bartcaron.be

Recent nog gehoord van ‘solidariteit’?

Ingediend op juni 3rd, 2014 door bartcaron

Luchtballonnen kunnen niet door de lucht razen. Ze zouden crashen. Het enige wat ze kunnen is traagzaam door de hemel schuiven, overgeleverd aan de wind. De huidige regeringsvormingen vertonen hetzelfde patroon. Ze glijden traag en geruisloos door het land. Of dat een teken is van sereniteit zoals de parlementaire pluche laat vermoeden? Hoe dan ook, er lekt niks uit van de gesprekken die de enige echte informateur/formateur (resp. federaal en Vlaams) voert. Zelfs ‘geen commentaar’ blijft achterwege. BDW heeft zijn ding gevonden: stille diplomatie moet het halen van stoere verklaringen. Waar dat moet in eindigen, of liever in welke regeringsconstellaties dat moet landen, is even onzeker als het vooraf vastleggen van de koers van een luchtballon.

Hoe groen ik ook ben, hoe hard ik er ook van overtuigd ben dat de grote winnaar van de verkiezingen zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Als alles moet veranderen in de N-VA-richting, dan moet dat maar. Niet omdat ik hun programma deel – ik gruwel van hun op egoïsme gebouwde ideologie en hun half-verborgen anti-vreemdelingen standpunten – maar de kiezer die ervoor gestemd heeft, moet maar eens aan den lijve ondervinden wat de uitvoering van hun programma in hun leven zal betekenen. Vooral mensen met een klein pensioen, mensen die hun werk verloren of het dreigen te verliezen, mensen die op zoek zijn naar een goede school voor hun kinderen… Voor heb heeft de N-VA niet veel goeds in petto, terwijl ze ongetwijfeld van het tegendeel overtuigd zijn. Maar ja, niks is makkelijker dan alle zonden Israëls op een externe vijand te steken, op de Walen, de vreemdelingen, de werklozen, niet niet-houders van een mooi cv, enz.

Ik weet het, ‘slechts’ zo’n derde van de Vlamingen heeft voor hen gestemd, en dus nog geen 20% van de Belgische bevolking, maar de winnaar moet ervoor gaan. De kiezer moet de gevolgen ‘ondervinden’. Zo werkt de democratie.

In dat hele politieke gedoe valt me één kwestie erg hard op. Tijdens de verkiezingscampagne werd er nog veel over gesproken, maar sindsdien is dit begrip uit het beeld verdwenen: ‘solidariteit’. Niet zo belangrijk? Ik dacht wij in Belgenland over één punt consensus hadden, nl. over de nood aan een ondersteunend en herverdelend sociaal beleid. De sociale zekerheid stond tot kort niet ter discussie, het onderwijs moet toegankelijk zijn voor iedereen, een leefloon is een recht in noodsituaties, thuisverpleging of gezinshulp krijg je als je die nodig hebt, asielzoekers laten we niet in de kou staan … Wie hulp nodig heeft zal die krijgen. Dat kost geld, ja maar wie sterke schouders heeft, moet de zwaarste lasten dragen. Dat mooie principe is aan het afbrokkelen. De retoriek verschuift, als een ballon gedreven door een sterke rechtse wind. Rechtse partijen vallen het systeem nog niet frontaal aan, maar ze fixeren zich op uitwassen, op het (kleine) profitariaat, op misbruiken… Een slimme tactiek, maar oh zo doorzichtig. Alsof die misbruiken de gangbare praktijk geworden zijn. Werklozen willen niet werken, ze zijn lui en zijn allen langdurig werkloos. Vreemdelingen zijn potentiële misdadigers en zeker profiteurs want ze hebben zelfs een huis in Marokko en vragen toch een leefloon aan. Ouderen die niet lang genoeg werken verdienen straf (de pensioenmalus). Voorbeelden zijn er genoeg te vinden. Dat versterk je dan nog met een semi-racistische ondertoontje – nog zo’n handig vijandbeeld. Zo culpabiliseer je elke betrokken persoon. We hebben er zelfs een spreekwoord voor: eigen schuld, dikke bult. Dat ontslaat de samenleving van verantwoordelijkheid. En komt het hele sociale systeem onder druk.

Het zijn fijn zijn dat de grote toekomstige regeringspartij die negativiteit van zich aflegt, en kiest voor een positieve aanpak. Elke mens verdient eerlijke kansen. Elke persoon is gelijkwaardig. We laten niemand achter. Ook niet de minder begaafde leerling, de oudere die zorg behoeft, de asielzoeker uit een oorlogsland, de uit de echt gescheiden moeder met drie kinderen op zoek naar een sociale woning … Ja, we steken als samenleving meer energie in wie minder goed mee kan, dan in wie het zelf kan beredderen.
Als de stille diplomatie van de voorbije dagen daartoe zou leiden, dan ….

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Recent nog gehoord van ‘solidariteit’?

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie