bartcaron.be

Luister naar mijn woorden, kijk niet naar mijn daden

Ingediend op oktober 14th, 2010 door bartcaron

PERSBERICHT van Socius, steunpunt van het sociaal-cultureel werk

Sinds mensenheugenis kent Vlaanderen een breed vertakt netwerk van sociaal-culturele volwassenenorganisaties: verenigingen, volkshogescholen, bewegingen en vormingsinstellingen… allen zetten ze zich dagelijks in voor de realisatie van een warme en solidaire samenleving. Het belang en de meerwaarde van de sector wordt dan ook steevast onderschreven door beleidsmakers. Louter lippendienst blijkt nu.

Aan de Vormingplus-centra, ofwel volkshogescholen, werd koudweg meegedeeld dat ze het vanaf 2011 met een kwart minder moeten rooien. Terwijl eerder al de niet-arbeidsmarktgerichte opleidingscheques met onmiddellijke ingang werden geschrapt. De verenigingen zien aanzienlijke projectgelden aan hun neus voorbijgaan en de sociaal-culturele bewegingen verkeren in onzekerheid over hun subsidie-enveloppe. Dit alles bovenop de lineaire besparingen die de cultuursectoren sinds 2009 al dragen.

Boudweg meegedeeld, vanuit verschillende hoek, zonder voorafgaand overleg en motivatie, en met kracht van onmiddellijke ingang. Een strategie niet gehinderd door visie maar enkel gebaseerd op boekhoudkundige overwegingen. Koud saneren.

Als steunpunt voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk, staat SoCiuS in voor de praktijkondersteuning, -ontwikkeling en zichtbaarheid van het werkveld.

Vanuit deze opdracht stelt SoCiuS zich ernstige vragen bij de impact van de voorliggende besparingsmaatregelen op het werkveld en de samenleving. Niet enkel rijzen er vragen met betrekking tot de tewerkstelling bij heel wat organisaties, bij sommige onder hen staat ondertussen het water tot boven de lippen en komt hun voortbestaan zelf op de helling te staan.

Sinds 2009 werkt de Vlaamse Regering aan de uitvoering van het project Vlaanderen in Actie (ViA). Dat project wil van Vlaanderen binnen het komende decennium een economisch duurzame en sociaal warme samenleving maken.

Met de voorliggende besparingsmaatregelen haalt minister Schauvliege enkele van de voornaamste bouwstenen van deze sociaal warme samenleving onderuit.

Niet alleen worden de ontwikkelingskansen van de sociaal-culturele volwassenensector gefnuikt; de ontegensprekelijke meerwaarde die de sector levert aan de samenleving wordt hiermee gehypothekeerd.

De huidige financiële crisis dwingt iedereen op zoek te gaan naar solidaire, billijke en duurzame oplossingen. De Vlaamse sociaal-culturele volwassenensector, incluis het steunpunt, beseft ten volle deze dans niet te kunnen ontspringen. Met de omvang en de wijze waarop de hakbijl nu wordt gehanteerd, geeft deze Vlaamse Regering geen geloofwaardige invulling aan de basis van haar eigen regeerakkoord.

EINDE PERSBERICHT

Contact
Fred Dhont, directeur SoCiuS, tel. 02 215 27 08
Max Frans, coördinator communicatie, tel.: 0472 70 16 79
SoCiuS, Steunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk vzw, Gallaitstraat 86 bus 4, 1030 Brussel


Om u van deze nieuwsbrief af te melden bezoek deze link

Om uw voorkeuren te wijzigen bezoek deze link
Stuur een bericht door aan iemand deze link

Powered by PHPlist2.10.9, © tincan ltd

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Luister naar mijn woorden, kijk niet naar mijn daden

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie