bartcaron.be

Waarom liegt minister Schauvliege over ‘Daarkom’?

Ingediend op januari 19th, 2011 door bartcaron

Joke Schauvliege mag donderdag, op vraag van Bart Caron, in de Commissie Cultuur uitleggen waarom ze loog over het Vlaams-Marokkaans culturenhuis ‘Daarkom’.
Toen de Vlaamse Minister van Cultuur op 26 november vorig jaar te gast was in het programma ‘Polspoel’ op TV Brussel, verklaarde ze er boutweg dat ‘Daarkom’ het voorbije jaar enorme reserves kon opbouwen doordat het nog geen werking ontplooide. Veelvuldig jongleert de minister tijdens het interview met het bedrag van €800.000, dat ‘Daarkom’ ontving voor haar werking in 2010, terwijl er in 2010 nog geen werking was, dixit de minister.
‘Daarkom’ betwist ten stelligste dat het over een vetpot van €800.000 zou beschikken. En wat meer is; het staat daarin niet alleen. Op 12 november, dus twee weken voor het bewuste interview, had er een overleg plaats tussen ‘Daarkom’, de secretaris-generaal van het departement CJSM en de begrotingsdeskundige van het Kabinet Schauvliege. De drie partijen kwamen tot de eindbalans dat de reserves van ‘Daarkom’ op 31 december maximaal €210.825 zouden bedragen. Pakweg een kwart van het door de minister zo kwistig verspreide bedrag van €800.000.
Diezelfde €800.000 kwam bovendien ook ter sprake bij de begrotingsbespreking in het Vlaams Parlement, ter vergoelijking van de drastische subsidieverlaging voor 2011. Het kwam bij de minister blijkbaar niet op om aan de leden van de Cultuurcommissie de correcte cijfers mee te delen.
Wist Joke Schauvliege dan niets af van de exacte financiële toestand van ‘Daarkom’? Dan zijn er op zijn minst grote communicatieproblemen binnen haar kabinet.
Bart Caron vreest alvast dat er meer aan de hand is en dat minister Schauvliege het Vlaams-Marokkaans culturenhuis doelbewust in een kwaad daglicht wil stellen. “In het interview met Guy Polpoel spreekt ze al met gespleten tong over ‘Daarkom’. Enerzijds noemt ze het een waardevol initiatief, maar anderzijds stelt ze het nut van het culturenhuis in vraag” stelt Caron vast.

Nu wordt ‘Daarkom’ op droog zaad gezet, uitgerekend in het jaar waarin het huis feestelijk zou moeten opengaan. “Met de subsidies die het voor 2011 toegewezen krijgt, kan ‘Daarkom’ net de huishuur betalen. Voor personeelskosten of werkingsmiddelen blijft er niets over.” En dan nog houdt de minister een stok achter de deur. In de toelichtingsnota bij de begroting schrijft ze immers dat ‘de subsidies aan ‘Daarkom’ zullen worden geëvalueerd’. Lees: mocht de werking niet naar wens verlopen (niet denkbeeldig gezien er geen middelen zijn), dan kan de geldkraan compleet dichtgedraaid worden.

Bart Caron hoopt dat minister Schauvliege donderdag de maskers laat vallen en nu eens vlakaf zegt wat ze met ‘Daarkom’ van plan is.

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Waarom liegt minister Schauvliege over ‘Daarkom’?

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie