bartcaron.be

Over het regulariseren van de keldergarage voor de “Zilvertorens”  en over gerommel met BTW

Ingediend op april 12th, 2011 door bartcaron

Het college van burgemeester en schepenen verleende op 23 december 2009 een stedenbouwkundige vergunning aan de N.V. Landbel uit Wevelgem voor het realiseren van een bouwproject (47 woongelegenheden + kantoren en handelsruimten) met ondergrondse parking,bestaande uit een niveau-1 (33 plaatsen) en -2 (36 plaatsen). De bouwplaats ligt aan de Veemarkt van Kortrijk.
Alras werden de bouwwerken stilgelegd door de lokale politie (op 9 maart 2011) wegens niet naleving van de bouwvergunning. Het bleek dat de bouwheer de aangevraagde en vergunde tweede ondergrondse bouwlaag van de parking (-2) niet bouwde.
Eerst wordt een proces-verbaal opgemaakt, maar een week later wordt de zaak geregulariseerd. Alsof er niks aan de hand is.
Als ik dit las in het verslag van het schepencollege viel ik toch van mijn stoel. Mag dat allemaal in Kortrijk? Dat zijn toch drastische ingrepen tijdens het bouwproces. De stad geeft niet alleen toe, meer zelfs, het zal zelfs de stedenbouwkundige vergunning ondersteunen voor minder parkeerplaatsen.
Veel mensen die in Kortrijk een woning willen bouwen of verbouwen botsen op strenge regels inzake de bouwvergunning. De regels van BPA’s, van RUP’s e.d. worden strikt toegepast. Er is weinig soepelheid. Dat is voor mensen die willen bouwen en voor architecten lastig. Maar, ik heb daar geen probleem mee. De tijd van onduidelijke regels, en politieke vriendendiensten zou achter rug moeten zijn. Vroeger werd daar losjes mee omgesprongen. Dat kan je zien in het straatbeeld.
Eenmaal een stedenbouwkundige vergunning toegekend, mag het dan ook geen vodje papier zijn. Ze moet uitgevoerd worden zoals toegekend. Punt.
Ik kan me niet indenken dat de stad ook zo vlotjes om met veel kleinere stedenbouwkundige overtredingen van gewone mensen die een formaat van een raam aanpassen, of de dakhelling bijv.? En terecht. En daarom kan dat ook niet voor zo’n zware overtredingen.

Daarenboven is het onaanvaardbaar dat wel al wordt toegestemd om de tweede ondergrondse parking niet te te bouwen zonder dat er duidelijkheid is over een nieuwe en noodzakelijke bouwaanvraag voor het ev. samenvoegen van appartementen, zoals blijkbaar nu de bedoeling is. (43 i.p.v. 47)
Dat gebeurt, dat leid ik uit het dossier af, om aan de parkeernorm van de stad te voldoen: 1,33 parkeerplaatsen per wooneenheid. 47 appartement zou 62 parkeerplaatsen vereisen, 43 appartementen slechts 55. Wonderlijk dat er met één ondergrondse bouwlaag toch 55 parkeerplaatsen gerealiseerd worden, terwijl er in het origineel plan op -1 33 zouden komen op op -2 36 plaatsen. En dan moeten technische ingrepen worden toegevoegd.
De parking is nu geregulariseerd. Maar niet het samenvoegen van appartementen. Waarom worden beide dossiers niet samen vergund?
Waartoe dient een proces-verbaal als er niks mee wordt gedaan?
Dit is een erg slecht voorbeeld voor andere bouwprojecten? Het beeld wordt geschapen dat je het in Kortrijk altijd kan ‘regelen’.

Maar het is eigenlijk nog straffer.
Er is wellicht ook sprake van fraude met de BTW, met medeweten van verschillende notarissen. Ik vermoed dat de stad hiervan op de hoogte is. Waar gaat het over? Tot 2009 bedroeg de BTW 21%; die daalde in 2009 naar 6% vpor particuliere, niet voor vennootschappen (in 2010 ging die terug naar 21%).
Aan de kopers van de appartementen van de Zilvertorens werd voorgesteld een nieuwe koopovereenkomst te tekenen en de oude te verscheuren. Alles zou bij het oude blijven, ook de prijs. De kopers zouden wel als medebouwheer moeten optreden. Dit was noodzakelijk voor de promotor en de kopers om te kunnen bouwen met 6% BTW. Echter voor de kopers veranderde er niks. De promotor stak het verschil van de BTW in eigen zak (15% per appartement), aldus mijn bron. Deze operatie is gebeurd met akkoord van de notarissen van de kopers. Het is een onwettige praktijk waar notarissen niet aan mee mogen doen. Immers, de BTW-verlaging was enkel bedoeld voor particulieren en niet voor vennootschappen.
Ik vernam dat vijf kandidaat-kopers nu naar de rechtbank stappen, tegen de promotor, om aan te klagen dat ze gedwongen werden op te treden als mede-bouwheer en dus eigenlijk een onwettige-operatie hebben moeten ondersteunen.
Straf … En daar doet de stad aan mee …

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Over het regulariseren van de keldergarage voor de “Zilvertorens”  en over gerommel met BTW

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie