bartcaron.be

Ikke, ikke, ikke, en de rest kan stikke

Ingediend op oktober 13th, 2014 door bartcaron

Het moet me van het hart: de toon in onze samenleving wordt elke dag harder. Vandaag verklaart de baas van Unizo in de krant dat het federaal regeerakkoord voor werkgevers niet veel meer bevat dan snoepjes, buiten de indexsprong. Zucht. Dat de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid dalen tot 25% dat er een loonstop komt, zelfs een KMO-plan, dat de vennootschapsbelasting zal dalen, dat is hem ontgaan, net als het niet-belasten van meerwaarden op aandelen. De lijst met snoep is nog langer, maar zo gaat dat met suikerverslaafde kinderen.. Als je ze een stuk chocolade geeft, willen ze meteen de hele reep. En als die op is, willen ze de doos. Inhaligheid. Reden genoeg om te blijven klagen. Voor sommigen is het nooit genoeg. Er bestaat een woord voor: egoïsme. Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke.

De minister van Asiel en migratie wil een hardere aanpak van asielzoekers en sans-papiers. Weer gezinnen met kinderen in gesloten terugkeercentra. De vox populi achterna of die in die richting duwen? Onder het mom dat er nog veel ‘misbruiken’ bestaan, wordt elke sukkel op de vlucht verdacht gemaakt, ook slachtoffers van mensenhandel. Voor die negatieve houding bestaat een woord: (Vlaams) egoïsme.

De energierekening van een modaal gezin, en dus zeker van een arm gezin, zal stevig stijgen als de Vlaamse regering de het deeltje gratis stroom afschaft. Wie durft te protesteren? De (betere) middenklasse zwijgt. Die paar honderd euro, die gaan we toch niet voelen. Dat mensen met lagere inkomens het lastig krijgen? Weten ze het wel? Er bestaat een woord voor: ….

We moeten langer werken. Uiteraard, we zijn gezonder en we willen werken, als we nog werk hebben of vinden tenminste. Niet omdat het goed is voor ons allemaal, maar omdat de Belgische staat dan minder pensioenen moet uitbetalen. Tegelijk werd beslist dat je morgen je pensioen onbeperkt mag combineren met andere inkomsten. Wie wordt daar beter van, denkt u? Daar bestaat een woord voor: …

België gaat straaljagers kopen. De trein en de bus wordt duurder, ambitie inzake investeringen zijn niet meteen zichtbaar. Ondertussen blijven de fiscale voordelen voor bedrijfswagens (4 miljard euro) blijven gewoon bestaan. Wie rijdt met dergelijke wagens, denkt u?

Een collega-muzikant vertelde dat hij zich ergerde aan het oneindige klagen en zagen van de mensen. Alles wordt duurder. ‘Ze’ zitten aan ons geld. Ja, dat is waar, maar hebben we echt niet genoeg? Waarom willen we altijd ‘meer’? Ook daar bestaat een woord voor…

Gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen? Is dat een stimulans om werk te vinden? Gras maaien in de zomer? Blaren bij elkaar rakelen in de herfst? Onkruid wieden in de lente? Door werklozen die dankzij deze maatregel gedegradeerd worden tot luieriken? Zou het niet zinvoller zijn de middelen die OCMW’s daarvoor zullen moeten uittrekken, te investeren in echt werk? We versterken het beeld van een ‘onderklasse’. We krijgen deze mensen te zien in het straatbeeld, misschien in een kleurig en herkenbaar werkpak? Lijkt dat niet al te zeer op kleineren? Een Vlaamse versie van de chain gang? Welke gedachte voedt dergelijk denken?

Het Netwerk tegen Armoede betoogde vorig weekend. Het netwerk wil dat de uitkeringen in ons land worden opgetrokken tot boven de Europese armoedegrens. Dat is een redelijke vraag. Komt er goed nieuws? In het federaal regeerakkoord staat dat de regering geleidelijk de minimum sociale zekerheidsuitkeringen en de sociale bijstandsuitkeringen tot het niveau van de Europese armoededrempel zal verhogen. Weliswaar rekening houdende met sociale voordelen (zoals kinderbijslag?). Het Netwerk vreest dat het bij woorden zal blijven. Ik vrees er ook voor… Zou dat iets te maken hebben met datzelfde wraakroepende ik-woord?

In de culturele organisaties waar ik in het bestuur zit, zullen we mensen moeten ontslaan. Omdat de subsidie serieus daalt. De winst van al die besparingen in de cultuursector is voor de overheid verwaarloosbaar, de schade op het terrein is enorm. Die werknemers en de kunstenaars zijn de pineut. Waarom toch?

Ingediend onder mijn gedacht 1 reactie

Een reactie op “Ikke, ikke, ikke, en de rest kan stikke

Reacties zijn gesloten.


 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie