bartcaron.be

Vraag over de plannen van KVK met de jeugdspelers

Ingediend op april 9th, 2014 door bartcaron

Een bits debat op de Kortrijkse gemeenteraad. Zo kunnen we de bespreking beschrijven over de plannen van de KVK-jeugdspelers .

We konden via de pers vernemen dat KVK andere plannen heeft met een aantal jeugdspelers. Op de website van KVK staat het volgende:

Na lang overleg en rijp beraad heeft KV Kortrijk beslist om volgend seizoen de focus binnen zijn jeugdwerking volledig op de elitejeugd te zetten. We willen de professionalisering die de Jeugdacademie de laatste jaren heeft doorgemaakt verder zetten. (…) Dit brengt met zich mee dat KV Kortrijk vanaf volgend seizoen niet meer zal aantreden in de bijzondere en provinciale reeksen. (…) We zullen er alles aan doen om de spelers en trainers die omwille van deze plannen volgend seizoen geen deel meer kunnen uitmaken van KV Kortrijk zo goed mogelijk te begeleiden (…). Bovendien zullen we hen door middel van onze contacten en diverse samenwerkingsverbanden (o.a. KdNS Heule, SV Wevelgem City, Kortrijks Voetbaloverleg …) begeleiden in de zoektocht naar een club die zowel qua niveau als qua ligging perfect bij hen past.”

We schrokken van dit bericht. Enerzijds begrijpen we dat KVK vooral investeert in het toptalent, anderzijds begrijpen we niet dat de club haar sociale rol afstoot. We keurden een subsidie van de stad goed van 900.000 euro, onderworpen aan een aantal voorwaarden opgenomen in een overeenkomst, met een sociale clausule. We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de club zich onttrekt aan deze sociale clausule. Wij menen dat een goede sportclub een ‘brede’ club is. We dachten dat de sociale clausule betrekking had op een werking ‘in de breedte’, dus niet alleen voor de talentrijkste spelers. Daar stapt de club nu radicaal van af. We zouden daar nog mee kunnen leven als daar vooraf ook bindende afspraken, via een expliciete samenwerkingsovereenkomst, over gemaakt zijn met clubs in het omliggende die bereid zijn de betrokken spelers – we doelen deze die de clubs niet meer wil – op te vangen. Met inbegrip van een een even professionele voetbaltechnische begeleiding en pedagogische, medische en sociale omkadering. Dat veronderstelt ook dat een deel van de subsidies aan KVK, zeker deze die bestemd zijn voor jeugdwerking, overgeheveld worden naar die andere clubs uit het omliggende.

De schepen antwoordde dat er 80 spelers en 8 trainers en begeleiders moeten vertrekken. En zou de club verder bouwen op haar sociale rol, aldus de schepen, en zelfs de breedtesport en de sportparticipatie genegen zijn. Vreemd. Volgens de schepen wil KVK samenwerken met andere clubs voor de spelers die meoten vertrekken. De betrokken clubs zouden dat project steunen. De jeugdwerking van KVK wordt gesubsidieerd via een reglement. Jaarlijks wordt de subsidie berekend. Er geen afspraken over het gebruik van de kunstgrasvelden en de uitbouw van de accommodatie op de Stade. We streven wel een optimale bezetting na, aldus mevrouw Vandersteene.

Groen stelt vast dat de stad hier dus achter staat. KVK had de betrokken clubs niet verwittigd, zo blijkt echter. Ze speelden soloslim. Er zijn evenmin afspraken gemaakt met die clubs. De voorwaarden die stad oplegde in het kader van de toekenning van de subsidie van 900.000 euro worden los met de voeten getreden… Dit is onaanvaardbaar. De uitleg van de schepen is trouwens ondermaats

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Vraag over de plannen van KVK met de jeugdspelers

boek

Klik hier om het boek te downloaden


'Vanop de Frontlijn, Reflecties op het Vlaamse Cultuurbeleid' - Bart Caron en Guy Redig, Uitgeverij Vrijdag, april 2019
Bart Caron met contrabas (foto: Viviane Decock)

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.