bartcaron.be

De hakbijl in de federale culturele instellingen

Ingediend op oktober 23rd, 2014 door bartcaron

Na de Vlaamse Regering snijdt ook de federale regering diep in het vel van kunst en cultuur. De federale culturele instellingen, zoals bv De Munt, Bozar (het Paleis voor Schone Kunsten) en het Nationaal Orkest van België, leveren 20 procent in op hun werkingsmiddelen en 4 procent op personeel. En dat terwijl de voorbije jaren al ernstig bespaard werd. Het zijn instellingen met wereldfaam en een grote internationale uitstraling, maar blijkbaar ziet de federale regering die meerwaarde niet in.

Zijn de instellingen het slachtoffer van hun vreemde rol in het culturele veld? Cultuur hoort als geen ander bij de gemeenschapsbevoegdheden, terwijl zij, net omdat ze verbindend zijn voor de gemeenschappen in ons land, vallen onder de vleugels van de federale regering. Helaas vallen de instellingen daar tussen de verschillende stoelen van vicepremier Reynders (MR), minister van ambtenarenzaken Vandeput en minister van financiën Van Overtveldt (beide N-VA). Binnen de federale regering ontbreekt er een minister met een hart voor cultuur.

Het is alleszins bijzonder opmerkelijk dat de federale culturele instellingen niet hetzelfde, enigszins beschermde statuut geniet als de grote Vlaamse instellingen. “De Vlaamse Regering besliste om de grote Vlaamse Cultuurhuizen, zoals De Vlaamse Opera en deSingel, grotendeels te sparen bij de Vlaamse besparingsronde. De besparing in Vlaanderen bedraagt 2,5%, federaal 16,5 %. Bij het snijden in de federale instellingen hebben diezelfde partijen, onder duidelijk impuls van N-VA opvallend minder mededogen. Is dat omdat de grote Vlaamse eerder op Antwerpen georiënteerd zijn en de federale in Brussel liggen?
Het is wel verbazingwekkend dat de culturele instellingen onder de bevoegdheid vallen van een Brusselaar, minister Reynders…

De artistieke waarde van deze huizen staat in Vlaanderen en ver daarbuiten niet ter discussie. Het zijn onze paradepaardjes. Daar vinden de belangrijkste concerten, operaproducties en tentoonstellingen plaats. Het is hét venster op de wereld, en het venster van de wereld op cultuur van bij ons. Beseft de federale regering dat eigenlijk? Beseft die regering dat je geen grote operaproductie kan maken met een half orkest of koor? Dat de Belgische financiering beneden het Europees niveau ligt?

Ongetwijfeld zijn ook de federale wetenschappelijke instellingen hetzelfde lot beschoren. Dat zijn 12 instellingen zoals het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, de Koninklijke Bibliotheek van België, de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis het Koninklijk Museum voor Midden Afrika.

We moeten durven nadenken over efficiëntieoefeningen. Zo kan het Nationaal Orkest wellicht ingekanteld worden in De Munt, maar dergelijke scenario’s werk je niet uit met een hakbijl.

Ingediend onder mijn gedacht 1 reactie

Een reactie op “De hakbijl in de federale culturele instellingen

  1. Bob Permentier schreef:

    NOB is het kleine broertje en er wordt maar al te gauw vanuit gegaan dat de grote instellingen deze mogen opsouperen! Mag ik er even op wijzen dat zowel grote broer Bozar als grote broer de Munt NIKS zijn zonder symfonisch orkest. Dus misschien toch even nadenken vooraleer de kaalslag van symfonische orkesten wordt verdergezet.

Reacties zijn gesloten.


 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie