bartcaron.be

De muziek- of tekenacademie, een bijna verboden terrein voor volwassenen?

Ingediend op oktober 21st, 2014 door bartcaron

stateoftheartHet deeltijds kunstonderwijs (muziekacademies, beeldende kunst, dans enz.) wordt langzaam maar zeker verboden terrein voor volwassenen. De inschrijvingsprijs wordt zo hoog gezet, dat volwassenen ontmoedigd worden. Ik kan niet anders dan dat afleiden uit de teksten van het programmadecreet 2015. Dat decreet ‘begeleidt’ de begroting van de Vlaamse overheid.

Officieel is het beoogt het deeltijds kunstonderwijs (dko) de kunstzinnige vorming van de mens en wil zo een bijdrage leveren tot zijn totale persoonlijkheidsvorming. Mooi nietwaar? Voor jongeren (-18 jaar) kan het dko ook een voorbereiding zijn op het hoger kunstonderwijs.
Het wordt in Vlaanderen meestal georganiseerd door steden en gemeenten, maar de lonen van de lesgevers worden, zoals bij het gewoon onderwijs, rechtstreeks betaald door de Vlaamse Gemeenschap.

Enkele jaren geleden was er al veel protest tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld, vooral van volwassenen. En nu doet Vlaanderen nog een fikse schep bij. Het stijgt van 202 euro per schooljaar naar 300 euro. Geef toe, dat is niet voor iedereen weggelegd. Het kadert volgens de Vlaamse regering in de opgelegde besparingen. Dat is toch een stijging met zowat 50%. Dat is relatief nog veel meer dan de stijging voor het hoger onderwijs.

Maar, zal de minister zeggen, er is ook een verminderd tarief voor kwetsbare groepen, dat zijn werklozen, personen met een handicap, personen met recht op een bestaansminimum, politieke vluchtelingen, studenten van 18 tot 24 jaar die kinderbijslag genieten en volwassenen ten laste van een van de vermelde groepen. Vandaag bedraagt dit 116 euro. Dat wordt opgetrokken naar 125 euro, een redelijke stijging. Dat zal nu ook gelden voor volwassenen 18 tot 24 jaar. Het is enkel een verbetering als je geen recht had op kinderbijslag. Voor werkende jongeren dus. Dat is goed.

Is dat teveel? Ik vind van wel. Als je weet dat veel volwassenen slechts één cursus of opleiding volgen, en daarvoor wekelijks weinig les krijgen, dan is dat duur. Wie bijv. zang volgt en wekelijks 10 minuten les krijgt, betaalt voor die 35 lessen in een schooljaar bijna 1 euro per minuut. Dat is peperduur. Mocht dit in de praktijk worden toegepast dan is dit geheel incorrect. De regelgeving stelt duidelijk dat een volwassene in de studierichting Muziek, Woord en Dans recht heeft op minimum 120 min. les per week (weliswaar samen met andere cursisten). Bij Beeldende Kunsten is dit 400 min per week. Dat valt beter mee.

De overige tarieven worden niet verhoogd. Wie jonger is dan 18 jaar, betaalt 62 euro per schooljaar of 40 euro vanaf het tweede lid uit het gezin. Ook kinderen uit de doelgroepen zie hierboven) betalen 40 euro. De drempel voor kinderen en jongeren is niet zo hoog. Maar goed ook.

De Vlaamse overheid motiveert deze beslissing met een vreemde redenering. Volg even mee: het aandeel van de inschrijvingsgelden bedroeg in 2008 nog 6,9% van de Vlaamse uitgaven voor dko en in het begrotingsjaar 2014 6,6%. Niettegenstaande de jaarlijkse indexering van het inschrijvingsgeld daalt dat dus. Door de tariefverhoging zal het private aandeel ten opzichte van de middelen van de Vlaamse Overheid stijgen tot maximaal 8%. Een overdonderend overtuigende motivatie? Waarom niet 7% of zelfs 25%? Welke redenering schuilt hierachter? Is het een louter financiële kwestie? Merkwaardig schrijft de regering dan nog het volgende: ‘Het volgen van kunstonderwijs betekent niet alleen voor de persoonlijke ontplooiing van jongeren zelf een meerwaarde, maar ook voor de maatschappij als geheel. Kunstonderwijs draagt onder meer bij tot de overdracht van cultureel kapitaal naar de volgende generatie (OESO, 2013). Vanuit die overweging kan men motiveren dat de participatiekans van jongeren maximaal moet gewaarborgd blijven.‘ En nog meer: ”Hoewel een tariefverhoging voor een aantal gezinnen strikt genomen geen onoverkomelijke drempel zou betekenen, zou door een verhoging het bestedingspatroon van de gezinnen kunnen wijzigen, waardoor jongeren hun opleiding zouden moeten stopzetten of een tweede studierichting zouden moeten opgeven.‘ Wat een sociaal bewogen regering, toch.

Volwassenen die een kunstopleiding volgen in het dko dragen blijkbaar veel minder bij tot de overdracht van cultureel kapitaal. Tja.

Voor de volledigheid: de werkingsmiddelen worden niet geïndexeerd en zelfs verminderd met 10%. De gemeenten zullen de rekening wel betalen…

Nog deze beslissing over het hoger kunstonderwijs.: de financiering voor de hogere instituten voor schone kunsten en voor de instellingen die excellente kunstopleidingen organiseren wordt bijgesteld. 20% van de enveloppe (werkingsmiddelen) worden niet geïndexeerd en de die bedragen worden met 2% verminderd.

Flanders State of the Art?

PS In maart 2011 presenteerde de Vlaamse overheid haar plannen voor een grondige hervorming van het deeltijds kunstonderwijs (DKO). De vele academies die Vlaanderen rijk is, moeten nauwer aansluiten bij het leerplichtonderwijs, het schotteloze kunstenlandschap beter weerspiegelen en nieuwe doelgroepen naar het DKO lokken. Zie het artikel ‘Naar een frisser deeltijds kunstonderwijs’ in rekto:verso van mei 2012. Er is tot vandaag niks van terecht gekomen…. Dat is nochtans brood- en brood- en broodnodig.

Ingediend onder mijn gedacht 3 reacties

3 reacties op “De muziek- of tekenacademie, een bijna verboden terrein voor volwassenen?

 1. Bollen Jan schreef:

  Dat wat men al jaren probeert te doen in het DKO, nl. weg van de stigmatiserende stempel van ‘elite-onderwijs’, wordt met deze beslissing nog maar eens temeer in de kiem gesmoord. Kunstonderwijs als vrijblijvende en lucratieve tijdsverdrijving voor hen die wat meer in de portefeuille hebben. Zeer betreurenswaardig. Nu komen ze het bij ons halen. Alsof dit soort onderwijs zulk een grote hap uit het budget betekent… Jan Bollen

 2. chris Perdieus schreef:

  Als volwassenen, betaalde ik 12 jaar de volle pot in de academie. Ik kreeg geen kortingen, alleen op het academiegeld van de kinderen. Sinds ik thuisbleef voor mijn kinderen waarvan er één met een beperking, ben ik “tenlaste” en doen we het met één inkomen, nergens is deze closule opgenomen voor ook maar één korting. Nu ben ik te oud en out voor een job, onze blinde dochter is de deur uit.Moet ik even gaan stempelen om mij in orde te maken?
  Dit is het eerste jaar dat ik niet naar de academie ga, wegens te duur. Mijn kinderen gaan voor….

 3. Timmy Geleyn schreef:

  Zowel mijn vrouw als ik volgen les aan de SAMWD te Sint-Niklaas. Zij volgt saxofoon, ik klassieke gitaar. We volgen dit omdat we samen nog intenser willen genieten van muziek en onze passie met andere mensen willen delen. De SAMWD is voor ons niet enkel een onderwijsinstelling, het is een plaats waar we vrienden hebben en waar we meewerken aan cultuurbeleving.

  Voor mij persoonlijk is de SAMWD een voorbereiding op een studie aan het conservatorium. Een droom, die ik als jongere nooit heb kunnen waarmaken. Nu wil ik binnen enkele jaren, met eigen middelen desnoods, mijn opleiding als werkstudent voltooien. Geen gemakkelijke opdracht, zoniet onmogelijk. Maar ik hou van een uitdaging. Helaas moet ik toezien dat deze regering, zowel Vlaams als Federaal, ons als gezin sociaal wil isoleren. Levenslang leren, het is een mooie slogan. Maar zonder inhoud helaas.

  Na de opleidingscheque-ingreep van minister Muyters enkele jaren geleden (waardoor werknemers plots geen recht meer hadden op deze tegemoetkoming), wil deze regering het DKO helemaal executeren. Wanneer gaan beleidsmakers eens leren dat cultuur de mortel is die een maatschappij samenhoudt?

  Mijn vrouw en ik zullen les blijven volgen aan de SAMWD, maar de regering moet het mij dan maar vergeven als ik een optreden geef en dit ‘per ongeluk’ vergeet aan te geven. Ik zal het dan onder de noemer ‘meerwaarde voor de maatschappij’ catalogeren … en zoals we deze week geleerd hebben, dien je daar blijkbaar geen belastingen op te betalen. Zo is iedereen tevreden.

Reacties zijn gesloten.


 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.