bartcaron.be

Geluidsnormen voor muziek? Niet doof zijn voor gehoorschade en luisteren naar de sector

Ingediend op februari 11th, 2011 door bartcaron

Groen! meent dat we niet blind mogen zijn voor de problemen met harde muziek. De getuigenissen van mensen die gehoorschade opliepen tijdens optredens, zijn hiervoor te schrijnend. En hoewel we zien dat de sector de voorbije jaren veel inspanningen leverde om erger te voorkomen, lijkt een duidelijke regelgeving voor ons onvermijdelijk.

De voorstellen die minister Schauvliege lanceerde, schieten echter op veel punten tekort. De normen zijn niet realistisch en technisch niet haalbaar, jagen organisatoren op kosten, leveren andermaal extra planlast op en de handhaving wordt afgewenteld op de lokale besturen. Zij mogen eerst investeren in controleapparatuur en vervolgens de boeman spelen.

Dat de voorstellen van de minister niet realistisch zijn, bewees de Siska al tijdens Music for Life.

Een speelplaats joelende kinderen gaat probleemloos over de normen die Joke Schauvliege voor optredens wil invoeren. “Wanneer de kinderen straks aan het juichen gaan op Pennenzakrock, zou de organisator een boete krijgen nog voor er één noot is gespeeld.” stelt Vlaams parlementslid Bart Caron vast.

Dat belet niet dat er maatregelen moeten komen, maar die moeten technisch mogelijk zijn en vooral financieel haalbaar. Muziekclubs en jeugdhuizen hebben niet de middelen om daarvoor grote kosten te maken. Alleen al de kost van meetapparatuur die zichtbaar is voor het publiek gaat hun petje te boven. En zelfs al mocht die financiële barrière, door overheidssteun opgeruimd worden, dan nog mogen we niet vervallen in onhaalbare normen, onwerkbare regelgeving met extra planlast.

Minister Schauvliege benadrukte bij de voortelling van haar plan steevast dat het tot stand kwam in overleg met de sector. Ja, de sector mocht mee aan tafel zitten, maar heeft de minister ook naar de sector geluisterd? Getuige de kritiek die er nu vanuit de muziekscene komt, kunnen we vaststellen dat er dan misschien wel overleg geweest is, maar slechts bitter weinig inspraak. “Nochtans beschikt de Vlaamse muzieksector over een immense knowhow op geluidstechnisch vlak, maar vooral ook op het vlak van muziekbeleving, op het vlak van liefde voor muziek”, aldus Bart Caron. Hij hoopt dan ook dat er snel écht overleg komt, om tot regels te komen die waken over de gezondheid van onze oren, maar ook over die van de sector.

Groen! wil de gevaren van te luide muziek allerminst minimaliseren, maar heeft geen oren naar een minister die doof is voor de muziek.

Contact:
Bart Caron
Vlaams volksvertegenwoordiger Groen!
0477-49 58 10

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Geluidsnormen voor muziek? Niet doof zijn voor gehoorschade en luisteren naar de sector

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie