bartcaron.be

WK 2018: FIFA ontpopt zich tot ordinaire geldwolf

Ingediend op november 17th, 2010 door bartcaron

Woensdag maakte de FIFA de evaluatie bekend van de kandidaturen voor het WK 2018 en 2022.  België en Nederland scoren niet zo goed als de andere kandidaat-landen. Behalve een rits positieve punten krijgen België en Nederland een aantal negatieve punten. Vooral twee van die punten zijn ongehoord. Niet voor ons land, maar voor de FIFA zelf. Zo stelt de FIFA dat de Belgische wetgeving moet herzien worden, zodat de rechten van de FIFA-partners (sponsors) gevrijwaard worden. En verder stelt de wereldvoetbalbond dat de wetgeving van beide landen op het vlak van de commerciële FIFA-rechten niet verzekert dat aan de eisen van de FIFA wordt voldaan. Deze opmerkingen zijn niet mis te verstaan: de FIFA eist een totale vrijstelling van belastingen, taksen, BTW en sociale zekerheidsbijdragen en wil dat de FIFA ongestoord alle rechten kan innen op merchandising en alle auteursrechten op eigen producten en logo’s.

De FIFA eist dat beide landen hun wetgeving aanpassen aan de eisen van koning voetbal. Ongehoord, je moet maar durven … En dan nog hebben beide landen in hun bidbook opgenomen dat ze alvast alle ontvangen BTW zouden terugbetalen aan de FIFA, dat ze eventueel taksen zullen terugbetalen, dat ze vrijstelling geven van parafiscale ontvangsten (bijv. sociale zekerheidsrechten). Daarnaast zijn België en Nederland bereid toe te zien op de inning van alle rechten. Nog niet genoeg? België en Nederland hebben verklaard op alle eisen in te gaan, weliswaar ‘binnen de bestaande wetgeving’. België is bereid toezcht te houden op de toepassing van sponsor- en andere rechten. Ook de wetgeving rond rechten voldoet volgens onze overheden aan de eisen van de FIFA, volgens de FIFA is dat niet het geval.
Vlaams Sportminister Philippe Muyters antwoordde op een parlementaire vraag van mezelf: “Er wordt dus opgenomen dat de vigerende internationale fiscale wetgeving zal worden gerespecteerd. Het is echter wel zo dat de belastingen die op basis van de Europese wetgeving worden geheven, nadien aan de FIFA worden terugbetaald.” Dat volstaat nog niet voor de FIFA. Ongehoord. De FIFA meent dat het zelf boven de wetgeving van de kandidaat-organisatoren kan staan, en zelfs mag eisen dat zo nodig wetgeving moet worden aangepast. Dat is onaanvaardbaar. Leve het voetbal, maar niet leve de FIFA. Wat niet kan voor een Vlaamse burger, kan volgens ons niet voor de FIFA. Punt.

Het zou ronduit schandalig zijn dat onze lage landen daardoor de organisatie van het WK zouden missen. Het kan toch niet dat er een opbod wordt georganiseerd om de landen te dwingen hun fiscale en parafiscale ontvangsten af te staan aan de FIFA. De overheid, lees ‘u en ik, belastingbetalers’, draaien op voor de kosten. De FIFA-bonzen zullen wel cashen.

Daarnaast maakt de FIFA wel een aantal terechte opmerkingen. Zo zijn er te weinig trainingsfaciliteiten, oefenstadions en velden. Er zijn wel plannen, maar die zijn nog verre van klaar. Daarnaast wijst de FIFA terecht op de te grote verkeersstroom in de lage landen die het transport van en naar stadions verhindert. En dat hotelkamers te duur zijn … tja. De FIFA wil niet alleen luxueus, maar ook nog eens spotgoedkoop logeren.

Het is dus niet eens een kwestie meer van een degelijke organisatie en van goed voetbal, maar de enige vraag die er nog toe doet is: wie garandeert het meeste winst aan de FIFA. Wie steekt het diepste zijn broek af: Australië, Engeland, Rusland of Spanje-Portugal?
Waar wacht de EU op om de FIFA op haar onethisch gedrag te wijzen? Een rode kaart, dat verdienen de geldwolven.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor WK 2018: FIFA ontpopt zich tot ordinaire geldwolf

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.