bartcaron.be

Erfgoed in de vuurlinie

Ingediend op oktober 6th, 2010 door bartcaron

“Erfgoed beknot investeringen in West-Vlaanderen.” Dat is de absurde boodschap die dezer dagen door Unizo West-Vlaanderen verspreid wordt. Net alsof de Vlaamse Inventaris Onroerend Erfgoed elke vorm van ondernemingszin in de kiem zou smoren.
Laat ons eens nuchter en eerlijk (twee eigenschappen die eigen lijken aan West-Vlaamse zelfstandigen) naar de feiten kijken. Op de inventaris zijn een goede 27.000 West-Vlaamse panden opgenomen. Dit zijn niet allemaal belforten en kathedralen, zoveel is duidelijk. Maar dat de inventarisatie op een amateuristische manier gebeurt, zoals Unizo beweert, is onzin.

Dat opname in de inventaris meteen de doodsteek betekent voor elk initiatief, eveneens. Wanneer je woning, handelspand, bedrijfsgebouw of hoeve opgenomen wordt op de lijst van VIOE, heeft dat 5 rechtsgevolgen.
1.    Je hoeft niet te voldoen aan de regels van het energieprestatiecertificaat. Handig dus.
2.    Zonevreemde constructies kunnen vlot een nieuwe functie krijgen.Nog handiger.
3.    Bij de aanvraag tot sloop moet er een niet-bindende erfgoedtoets gebeuren. Als je afbreekt moet je dus even nadenken … maar de gemeente mag autonoom beslissen een sloopvergunning te geven.
4.    Je hebt een stedenbouwkundige vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen.
5.    Het gebouw mag ten allen koste gerenoveerd worden voor sociale woningbouw.
Vijf gevolgen, niet meer en niet minder, die echt wel niet kunnen aanzien worden als een juk; laat staan een strop. Regels die, welbeschouwd, zelfs extra kansen bieden voor ondernemers.

Ik betreur die stemmingmakerij ten zeerste. Erfgoed is iets om trots op te zijn, zeker ook als eigenaar. Dat mocht ik bij de Open Monumentendag nog meemaken bij de Kortrijkse dr. de Bethune die, fier als een gieter, de bezoekers persoonlijk rondleidde in zijn prachtige park en kasteel(tje).

De kritiek dat eigenaars niet op de hoogte worden gebracht van de opname in de inventaris, is wel terecht. Maar die verwittiging moet dan niet als startsein voor een beroepsprocedure aanzien worden, maar wel als een eretitel waarmee kan worden uitgepakt.

Het feit dat Unizo nu plots uitvalt naar de Inventaris Bouwkundig Erfgoed en deze in diskrediet probeert te brengen, kadert, naar wij vrezen, binnen een ruimer kader. Een kader waarbinnen ook de recente beslissing van minister Bourgeois valt, om het oorlogsverleden van de Westhoek niet globaal te beschermen. Hij zal het in stukjes kappen zodat wel een aantal oorlogsrelicten en lieus de mémoire zullen beschermd worden, maar een werveld breed project zal dat niet worden. De minister zegt in de pers zijn eigen beslissing te betreuren, maar laat doorschemeren hij niet opgewassen was tegen de druk van de Unizo’s en Voka’s van deze wereld en de partij die dezelfde inspiratiebron heeft. Duidelijk?

Erfgoed bombardeert ons heus niet terug naar de middeleeuwen. Erfgoed voedt en prikkelt onze toekomst.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Erfgoed in de vuurlinie

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie