bartcaron.be

Met Vlaams Belangers aan tafel in Amsterdam

Ingediend op mei 28th, 2011 door bartcaron

image Met tien collega’s naar Amsterdam. Naar de jarige Brakke Grond, Vlaanderens trots in Amsterdam. Want daar in Amsterdam, ben jij zo dicht nabij, of hoe gaat het alweer. Amsterdam is een beetje van ons, zeker nu de Thalystrein er in een fluks tempo naartoe rijdt. De Dam, de Walletjes, zoete mayonaise, het stedelijk (museum) en de Brakke Grond. Opgehemeld en verguisd. Hoe nodig is dat nog in geglobaliseerde en afstandsloze tijden, waarom nog een Vlaamse pied-à-terre in een feitelijk nabij maar mentaal ver buitenland. Het zet vooral de vraag scherp of samenwerken met Nederland nog zinvol is. Ik kom er graag, en vind de werking er prima. Orangisme is niet aan mij besteed. Ik kom al even graag in Noord-Frankrijk. Avesnes-sur-Helpe, Signy L’Abbaye, Audresseles, zalige plekken. Maar goed, we spreken dezelfde taal, en dat zorgt, nolens volens , voor een grotere culturele markt.
Op zo’n parlementaire trip, zeker naar zo’n beladen bestemming, heb je een kleine horde Vlaams-Belangers in de bagage. Ze zijn onvermijdelijk, als ongedierte* dat meereist in je jas. In het parlement kan je ze vermijden of negeren, zoals het uitkomt. Ik geef ze dan geen hand. Ik zit er niet mee aan tafel. Sorry, maar zoveel onversneden racisme, die minachting voor mensen met minder mogelijkheden, voor moslims en andersdenkenden… , Zoveel rechtse praat. Nee, er zijn grenzen aan mijn verdraagzaamheid.

Maar op de Thalystreein met zijn genummerde zitplaatsen, of op de officiële lunch zit je er dan toch plots naast. Hoe moet je je dan gedragen? Het zijn mensen zoals u en ik, zo klinkt de humane benadering. Natuurlijk is dat zo. Ja, maar ze spreken hatelijk over niet-blanke mensen. Ik krijg er gegarandeerd een adrenalinestoot van, met nervositeit en onrust tot gevolg. Verontwaardiging zeker? Wat denkt mijn Vlaams belangende buur nu echt over de Turkse mevrouw – of liever een Turks ogende mevrouw zonder hoofddoek – die recht tegenover ons zit op de trein. Vindt hij haar maar een minderwaardige persoon, een fout van de schepping? Zou hij haar, mocht hij überhaupt wat te zeggen hebben, stante pede terugsturen naar afzender? En waarom? Om meer lebensraum te hebben in Vlaanderen of in Nederland dan?

Welke soort samenleving willen extreem-rechtse mensen eigenlijk? Hun programma is me bekend, maar diep in hun hart kan ik niet kijken. Rangschikken ze mensen echt van hoog naar laag, van hoog te waarderen tot als een mier te vertrappen? Voelen ze zich meer waard dan het bruine koppeltje op de bank voor ons? Ze staan in elk geval voor een harde samenleving, voor een struggle for life, een strijd om macht en invloed. Waar dingen die fout gaan altijd de schuld van de anderen zijn. Handig is dat trouwens, de schuld op andermans rug laden.

Tijdens het tafelgesprek vertelde ik mijn disgenoten daarnet dat ik eergisteren een nare situatie meemaakte in Brussel-Centraal. Om half elf ‘s avonds wachtte ik er op de laatste trein, zette mijn te zware boekentas met al mijn spullen, waaronder de laptop waarop ik dit eigenste stukje schrijf, achter mij. Er komt een man naar me die in het Frans vraagt of de trein naar Bruxelles-Midi rijdt en in welke richting dat ligt. Ik leg het hem uit en wijs de richting aan, naar rechts gaat die trein. Hoe het komt, weet ik niet, ben ik iets gewaar, maar ik kijk naar links en zie een man met mijn boekentas weglopen, zo’n 10 meter is hij van mij verwijderd. Onbesuisd, maar moedig zet de achtervolging in, roep loeihard ‘helaba’, en stante pede laat de man mijn tas vallen terwijl hij de roltrap op rent. Eind goed al goed.

Of de dieven vreemdelingen waren? Oh. Eerlijk gezegd, ik weet het niet. Ik was te verbouwereerd. Ik heb mijn spullen terug, mijn gedachten vastgezet op de harde schijf van deze laptop. Ik zal beter opletten in het vervolg, maar ook mijn geloof in de goedheid van de mensheid te behouden. In de meeste dan toch, niet in dieven en VB-ers.

* Toevoeging, gemaakt op 31 mei
Het woord ‘ongedierte’ in deze blog zorgt voor veel extra post in mijn mailbox. Begrijpelijk. Het woord is ongelukkig gekozen omdat het de indruk wekt dat het op de medereizigers naar A’dam slaat. Dat is niet zo. Het doelt enkel op het feit dat je met zo’n delegatie niet zelf beslist wie met je meereist. Een mot in je jas, daar kies je ook niet voor, die reist gewoon met je mee, ongewild.
Mijn verontschuldigingen aan mijn VB-medereizigers mochten zij zich, evenzeer ongewild, door de term ‘ongedierte’ aangesproken gevoeld hebben.
Voor de rest schrijf ik wat ik denk. Ik bedoel maar dat ik mijn politieke afkeer van het VB zal blijven uitschreeuwen.

Ingediend onder mijn gedacht 7 reacties

7 reacties op “Met Vlaams Belangers aan tafel in Amsterdam

 1. Bart Caron schreef:

  Reactie van de heer Stefan Lammens

  Geachte Heer Caron,

  Ik moet bekennen dat ik wellicht nog nooit op uw website was geweest. Dat ik nu eens gaan kijken ben komt door het artikel van de Heer Brinckman in De Standaard.

  Zoals zovelen was ik verontwaardigd door de vergelijking Vlaams Belang/ongedierte. Maar ik moet meteen nog iets bekennen: zoals het er letterlijk staat is er eigenlijk niets aan de hand.

  Als ongedierte. Daarmee schrijft u niet dat mensen van het Vlaams Belang ongedierte zijn. U had inderdaad het bewuste woord kunnen vervangen door een ander, een mot bijvoorbeeld zoals u het nu verduidelijkt.

  U zal zelf ook wel vinden dat de vergelijking wat ongelukkig was, net omdat ze op het eerste zicht een andere indruk geeft dan u wellicht had bedoeld. Maar u schrijft veel, dan kan een enkel ongelukkig woord al eens gebeuren.

  Dat ik het niet kan laten u enkele persoonlijke gedachten mee te geven komt dan ook uitdrukkelijk niet door dat woord, maar wel door de rest van uw tekst.

  U verwijt de mensen van het Vlaams Belang een aantal zaken: racisme, minachting voor mensen, zoals moslims en andersdenkenden. Rechtse praat. U vraagt zich af als ze zich meer waard voelen dan anderen, bijvoorbeeld dan dat ‘bruine koppeltje’.

  Aan die verwijten knoopt u ook duidelijke gevolgen vast. U vermijdt en negeert ze, u geeft ze geen hand. U behoudt uw geloof in de goedheid van de mensheid, maar niet ‘in dieven en VB’ers’. De conclusie schrijft u zelf: ‘er zijn grenzen aan mijn verdraagzaamheid’.

  Kijk, ik kan mij niet herinneren wanneer ik ooit een duidelijker praktijkvoorbeeld heb gehad van de spreuk ‘de pot verwijt de ketel’. Keren we gewoon even terug van de gevolgen naar de verwijten.

  U verwijt het Vlaams Belang ‘minachting voor mensen’, waaronder ‘andersdenkenden’. Welnu, u legt toch wel zeer duidelijk uw minachting voor die mensen uit, dié andersdenkenden. Voor mensen die hetzelfde denken als u zal u geen minachting hebben. Dat is niet moeilijk, daar is geen verdienste aan. Voor u zijn mensen van het Vlaams Belang duidelijk ‘andersdenkenden’, en daar is op zich niets fout aan. Welnu, u doet precies hetzelfde als wat u hen verwijt: u minacht die mensen. Dat u ze vermijdt of negeert, tot daar. Maar u geeft ze geen hand. Dat is misprijzen.

  U vraagt zich af als ze zich meer waard voelen dan anderen. U maakt in alle geval voldoende duidelijk dat u zich meer waard voelt dan hen. Waar zou u hen sturen, mocht u er iets over te zeggen hebben: in alle geval niet in uw nabijheid. Dat maakt u voldoende duidelijk in uw tekst.

  U weet, of meent te weten (want u vraagt zich bepaalde zaken af), hoe zij staan tegenover bepaalde ‘anderen’. Wel, Mijnheer Caron, hoe staat u dan tegenover groepen die u niet bevallen? Er zijn grenzen aan uw verdraagzaamheid, en zij vallen daarbuiten. U gelooft wel in ‘de goedheid van de mensheid’, maar ‘VB-ers’ vallen daar ook buiten, in dezelfde categorie als de dieven.

  Ik kan niet anders dan ook de beladen term ‘racisme’ te gebruiken. U doet dat namelijk zelf: ‘zoveel onversneden racisme’.

  Mag ik die term definiëren zoals de Verenigde Naties dat doen (Wikipedia)? ‘Elk onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur, gebaseerd op ras, huidskleur, afstamming, of nationale of etnische oorsprong die het doel of effect heeft van opheffing of aantasting van erkenning, genieting of uitoefening, op basis van gelijkwaardigheid, van mensenrechten, en fundamentele vrijheden in het politieke, economische, sociale, culturele of enig ander veld van het openbare leven’.

  Een gans mondvol, ik citeer het maar. De cursivering is echter van mij.

  Uiteraard is het Vlaams Belang niet van een ander ras, huidskleur of afstamming.

  Etniciteit echter wordt gedefinieerd als ‘een sociaal-culturele identiteit, die een bepaalde groep mensen of een aantal bevolkingsgroepen verbindt. Vlaams Belang is effectief een ‘bepaalde groep mensen’. Het moet ook wel, want u maakt er zélf een aparte groep van, nietwaar?

  In strikte zin kan racisme zich dus, volgens deze definitie, richten tot een zekere groep met een eigen sociaal-culturele identiteit. Dat laatste beweert het Vlaams Belang wel van zichzelf, of minstens van de Vlamingen of, bij uitbreiding, de blanken.

  Als we dan eens terugkijken naar de definitie, naar de schuingedrukte woorden: onderscheid, uitsluiting, bepereking, voorkeur.

  Ik wil de conclusie niet voor u maken. Ik hoop dat u voor uzelf eens nadenkt over wat u spontaan hebt neergeschreven, over hoe u zelf staat tegenover andere ideeën. Los van de juistheid van uw standpunten of het verkeerd zijn van de hunne, daar gaat het niet om. Nogmaals, geen enkele racist sluit zijn eigen groep uit.

  Hebt u het morele recht de mandatarissen, de leden, wellicht ook de kiezers, van het Vlaams Belang ‘minachting voor andersdenkenden’ te verwijten – ik citeer u maar – als u zelf, in hetzelfde stukje, krek hetzelfde doet?

  Mijnheer Caron, u kent Kortrijk ook. Lang geleden, nog in de begindagen van het Vlaams Blok, was er iemand die in verkiezingstijd enkele affiches uithing. Zo waren er toen maar heel weinig. In een klein rijhuis in de Doorniksesteenweg, rechts richting Doornik. Alleen affiches, met een bokshandschoen onder andere. Ook geen toonpunt van verdraagzaamheid. In de kortste keren was gans zijn gevel beklad, echt vandalisme. Die mens liet het hangen, en kalkte er zelf bij ‘bedankt verdraagzamen’. Dit is mij altijd bijgebleven, het is nochtans tientallen jaren geleden.

  Vandalisme, het is nu net actueel. Ik kan niet anders dan de link leggen met uw partijgenoot, Dhr. Staes. Die groep ‘activisten’ daar in Wetteren had ook haar eigen oplossing tegenover andersdenkenden: hun eigendom vernielen. Is het toeval dat deze actie ook door iemand van uw partij gebillijkt werd?

  Ik heb lang gedacht dat het vroegere Agalev, het huidige Groen!, vredelievende mensen waren. Zo’n beetje uit de Woodstocktijd, op het naïeve af, u kent dat wel. In dat opzicht krijg ik nu al twee ‘eye-openers’ op enkele dagen tijd. Blijkbaar is de haat, en de gevolgen ervan, van uiterst links tegenover uiterst rechts nog groter dan omgekeerd. Want, laten we wel wezen, het Vlaams Belang viseert uw strekking niet op dezelfde manier als vice versa. Als ik het goed begrijp – ik ben zelf geen ‘VBer’ – zijn zij tegen de vreemdelingen, of tegen de Islam, of tegen de Walen, maar niet specifiek tegen Groen!

  Ik hoop dat u mij deze vrijmoedige mening niet kwalijk zult nemen, en dat ik niet in het hokje van de dieven en de VB’ers zal terechtkomen. Uiteraard verwacht ik niet dat u uw mening verandert. Gewoon even stilstaan bij een paar zaken zou al fantastisch zijn.

  Met vriendelijke groeten – Stefan.

 2. Bart Caron schreef:

  Dag mijnheer Stefan Lammens,

  Interessante reactie, moet ik zeggen. Het is ook de eerste die het over de grond van de zaak heeft. Bedankt daarvoor. Ik kan heel goed leven met uw goed opgebouwde en doordachte kritiek. U hebt trouwens een punt. En precies daardoor ben ik geprikkeld om op uw reactie in te gaan.

  Ik zal niet proberen alles te weerleggen, veel heeft met meningen te maken, overtuigingen om preciezer te zijn. De grond van uw kritiek is dat ik eigenlijk zelf doe wat ik het VB verwijt. Dat is grotendeels waar. Daarom wil ik dat toch duiden. Ik kan alle meningen en opinies verdragen, voor zover ze rekening houden met fundamentele waarden en rechten. Ik verwijs in dit verband graag naar de universele verklaring voor de rechten van de mens, de scheiding kerk – staat, naar gelijke rechten man – vrouw, enzovoort. Dat zijn de basisrechten waar we overal op de wereld niet op (mogen) afdingen. Die zijn niet voor niks universeel. Daarin is er geen plaats voor racisme, voor ongelijke behandeling van mensen e.d. Ik denk dat we daarover akkoord kunnen gaan?

  Het VB is racistisch – ze zijn daarvoor veroordeeld door de rechtbank – en niet bepaald sociaal voor mensen die opgegroeid zijn met minder kansen en mogelijkheden. De meest fundamentele (en universele) waarden worden door hen ook altijd in vraag gesteld. Daar moet en kan ik geen eerbied voor opbrengen. Ik moet dat verfoeien, net zoals ik de onderdrukking van de vrouw in bepaalde groepen met een andere etnisch-culturele achtergrond verfoei.
  En daarom zeg ik over mensen die racisme uitdragen, dat zij niet meer binnen ‘mijn verdraagzaamheid’ passen. Ik zie wel in dat ik, door dat te veralgemenen, niet alleen de vertegenwoordigers van het VB viseer, maar ook hun leden en kiezers. En dat ik op die wijze minachting toon voor die mensen. Dat is niet goed, dat besef ik.  Ik moet hun kiezers niet kwalijk nemen dat ze voor hen kiezen, maar hen proberen te uit te leggen waarom dat niet goed is voor hen.

  Ik heb best wel veel gelezen over voor de onderstromen in de samenleving die leiden tot het succes van het VB. Ik spreek veel van hun kiezers. Ik kom veel onder de mensen. De verklarende factoren hebben allen te maken met angst en onzekerheid bij veel mensen. Angst voor wat de toekomst al dan niet zou brengen. Angst voor een snel veranderende samenleving die veel onzekerheid veroorzaakt, over hun job, hun pensioen, over waarden en denkkaders enz… Ik kan daar alle begrip voor opbrengen. Wij pleiten met Groen! voor een socialer beleid, voor jobs, voor het optrekken van lage inkomens en uitkeringen enz. net om die angst en onzekerheid tegen te gaan. Maar wij zien ook dat we de mensen niet makkelijk kunnen overtuigen. De negativiteit van het VB, de ontkenning van maatschappelijke problemen (bijv. de opwarming van de aarde), het culpabiliseren van ‘anderen’  (niet van origine Vlaamse mensen) enz… zijn blijkbaar krachtiger voedingsbodems.

  Ik heb geen moeite met de personen, de leden of vertegenwoordigers van het VB. Ik geef hen uiteraard wel een hand, bij wijze van metafoor. Ik zal geen VB-kiezer veroordelen, wel proberen te overtuigen dan het VB niet opkomt voor ‘gewone’ mensen, maar een elitair wereldbeeld heeft en ongelijkheid nastreeft.
  Maar ik ga niet mee in hun politieke denken. Dat mag ik ten gronde bestrijden. En nee, ik heb geen ‘minachting voor andersdenkenden’, wel voor hun ideeën zoals die vertaald zijn in hun programma.

  En tot slot, de actie tegen ggo’s werd door mijn partij meteen veroordeeld. Alleen Bart Staes liet eerst een zekere sympathie blijken, maar stelde dat bij. In elke partij leven er verschillende meningen, wat wel eens lastig uitpakt, zoals hier dus. Mijn mening is duidelijk: bij een actie verniel je geen zaken van andere mensen. Het is niet omdat we tegen ggo-gewassen zijn – uit gezondheidsoverwegingen en omdat dit vooral in de kaart speelt van multinationale bedrijven die hier veel aan verdienen ten koste van de boeren uit het zuiden- dat we dit goed vonden. Je doet dit niet.

  En dat het VB ons niet viseert, toch niet in de mate dat wij hen viseren? Vandaag werden we nog uitgescholden, in het Vlaams parlement, voor ecofundi’s, terroristen, en veel ander moois – u moet morgen maar eens kijken op het verslag op http://www.vlaamsparlement.be. Blijkbaar mag dat wel, zonder enige terughoudendheid, en valt het zelfs niet meer op.

  Vredelievend ben ik zeker, maar niet naïef. De politiek is geen plek voor doetjes. Je moet je mannetje staan en vooral laten horen wat je denkt en waarom. Dat doe ik permanent. De politieke arena is echter tegelijk een pacifistische wijze van ruzie maken, van mening verschillen en daarover met elkaar op een beschaafde (mondelinge) wijze in de clinch gaan. Harde woorden, gepaste en ongepaste overdrijvingen en dramatisering, het hoort er allemaal bij. Al houd ik veel van de nuance, maar dat lukt niet steeds.

  Ik neem u niks kwalijk. Integendeel, ik heb veel respect voor uw moed om mij uw mening te bezorgen, een mening die hout snijdt, al ben ik het niet alles eens.

  Ik wil uw reactie (en de mijne) graag op mijn website zetten, onder het originele artikel. Als u dat zelf wil, uiteraard.

  Groet,

  Bart Caron

 3. Bart Caron schreef:

  Reactie van Eric Arckens:

  Dag Bart,

  Met stijgende verbazing heb ik je bericht over onze reis naar Amsterdam gelezen. Leuk om door jou beschreven te worden als ‘ongedierte dat meereist in je jas’. Als iemand wiens gedachten je naar eigen zeggen weliswaar niet kan lezen, maar die ja dan toch wel beschrijft.

  Aanleiding voor je bericht is de poging tot diefstal in een Brussels Station enkele dagen geleden waar je het slachtoffer van werd. Gelukkig heb je je spullen terug.

  Je hebt me dit voorval beschreven, op de terugreis, meer bepaald toen we in Den Haag de tram naar Rotterdam namen. Ik weet het nog heel precies. Al even precies weet ik dat jou helemaal niet gevraagd hebt naar de oorsprong van de dieven in kwestie. En nog preciezer weet ik dat ikzelf ongewild dit verhaal bij jou ontlokte nadat we samen op de tram (waar we naast elkaar zaten) nabeschouwend over onze trip het roerend eens waren over de voordelen van het Nederlands cultuurbeleid. Over hun voorbeeldige manier van ruimtelijke ordening. Over de architectuur in Nederland. Over zoveel meer.

  Toen de tram stopte, merkte ik op dat naar mijn smaak, in de trams in Den Haag (en misschien wel bij uitbreiding in gans Nederland) het gevoel van onveiligheid een heel stuk lager ligt dan in Brussel. Waarop jij je verhaal deed, en ik gewoon de vraag stelde of je spullen hebt kunnen recupereren. En dat was het. Toch til ik zwaar aan je bericht.

  Neen, Bart, ik heb op geen enkel ogenblik iets gezegd over de gekleurde medemens. En deze al evenmin in verband gebracht met de poging tot diefstal.

  Als geboren Brusselaar weet ik wel beter. Ik ben namelijk nog nooit overvallen of lastiggevallen in mijn eigen stad. Niet door allochtonen, niet door autochtonen. Een verband in die aard kan ik dan ook niet leggen. Laat staan dat ik er dan zelf dan ook zo’n punt van zou maken.

  Natuurlijk bestaat er wel zoiets als georganiseerde criminaliteit. Hoor ik ten allen kant. En dat kunnen we niet ontkennen. Ander verhaal.

  Kijk nu eens diep in je hart. Al zeven jaar kennen we elkaar als collega’s. We hebben elkaar nooit als ‘ongedierte’ behandeld. Integendeel, er waren veel momenten van discussie, in en buiten de vergaderzalen van het Vlaams Parlement. Je kent mijn manier van denken zeer goed, je moet er niet naar raden, omdat ik het jezelf namelijk allemaal vertel. Zeer regelmatig spreken we met elkaar. Dingen zoals ‘struggle for life’ en het beoordelen van mensen op basis van hun huidskleur, zijn me volkomen vreemd. Je had het anders al allemaal geweten van me, hoor. 

  Niemand kan jouw bericht controleren. Maar als je eerlijk bent, zet je nu wel iets recht.

  Met vriendelijke groet,

  Erik Arckens
  Vlaams Parlementslid Vlaams Belang

 4. Vandemolen schreef:

  Geachte heer Caron,
  Ik val er telkens weer van achterover als ik dit soort zaken zie. Met hoogmoed en minachting verkondigen dat mensen die een andere mening toegedaan zijn dan uzelf minderwaardig zijn, racistisch, asociaal,…Is het zo moeilijk voor u om te snappen dat sommigen wél inzien dat er bepaalde problemen zijn met massamigratie en andere culturen. Is het niet kortzichtig van dat onmiddellijk gelijk te stellen aan racisme? En dan zelf zo onverdraagzaam en haatdragend zijn!
  Hoewel je de indruk wekt de kritiek van de heer Lammens ter harte te willen nemen, vallen de politiek correcte schellen nog steeds niet van uw ogen.
  Ik kan mij vinden in de politieke standpunten van het VB, maar ik vind niet dat wij, blanken, Vlamingen, Westerlingen, Gentenaars, huisgenoten,.. beter zijn dan andere mensen. Maar we hebben wel degelijk als groep belangen die dienen behartigd te worden. We hebben een maatschappij en een cultuur die we niet willen gekelderd zien en dat is niet racistisch. Het feit dat je denkt dat de standpunten van het VB asociaal zijn, en dat men de zwakkeren in onze maatschappij wilt benadelen, toont heel duidelijk aan dat je zelf nog nooit naar de programmapunten van het VB bent gaan kijken of dat je ze gewoonweg niet begrijpt.
  Met vriendelijke groet,
  S. Vandemolen

 5. vanvlaanderen schreef:

  ongedierte vlaams belanger’s hoe lang moeten we dit nog dulden !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   

  vlaams belangers zijn ook mensen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  politiek correcte groene racist !!!!!!

 6. vanvlaanderen schreef:

  als we nu zien wat een mesthoop je maakt van kortrijk dan heb ik de grootste lol

  vlaams belang bewijst maar weer eens dat ze gelijk hebben

  wat een mesthoop maak je van kortrijk geen mens is er veilig

  maar toch zit je nog altijd in ontkeningfase

  MAN WORD TOCH EENS WAKER

Reacties zijn gesloten.


 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie