bartcaron.be

Ongelijke toekenning van presentiegelden voor gemeenteraadsleden bijgesteld

Ingediend op januari 29th, 2014 door bartcaron

Ieder gemeenteraadslid dat deelneemt aan raadscommissies ontvangt vanaf vandaag een gelijke betaling van presentiegelden. Deze maatregel komt er na een decreet van Groen in het Vlaams parlement. Het werd gesteund door alle democratische partijen. “Alle raadsleden worden vanaf nu op een gelijke manier behandeld,” aldus Vlaams parlementslid Bart Caron.

Het decreet zorgt ervoor dat voortaan ook gemeenteraadsleden die met een raadgevende stem deelnemen aan raadscommissies hetzelfde presentiegeld zullen krijgen als de effectieve leden. Ze waren op basis van het gemeentedecreet toegevoegd aan de commissies, maar een aantal gemeenten kenden hen toch geen presentiegeld toe. Dat was het lot van vele kleine fracties, die daardoor ongelijk behandeld werden. “Het was een onrechtvaardige situatie. Een raadslid dat in een commissie zetelt met raadgevende stem, moet immers dezelfde inspanningen leveren als een effectief commissielid. De voorbereidende stukken moet hij doornemen en bestuderen, en de zitting moet hij met evenveel aandacht bijwonen. Er is geen enkele reden om die raadsleden op een andere manier te behandelen,” zegt Caron.

Met het decreet van Groen worden alle raadsleden vanaf nu op dezelfde manier behandeld. Ze krijgen voortaan dezelfde vergoeding. “Het kan ook niet de bedoeling zijn dat ze meer presentiegelden ontvangen. Daarom is een regeling uitgewerkt waarbij het maximum aantal presentiegelden voor leden met raadgevende stem niet hoger kan zijn dan voor effectieve leden,” meent Caron. Alle andere aspecten kunnen nog steeds door de gemeenten in volle autonomie worden beslist.

Het voorstel van decreet werd dinsdag unaniem goedgekeurd door de commissie bevoegd voor Binnenlands Bestuur. Het wordt volgende week ter goedkeuring voorgelegd aan de plenaire vergadering. Het treedt in werking op 1 januari 2014.

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Ongelijke toekenning van presentiegelden voor gemeenteraadsleden bijgesteld

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie