bartcaron.be

1 mei: verban armoede naar het erfgoed

Ingediend op april 30th, 2011 door bartcaron

Dit jaar valt het Feest van de Arbeid samen met de Erfgoeddag, met als motto ‘Armoe Troef’. En er valt veel te vieren. De algemeen verspreide armoede uit de industriële revolutie heeft plaats gemaakt voor welvaart. En het werkvolk heeft gevochten voor menswaardige arbeid en goede werkvoorwaarden, en het heeft gewonnen. Er valt dus veel te vieren.
Maar toch knaagt het, dat gevoel dat we ondanks een nooit vertoonde rijkdom, er niet in slagen daar ook echt iedereen van te laten genieten. We leven in een tijdsgewricht waar zowat 15 procent van onze landgenoten onder de armoededrempel leven. De risico’s om in de armoede terecht te komen, zijn groter dan in de voorbije ‘gouden’ decennia.

Maar we vieren vandaag. Wat een ironie dat armoede zoveel mooie en interessante dingen heeft voortgebracht dat we dat ‘erfgoed’ zijn gaan noemen. Het is van ons, we eigen het ons toe. We zorgen er goed voor en tonen het aan elkaar. Op 1 mei kunnen we ons overal in Vlaanderen vergapen aan de miserie van onze voorouders. Er zijn tentoonstellingen, wandelingen en andere activiteiten rond kinderarmoede, over de geestelijke armoede achter het front, de armenzorg uit vroegere tijden, de ellende van weeskinderen, het fenomeen van de begijnen, de talloze bedelaars, de piepkleine woningen in de nog resterende beluiken.

Moge deze Erfgoeddag ons allemaal doen beseffen dat 1 mei nog een grote betekenis heeft voor vandaag én vooral voor morgen. We zien steeds meer snertjobs met te lage lonen, een reële daling van de waarde van vervangingsinkomens, veel barslechte woningen en vooral een sociaal vangnet met steeds grotere mazen.
Willen we van ‘Armoe Troef’ over een decennium geen jubileum vieren, dan moet iedereen, op welke positie ook in de samenleving, zich voluit inzetten voor de bestrijding van armoede.

Groen! wil, in navolging van Ricardo Petrella, de armoede onwettig verklaren zoals in de 19e eeuw de slavernij onwettig is verklaard.
Moge armoede ooit echt materieel en immaterieel erfgoed worden.

Ja! Zij zijn gelukkig; want het gebrek aen het tijdelijke zal door het bezit van ‘t eeuwige, door het bezit van het hemelrijk zelve beloond worden… Rijk zijn is zoo een groot last, rijk zijn is zoo ene groote verantwoordelijkheid! Een middel is er maer om die last te verminderen, om die verantwoordelijkheid af te leggen, en t’ is de aelmoes gedaen aen de arme lidmaten van Jesus Christus.
Uit de ‘Redevoering over de Christelyke liefdadigheid, […] op den 82e verjaardag van de Instelling der Armkamer’ te Kortrijk, 1856

Ingediend onder mijn gedacht 1 reactie

Een reactie op “1 mei: verban armoede naar het erfgoed

  1. walter maes schreef:

    Armoe troef! Maar dat is niet het geval bij de nutteloze veel-te-velen van de politiekers en tutti quanti die verre van geplaagd worden door een ‘snertjob met te laag loon’. Vijfduizend dukaten jarenlang maand na maand netto op de ethische bankrekening, men moet het kunnen. En Caron kàn het. Of wat DOEN al die honderden overbodige parlementairen hele dagen behalve zich bezighouden met snertwetjes, beuzelarijen en pesterijen. Het is alleszins de opportunistische Caron niet die als beroepspolitieker in zijn super-de-luxe job ooit van armoe in de goot zal verzeilen. De mazen van ZIJN vangnet zijn wel zéér klein.

Reacties zijn gesloten.


 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.