bartcaron.be

Brief aan Patrick Moenaert

Ingediend op maart 8th, 2011 door bartcaron

Geachte heer burgemeester,
Beste Patrick Moenaert,

U stelt in uw interview met Exit (maart-nummer) dat ik de erkenning van het Concertgebouw als grote culturele instelling zou hebben tegengehouden toen ik kabinetschef was van minister Paul Van Grembergen. Het is een ernstige beschuldiging. Daarom is het goed om even de feiten op een rij te zetten. Toen Brugge aan de Vlaamse overheid vroeg om een Vlaamse grote culturele instelling te worden, was dat vooral bedoeld om de hoge kosten aan het gebouw en de werking te laten overnemen door de Vlaamse overheid. Geen illegitieme vraag. Er zijn toen gesprekken gevoerd op het kabinet. Die toonden aan hoe complex de toenmalige situatie was. Het Concertgebouw is gebouwd door de vzw, weliswaar met akkoorden en afspraken met de stad Brugge, de Lijn, de uitbater van de parking en de BTW-administratie. De recuperatie van BTW was gekoppeld aan de latere exploitatie. Daarenboven was de vzw toen door de aannemer gedagvaard voor een hoofdsom van 6,45 miljoen euro en was onduidelijk wie hiervoor zou opdraaien.

Deze complexe situatie noopte mijn werkgever, de minister van Cultuur tot nader onderzoek. Toen bleek trouwens ook dat het Concertgebouw in ernstige financiële problemen was gekomen. Er werd door ons een audit besteld bij het consultantkantoor Nikè Consult. Die moest de juridische en financiële gevolgen bij een eventuele overname van het Concertgebouw Brugge door de Vlaamse Gemeenschap onderzoeken. Het rapport is een openbaar document. In het besluit staat dat een overname ‘een uiterst slecht signaal’ zou zijn. Er moest nog heel wat werk moest verzet worden vooraleer van zo’n overname sprake zou kunnen zijn.

Beste burgemeester, dat werk is verricht. Ik meen dat het Concertgebouw klaar is voor een erkenning als grote Vlaamse culturele instelling, maar ik wil dat de huidige minister van Cultuur dat statuut toekent op basis van objectieve criteria. Het Concertgebouw haalt zo’n erkenning dan wel, het Groeningemuseum wellicht ook, als de minister daar voor open staat. Want dat is ook een topinstelling, van internationaal belang. Echter, zo’n statuut garandeert niet dat er gouden manna nederdaalt over Brugge. De Ancienne Belgique is een grote Vlaamse culturele instelling, maar met een bescheiden subsidie. Ook voor het onderhoud van de gebouwen. Maar de status is hoger. Ik gun de stad Brugge die titel en de middelen. Maar de reputatie is toch al zeer positief?

U mag oprecht fier mag zijn op uw cultureel palmares – en dat meen ik uit de grond van mijn hart. Daar kan (bijv.) de Kortrijkse burgemeester een punt aan zuigen. Waarom dan dat Calimero-gedrag? Brugge is niet onheus bejegend, de Gentenaars en die van Leuven hebben ook redenen tot klagen. Hun concertzaal De Bijloke en hun museum van oude kunst (MSK) of het museum M in Leuven zijn niet beter behandeld, integendeel. Brugge is wel behoorlijk behandeld, terecht, en ondergetekende heeft er mee voor geijverd. En ja, natuurlijk kan alles beter. Het Concertgebouw krijgt 2,7 miljoen euro. Toch al een mooie som? De vergelijking die u maakt met de subsidie voor de Opera is niet ernstig, dat weet u ook.

En dan die persoonlijke uitval, waarde burgemeester.  Ik kan tegen een duwtje, maar u moet de feiten juist weergeven. De culturele sector heeft mij inderdaad naar voor geschoven als een mogelijke intendant als reactie op uw keuze voor Jan Smekens, een gewaardeerde televisiemaker, als intendant van 2002. Zelf had ik onvoldoende allure zodat ik besefte dat ik geen kandidaat kon zijn. Er is gekozen voor Hugo De Greef. Ik heb goed samengewerkt met Hugo, tot vandaag trouwens.

En dan deze zinsnede: “ik noem dat (en ik wik mijn woorden) kortzichtige natrapperij”. Vraag eens aan mijn werkgevers-ministers of ik het Concertgebouw heb verdedigd dan wel tegengewerkt? En dat ik als Kortrijkzaan zou tegenwerken? U vindt dit ook een illustratie dat West-Vlaamse verbondenheid niet bestaat. Dat is toch lachwekkend? Ik heb gevoelsmatig meer verbondenheid met Brugge dan met Kortrijk.

Tot slot. Ik ben de politiek ingestapt en ik heb me de voorbije tien jaar vaak kritisch uitgelaten over het Brugse beleid, vooral over andere dan culturele dossiers. Daarin stonden we soms lijnrecht tegenover elkaar. Dat is zo. Zijn meningsverschillen niet het wezen van de politiek? Moeten die tot rancune leiden? Tot natrappen? Nee toch?

Van harte,

Bart Caron
Vlaams Volksvertegenwoordiger

Ingediend onder bart schrijft Reacties uitgeschakeld voor Brief aan Patrick Moenaert

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie