bartcaron.be

Voorstel van raadslid Bart Caron in verband met het stemmen in woonzorgcentra

Ingediend op december 23rd, 2013 door bartcaron

De raad hoort:
– het voorstel van raadslid B. Caron in verband met het stemmen in woonzorgcentra, waarvan
de tekst luidt als volgt:
“De stad Kortrijk staat in voor het inrichten van de stembureaus ter gelegenheid van de
verkiezingen en vervult hiermee een belangrijke en omvangrijke taak in ons democratisch
bestel. Het is belangrijk dat iedere stemgerechtigde burger zijn stem effectief kan uitbrengen.
De ouderen, met name zij die in een woon- en zorgcentrum verblijven, vragen hierbij een
bijzondere aandacht. De mogelijkheid om met volmacht te stemmen of gepast vervoer te
zoeken naar het stembureau maakt de ouderen afhankelijk van derden. Dikwijls zouden zij voor
zulke belangrijke kwesties autonoom willen zijn.
In verscheidene steden en gemeenten werden de jongste 5 jaar stembureaus opgericht in
woonzorgcentra en dienstencentra. Het stijgende aantal deelnemers toont aan dat hier wordt
ingespeeld op een reële vraag. Deze stembureaus in woonzorgcentra en dienstencentra
worden best opengesteld voor de omwonenden.
Het toegankelijk maken van de verkiezingen voor iedereen beperkt zich trouwens niet tot de
ouderen. Ook personen met een beperking, hetzij motorisch, visueel, auditief,… dienen hier
bijzondere aandacht te krijgen. De verschillende verenigingen actief in dit domein kunnen hier
gepast advies in verstrekken.
Daarom leggen wij graag het volgende voor ter stemming:

De gemeenteraad vraagt het college van burgemeester en schepenen:
– ter gelegenheid van de komende verkiezingen, overal waar mogelijk stembureaus in te richten
in woonzorgcentra;
– al het mogelijke te doen om alle stembureaus toegankelijk te maken voor mensen met een
beperking.”

– het antwoord van schepen K. Byttebier, waarvan de tekst luidt als volgt:
Voor wat betreft de toegankelijkheid, worden alle stembureaus hierop gecontroleerd en indien
nodig aangepast.
De mogelijkheid om stembureaus te organiseren in woonzorgcentra en dienstencentra wordt
momenteel onderzocht. Het is nog niet duidelijk of dit ook effectief mogelijk zal zijn.
Er wordt geopteerd voor minder locaties, maar dan wel beter ingericht. Bij de zoektocht naar
nieuwe locaties, zal zeker ook nagegaan worden of de woonzorgcentra en dienstencentra
hiervoor in aanmerking komen. Als dat zo is, dan zijn we bereid om daar een stembureau
in te richten, maar dan niet enkel voor de bewoners van deze centra maar ook voor de
omwonenden.
Raadslid B. Caron is akkoord met het antwoord en vraagt niet langer de stemming.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Voorstel van raadslid Bart Caron in verband met het stemmen in woonzorgcentra

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie