bartcaron.be

Cijfers Luchthaven Kortrijk-Wevelgem al te rooskeurig voorgesteld

Ingediend op januari 8th, 2014 door bartcaron

De luchthavendirectie laat weten dat de trafiekresultaten 2013 versus 2012 positief zijn, nl. 2% meer vluchten en bijna 3% meer reizigers. Je moet het kunnen uitleggen natuurlijk. 

Als je iets dichterbij kijkt, dan zijn de cijfers eerder donkergrijs dan roos. Al vele jaren zijn de cijfers eerder 20 tinten grijs.  Kijk,  slechts 3.800 van de in totaal 34.000 vluchten is afkomstig van professionele zakenvluchten – een stijging van 1,4%. Die zakenvluchten, die zouden voor welvaart en werk in de streek zorgen. Kan dat met 76 vluchten per week, ofte 10 per dag? De economische return van de luchthaven voor de regio moet toch zeer beperkt zijn, zeg maar haast onbestaande is. De andere vluchten, het overgrote deel, zijn lesvluchten en sportvliegerij. Die dragen niet meteen bij tot het heil van het Zuid-West-Vlaamse bedrijfsleven. Daarenboven zijn vluchten van minder dan 500 kilometer – binnenlandse vluchten dus  – noch economisch noch ecologisch verantwoord. Het zijn precies die vluchten die in aantal licht toenemen.

Al vele jaren wordt een hoera-verhaal verteld over het vliegverkeer, terwijl het eigenlijk stagneert of achteruitgaat. In 2007 en 2008 bijv. waren er meer dan 5.500 zakenvluchten, dat is 50 procent meer dan in 2014. En het internationaal verkeer blijft afnemen. Idem voor het aantal professionele reizigers. Dat cijfer was in 2008 50% hoger, nl. 18.000 tegen 13.000 in 2013. Daarvan zijn er nog eens minstens  3.800 piloten bijgeteld. Kortom, er zijn 9.200 zakenreizigers. Dat zijn er 17 per dag. Daarvoor zou de NMBS geen station openhouden, is het niet?

Maar er zijn hoopvolle vooruitzichten… De herdenking van 100 jaar Wereldoorlog zal nieuw publiek aantrekken, aldus de luchthaven zelf. Is dat wel zo? De frontzone is toch veel makkelijker bereikbaar met de trein (o.a. HST vanuit Londen) en met de wagen.

Het feit dat het Vlaams Gewest er niet in geslaagd is een private exploitant te vinden, bewijst de economische onhaalbaarheid van deze luchthaven, een al decennia durend luchtkasteel van de politici uit Zuid-West-Vlaanderen. Daarom zal de belastingbetaler mogen opdraaien voor de kost van de exploitatie, de nieuwe taxibaan, de aanpassing van de startbaan en de bouw van een nieuwe brandweerkazerne. Die kosten moeten enkel gebeuren in functie va de zakenvluchten. Voor de sportvliegerij is dat niet eens nodig.

Ingediend onder kortrijk en regio, mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Cijfers Luchthaven Kortrijk-Wevelgem al te rooskeurig voorgesteld

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie