bartcaron.be

Waar is de stem van de deelnemers in het sociaal-artistiek werk?

Ingediend op februari 11th, 2014 door bartcaron

Opiniestuk van het Netwerk tegen Armoede . Klik hier om het volledig te lezen.

Op 6 februari verscheen een opiniestuk in De Morgen over sociaal-artistiek werk, ondertekend door 13 cultuurdragers en sociaal-artistieke makers. Het stuk verscheen naar aanleiding van het afkeuren van het project ‘Time for a Change’ van vzw Beweging van Wakkere Geesten, in de laatste ronde van sociaal-artistieke projectsubsidies.

Het opiniestuk maakt de terechte opmerking dat projecten die vertrekken van een expliciete maatschappijkritiek of de leefwereld van de deelnemers, zelden tot nooit worden ondersteund binnen het Kunstendecreet. De commissie schermt met artistieke criteria, maar heeft blijkbaar schrik om maatschappelijk kwetsbare mensen echt een platform te geven. Op die manier wordt sociaal-artistiek werk tot een veilige vorm van ‘sociaal verantwoorde kunst’.

(…) Het Netwerk tegen Armoede mist de stem van de spelers en de deelnemers, ook als het gaat over projecten die wel gesubsidieerd worden. (…) Wij pleiten daarom voor een herdefiniëring van het maatschappelijk en politiek doel van sociaal-artistiek werk, zowel binnen de beoordeling, de uitvoering als de beleidskaders. Sociaal-artistiek werk moet de stem vertolken van de deelnemers, niet van de makers, en dat moet ook de belangrijkste doelstelling zijn van projecten.

Bij de beoordeling moet minstens evenveel rekening gehouden worden met de sociale effecten van het project als met de artistieke resultaten, en daarrbij moet de stem van de deelnemers zelf veel nadrukkelijker in beeld komen.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Waar is de stem van de deelnemers in het sociaal-artistiek werk?

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie