bartcaron.be

Het nekschot voor het Vlaams-Marokkaans cultuurhuis?

Ingediend op december 5th, 2012 door bartcaron

De Vlaamse regering is er tijdens deze legislatuur vakkundig in geslaagd om de prille werking van het Vlaams-Marokkaans cultuurhuis onmogelijk te maken. De geldkraan van het huis werd door de Vlaamse regering, in casu door minister Joke Schauvliege met steun van de regeringspartijen, dichtgedraaid zodat het budget amper volstond om de huur te betalen. Een inhoudelijke werking ontplooien was onmogelijk. Dat de N-VA parlementsleden nu zeggen dat het project nooit aan de verwachtingen heeft kunnen voldoen, is al te gemakkelijk. Het is N-VA zelf die samen met de andere partijen in de meerderheid het culturenhuis nooit een kans heeft gegeven..

Dat de instelling moeilijk opstartte is geen geheim. Het heeft te maken met de langdurige en ingrijpende verbouwing, met foute keuzes bij de aanstelling de leiding, met een onwillige Vlaamse en een aarzelende Marokkaanse overheid. en met bouwfysische problemen. Daardoor kreeg Daarkom geen ernstige kans om een werking te ontplooien. Het is alsof je aan een muzikant vraagt om op te treden maar hem eerst op het verkeerde instrument doet spelen, en dan nog het verkeerde repertoire laat uitvoeren.
Er zijn zeker een aantal fouten gemaakt, maar nu al het nekschot toedienen is onredelijk en onrechtvaardig. Het trekt de aandacht op de noodzaak om nu uitdrukkelijke keuzes te maken. Anders is een toekomst gehypothekeerd, zo niet onrealistisch.

Vooreerst moeten de Vlaamse én de Marokkaanse overheid kleur bekennen. Willen ze dit uitdagende experiment, een interculturele wisselwerking tussen de Marokkaanse culturen en de Vlaamse cultuuruitingen, mogelijk maken, dan moeten de betrokkenen dat willen.
Het gebouw zal in orde moeten worden gezet, maar vooral zal er een (klein) team moeten worden aangesteld dat een programma kan maken dat geënt is op netwerking met de artistieke en sociaal-culturele werkingen in Vlaanderen en in de hoofdstad. Pas na een paar jaar echte werking is een evaluatie mogelijk, nu nog niet. Als die negatief is, dan kan het gebouw een andere culturele functie krijgen in Brussel, maar daarvoor is het nog veel te vroeg.

Dat de N-VA het initiatief nu al begraaft heeft veel meer te maken met een ingebakken negativiteit tegenover een intercultureel project, in onze tweetalige hoofdstad, en dan nog met Marokko. Dat de N-VA interculturaliteit niet echt wil, maar kiest voor een monocultureel Vlaanderen, is hiermee nog maar eens bewezen.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Het nekschot voor het Vlaams-Marokkaans cultuurhuis?

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie