bartcaron.be

Culturele globalisering, een grote uitdaging

Ingediend op juni 2nd, 2011 door bartcaron

Wie én staat voor een interculturele samenleving, én voor het bevorderen van het eigen cultuurbeleid, heeft het niet steeds makkelijk om de doelen en de werkwijze om die te bereiken op elkaar af te stemmen. In tegendeel, ze botsen soms.
 
Laat me eerst een paar vragen stellen.
Mogen het Deens Instituut, het Goethe Instituut, the British Council in Brussel, het Hongaars Instituut enz. in Brussel of Gent of Antwerpen een cultureel huis aanhouden? Mogen ze daar culturele activiteiten organiseren? In welke taal moeten ze communiceren met het publiek? Ja, het mag. meer zelfs, het is een courante praktijk. Brussel en bij extenso Vlaanderen is het centrum van Europa. Hier vestigen zich spelers uit vele windstreken. Ze dragen er sterk toe bij dat Brussel steeds minder een Vlaams-Waalse, maar wel een wereldstad wordt. Wie maakt zich daar zorgen over?
 
Mogen een Vlaams-Marokkaans Culturenhuis of het Moussem-festival in Antwerpen of Brussel manifestaties aanbieden in het Berbers, het Turks, het Arabisch? Mogen de allochtone zelforganisaties activiteiten organiseren in de taal van hun leden? Mogen ze folders verspreiden in het Turks, het Frans, Italiaans .., al dan niet met een Nederlandse tekst erop? Mogen muziekclubs concerten aankondigen in eentalig Engels, een courante praktijk trouwens? Vindt u dat de Vlaamse Gemeenschap in Luik een festival mag organiseren? Of omgekeerd, dat de Franse Gemeenschap een festival mag organiseren in Antwerpen of Oostende? Vindt u dat de Franse Gemeenschap een centrum à la Brakke Grond mag oprichten in Gent?
Moeten Vlamingen nog schrik hebben van de Franstaligen, en vice versa? Ik doel niet op het politieke gedoe, maar op handel, cultuur, zorg …. Theater Antigone uit mijn stad maakt samen producties met Waalse en Noord-Franse collega’s. Next is een grensoverschrijdend festival. Humorologie, Festival van Verwondering, heeft een drietalige website en werkt al jaren met Waalse en Noord-Franse partners samen. Zijn we in Zuid-West-Vlaanderen dan zoveel verdraagzamer, zoveel opener, of integendeel naïever dan elders?

In mijn streek is er een Eurometropool aan het ontstaan. Die bevat de belangrijke politieke spelers en maatschappelijke actoren uit het Rijselse, noord-west Henegouwen en West-Vlaanderen. De werkgroep Cultuur, waar ik ondervoorzitter van ben, steunt de toenemende culturele activiteiten die publieken uitwisselen over die drie gebieden. Met behoorlijk succes trouwens.

We leven in een steeds globalere omgeving. We verspreiden cultuurproducten over de hele wereld en nemen er bij ons ook op vanuit de hele wereld. Al kunnen we er niet omheen dat de Angelsaksische, vooral Amerikaanse cultuur de populaire cultuur zwaar domineert, in de film, de muziek, de televisie enz. Ook onze eigen radiozenders worden door gestuurd.

Vlaanderens cultureel leven speelt zich af in een klein land. Een klein land betekent veel buitenland. Steeds bots je op grenzen, zodat je niet anders kan dan ze overschrijden. Bekrompenheid kan alleen leiden tot isolering en afscherming, wat ongetwijfeld tot achteruitgang zou leiden. Dat is de uitdaging, steeds meer omgaan met de buren, met anderstaligen, met andere etnisch-culturele minderheden, en toch jezelf blijven. Al betekent dat laatste onvermijdelijk dat je zal evolueren. Elkaar beïnvloeden is een normaal proces.

Dat is wat ik dacht toen ik de uitspraken van het nieuwe orakel van de N-VA las, die wereldvreemde advocaat. Maak u geen zorgen, geachte lezer, ik ben een cultuurmens, minnaar van onze eigen taal, ex-voorzitter van de Nederlandse Taalunie. Ja, het Nederlands staat onder druk, maar niet door zich superieur voelende francofonen.

PS: Wij denken er in Kortrijk over na een samenwerkingsverband van Groen!, Ecolo en Les Verts op te richten, alle groenen van de Eurometropool dus. Om te spreken over de grensoverschrijdende problemen die we delen.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Culturele globalisering, een grote uitdaging

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie