bartcaron.be

Cultuurprijzen: het ancien régime van Joke Schauvliege

Ingediend op december 3rd, 2010 door bartcaron

Minister Joke Schauvliege heeft beslist de uitreiking van de Vlaamse Cultuurprijzen niet meer op één moment te bundelen, en ze uit te reiken tijdens een Gala-avond. Nee, ze wil de verschillende prijzen gaan uitreiken tijdens diverse evemenenten in de diverse culturele sectoren.

Vreemd. De Cultuurprijzen werden tot voor enkele jaren immers op uiteenlopende momenten uitgereikt, tijdens evenementen. Bij de evaluatie daarvan bleek dat net zo’n versnipperde uitreiking de aandacht voor de Cultuurprijzen laag hield en ze daardoor aanzien en moreel gezag misliepen. De sanering van de prijzen en de gegroepeerde toekenning zorgde voor een heropleving en voor veel meer aandacht en grandeur.
Dat de formule hier en daar wat kan bijgestuurd worden, wordt nergens betwist. Maar het is zoals zo dikwijls met deze Cultuurminister: als iemand zijn vinger verstuikt, dan amputeert ze meteen een arm.

Als klap op de vuurpijl bevordert de beslissing van de minister helaas weer het sectoraal denken – elk in het eigen hokje. Over het muurtje kijken is er niet meer bij. Jammer, de combinatie en daardoor de diversiteit van prijzen, van muziek tot vrijwilligerswerk, verdwijnt.

Joke Schauvliege heeft geen historische besef, en ze heeft zeker de vroegere evaluatie niet gelezen. Anders zou ze nooit zo’n beslissing nemen. Maar één ding is zeker: ze krijgt als minister jaarlijks, in plaats van één keer, zeker tien keer persaandacht. En telkens een beleefd – maar niet noodzakelijk gemeend – applaus wanneer ze een prijs uitreikt tijdens een groot publieksevenement. Terug naar vroeger dus, naar de tijd toen een Cultuurminister al weldoend het land meende te moeten rondgaan, handjes schuddend, onder het motto, “heb je mij gezien”?  Terwijl een echte Cultuurminister zou moeten beseffen dat het gaat om kunstenaars, erfgoed- en sociaal-cultureel werkers, om aandacht en waardering voor hun werk, niet voor dat van politici.

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Cultuurprijzen: het ancien régime van Joke Schauvliege

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie