bartcaron.be

De politieke afrekening van Joke Schauvliege

Ingediend op oktober 13th, 2010 door bartcaron

Gisterenavond rolde er een persbericht binnen van de FOV (de belangenbehartiger van het sociaal-cultureel volwassenenwerk)  Daarin stond dat minister Schauvliege koudweg heeft meegedeeld dat ze beslist heeft dat de Volkshogescholen (ook bekend als Vorming Plus) vanaf 1 januari 2011 niet minder dan 25% van hun subsidies moeten inleveren. 25% komt neer op 2 miljoen euro van deze organisaties, vermeerderd met de lineaire besparingen van de ondertussen roemruchte kaasschaaf. En niet te vergeten, ook opleidingscheques zijn er niet meer welkom. En dat allemaal na een positieve evaluatie over hun werk van de voorbije vijf jaar. Voor Brugge komt het zelfs neer op 29%. Daarmee kunnen ze alleen failliet gaan. Plomp.

Er staan minstens 40 jobs op de tocht. En het is zo laat meegedeeld dat de Volkshogescholen onmogelijk hun personeel op tijd in opzeg kunnen zetten.
Kortom, Joke Schauvliege gaat het nieuwe Nederlandse kabinet wel snel achterna. Ook daar staan zo’n forse besparingen in de cultuursubsidies op stapel.
Sprak Kris Peeters niet van een warm Vlaanderen in zijn septemberverklaring? Beloofde Joke Schauvliege niet dat de kaasschaaf in de cultuursector beperkt zou zijn tot 2,3%? Wie is de volgende deelsector? Het verenigingsleven? De Kunsten? Erfgoed?

Ik dacht eerst dat er sprake was van een vergissing, een rekenfout, een verkeerde communicatie. Maar nee, het bleek juist te zijn. Het is ronduit schandalig.
Hoe komt het dat organisaties in het sociaal cultureel werk die instaan voor een meer democratische samenleving en die vanuit een pluralistische visie de samenleving benaderen financieel worden geamputeerd, zo schreef iemand me. Welke reden kan er zijn? Daar kreeg ik geen antwoord op. En duaarom kan ik niet anders dan besluiten dat het hier gaat om politieke wraak, afrekening met een decreet dat tot stand kwam in de paars-groene regeerperiode.

Schauvliege kan een decreet trouwens niet zomaar ‘by announcement’ wijzigen. Ze moet daarvoor steun krijgen van de meerderheid in het parlement. Vreemd genoeg bleek dat de collega’s in het parlement van SP.A, N-VA en Open VLD zich aansloten bij mijn bekommernis en kritiek. Durft Schauvliege de arm overdraaien van de collega’s van de meerderheid? Hmm.

De sector reageert woedend, en terecht. Ik ben heel erg teleurgesteld in Schauvliege, en boos.

Even de inhoudelijke argumenten opsommen. De Vormingplus-centra zijn de motor van niet-beroepsgerichte vorming in de regio. Zij brengen voor iedereen een vormingsaanbod dichtbij huis. Dit vormingsaanbod krijgt vorm in samenspraak en afstemming met lokale verenigingen, cultuurcentra, bibliotheken, lokale dienstencentra, … Het is aanvullend op het aanbod dat verenigingen of dienstencentra zelf voorzien. Ze inspireren met vernieuwende praktijken die inspelen op maatschappelijke uitdagingen die ook de overheid centraal gesteld worden: interculturaliteit, duurzame ontwikkeling, digitale geletterdheid e.a..En ze brengen vorming ook bij maatschappelijk kwetsbare groepen door intens samen te werken met o.a. verenigingen waar armen het woord nemen, OCMW’s, sociale leerwerkplaatsen, migrantenverenigingen, …Volstaat dat echt niet Joke?

Met ruim 25% minder subsidies wordt een regionale dynamiek rond levenslang leren gefnuikt. Dit is in de eerste plaats in het nadeel van iedere Vlaming die ook in zijn vrije tijd wil bijleren. Onbegrijpelijk voor een Vlaamse overheid die van Vlaanderen In Actie en levenslang leren een speerpunt maakt.

Ingediend onder mijn gedacht 1 reactie

Een reactie op “De politieke afrekening van Joke Schauvliege

  1. Tim schreef:

    Kan jij het met een kwart minder ?!

    De vormingspluscentra alvast niet!

    Steun ons en teken al zeker de petitie op http://www.vormingplus.be

Reacties zijn gesloten.


 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie