescheiden fietspad zodat fietsers veilig naar het Guldensporenpad (tussen Bouwcentrum Pottelberg en de spoorweg) kunnen fietsen. Op de spitsuren rijden honderden fietsers langs daar naar de fietsroute tussen spoorweg en het Bouwcentrum Pottelberg. En er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd voor auto’s. Eerst worden rioleringswerken uitgevoerd tot aan de Doenaertstraat. Er komen grotere riolen die het water van het bufferbekken dat aan de overkant van de Doenaertstraat ligt, vlot kunnen afvoeren. De werken vangen aan op 23 mei en zullen 25 à 30 dagen duren.

Daarnaast bestaat er een probleem van sluipverkeer tussen Marke en de Engelse Wandeling via de parking van het Bouwcentrum. Auto’s proberen zo vertraging aan het kruispunt Dumoulinlaan/Engelse Wandeling te vermijden.

Op de vraag naar de aansluiting van de nieuwe Dumoulin op de Baliestraat, kwam het antwoord dat die eerstdaags wordt afgewerkt en dat er voor de fietsers een veiliger verbinding komt van de afgescheiden fietspaden langs beide wegen. De fietspaden langs de Dumoulin worden tegen 17 mei gegoten en de haagjes langs de Baliestraat worden daarvoor aangepast.  De signalisatie zou aangebracht worden op 18 mei.
Vandaag is de situatie voor de fietsers gevaarlijk. Ook omdat er nog geen vaste signalisatie is aangebracht en er geen lijnen zijn geschilderd. Auto’s razen voorbij en fietsers kunnen ’s morgens en ’s avonds haast niet passeren door het aanschuivende verkeer.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Betere fietsverbindingen Marke - Kortrijk

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie