bartcaron.be

Minder planlast mag niet leiden tot minder inspraak

Ingediend op juni 8th, 2011 door bartcaron

Vlaams parlement amendeert Planlastdecreet onder

De commissie Binnenlands Bestuur heeft het ontwerp van Planlastdecreet, zoals ingediend door Binnenlandminister Geert Bourgeois, op verschillende punten geamendeerd.
Over de geest van het decreet, nl. een sterke vermindering van de planlast en van de rapportageverplichtingen van de gemeenten aan het Vlaams Gewest, bestaat er een kamerbrede consensus. Maar over de concrete toepassing ervan blijft discussie. Groen! vindt dat een vermindering van de planlast niet tegelijk mag leiden tot een vermindering van de inspraak voor de burger.

Daarom diende Groen! een aantal amendementen in die er vooral op gericht waren de inspraak van adviesorganen en andere stakeholders in onze steden en gemeenten te bevorderen. De politiek moet terug dichter bij de lokale burger komen. Uit de amendementen die werden ingediend door Bart Caron (Groen!) heeft de meerderheid er twee overgenomen.

In artikel 6 wordt een sterke bepaling opgenomen die zegt dat het gemeentebestuur moet aantonen dat ze lokale belanghebbenden en/of bevoegde adviesraden heeft betrokken bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning. Dat moet een garantie geven dat de Jeugdraad, de Cultuurraad, de Milieu- en natuurraad enz. hun mening kunnen geven bij de voorbereiding van dat meerjarenplan. Het moet er ook toe leiden dat de gemeente zoveel mogelijk belanghebbenden betrekt.

In artikel 10 wordt bepaald dat de gemeenten jaarlijks aan de Vlaamse Regering moeten rapporteren over de uitvoering van al wat beloofd is in dat meerjarenplan. Groen! vroeg deze feedback ook te voorzien t.a.v. de bevoegde adviesraden. Zo wordt de betrokkenheid van de lokale adviesraden tijdens de beleidscyclus decretaal verankerd. Ook dat werd door de meerderheid overgenomen. Dat is een goede zaak omdat de adviesraden op deze wijze zullen kunnen volgen of het gemeentebestuur de beloofde activiteiten al dan niet uitvoert.

Groen! is tevreden dat de meerderheid deze aanpassingen wilde doen. Groen! wilde nog verder gaan, maar kreeg geen navolging van de collega’s van de meerderheid.
Zo was er een amendement van Groen! dat de rapportageverplichtingen voor de gemeenten driejaarlijks i.p.v. jaarlijks wou maken.  Maar zoveel autonomie voor de gemeenten wil Bourgeois blijkbaar niet.
Groen! stelde ook voor om toe te laten dat de zgn. Vlaamse beleidsprioriteiten ook betrekking zouden kunnen hebben op in te zetten middelen (bijv. personeel) als er geen kwantificeerbare effecten kunnen worden bepaald. Ook dat werd niet weerhouden.
Wij wilden ook aandacht schenken aan de toekomst van werkingen voor en door maatschappelijk kwetsbare personen. We vonden dat het planlastdecreet moest voorzien dat sectorale decreten daar wel aandacht voor hebben. Dit werd verworpen omdat het zogezegd ook zou kunnen gelden voor armoede, voor genderverhoudingen e.d. (sic).
Ook het invoeren van een jeugdtoets op het meerjarenplan werd verworpen.

Bart Caron
0477 49 58 10

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Minder planlast mag niet leiden tot minder inspraak

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie