bartcaron.be

Open Brief aan de Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat

Ingediend op februari 28th, 2015 door bartcaron

Geachte heren Piet Vanthemsche en Hendrik Vandamme,

De koers is in het land. Dat gebeurt ieder voorjaar, het is een aankondiging van de lente. Straks begint het zaai- en plantseizoen. Dan willen allerlei actiegroepen in de slipstream van de coureurs hun eisen aan de wereld kond doen. Nu ook de boeren. Ook dat begrijp ik. We mochten het bericht lezen op alle nieuwssites van de kranten.

U weet, heren, dat wij (met Groen) veel begrip hebben voor de problemen van de landbouwers. Ze zijn het slachtoffer van allerlei machinaties die ervoor zorgen dat een behoorlijk inkomen verwerven haast onmogelijk is geworden. We komen er regelmatig over tussen in het Vlaams en Europees parlement. Je zou, met enige inspanning weliswaar, zelfs kunnen zeggen dat groenen en boeren dichter bij elkaar zijn gekomen.

Maar blijkbaar heb ik me toch grondig vergist. Toen ik deze berichten las, viel ik (als het ware) van het verschot achterover in de mesthoop. Immers, zo’n verwijten, het was al een tijdje geleden dat ik die heb aanhoord.
De reden van de actie is duidelijk. De boeren zijn boos over de rode en oranje brieven die de Vlaamse overheid stuurde aan veehouderijen in de buurt van Habitatrichtlijngebieden. Ze voelen zich ‘gebrandmerkt’. Ik citeer: “Het probleem is dermate erg dat in verschillende gemeenten de helft van de landbouwbedrijven dreigen teniet te gaan omwille van dit brandmerk. De verontwaardiging is enorm en de solidariteit onder de boeren is groot”, luidt het. Juist. Maar dan komt het: “Het probleem is dat ons beleid teveel geïnspireerd wordt door het groene gedachtengoed”, zegt de Boerenbond. “Het begint vanuit Europa, maar het wordt in Vlaanderen geïmplementeerd door extreme groene jongens met oogkleppen, die zweven en elke realiteitszin of relativiteitszin hebben verloren. Hoe kan een maatschappij in tijden van geldschaarste zover gaan dat ze leefbare bedrijven opkoopt, alles om zogezegd meer natuur te ontwikkelen?” De actievoerders willen niet toegeven “aan de destructieve campagne van de groene beweging, die blijkbaar diep geïnfiltreerd zit in het beleid en waar politici ofwel geen vat op hebben ofwel bewust de sector de duvel willen aandoen”. En het gaat verder: “Wij willen de burgers attent maken dat de groene beweging bezig is onze maatschappij te ondergraven.

Het was lang, zeer lang geleden dat we nog zoiets ‘mochten’ lezen. Ik geef toe, het was schrikken. Het is dus toch de schuld van de groene beweging dat er teveel stikstof en fosfor in onze leefomgeving terecht komt, dat beken en rivieren veel te veel nitraten en nitrieten bevatten, dat het klimaat opwarmt, de lucht teveel schadelijke stoffen bevat. Meer zelfs, de negatieve effecten op de gezondheid zijn de schuld van een extremistische ecologische beweging die erin geslaagd is de beleidstafels te infiltreren. Hun invloed op het Europees beleid en het kabinet van de landbouwminister is onschatbaar hoog. Het ‘ecofascisme’ heeft het blijkbaar al ver gebracht.

Heren voorzitters van de grote landbouworganisaties, mag ik enkele enkele seconden van uw tijd? Jullie hebben al veel gestudeerd over de vraag waarom een leefbare landbouw zo moeilijk geworden is. En jullie weten ongetwijfeld dat dat weinig te maken heeft met de destructieve groenen, maar wel met een globaliserende landbouw die enkel door economische principes wordt aangedreven. De problemen zijn gekend: wereldhandel aan dumpingprijzen, oneerlijke concurrentie, ook omdat sommigen helemaal geen rekening houden met het milieu, marktverstoring (o.a. door voederfabrikanten en winkelketens), een slechte pachtwetgeving, een te lage prijs voor voedsel enzovoort. Dat de (te) intensieve landbouw de voorbije decennia een grote impact heeft gehad op ons leefmilieu, weet toch iedereen? Net daarom proberen in Europees verband te komen tot een beter evenwicht tussen landbouw- en natuurdoelen. Om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Om gezond voedsel en een gezonde leefomgeving te hebben. Is een evenwichtige balans niet noodzakelijk?

Ik ben het met jullie, met de boeren dus, eens dat de aanpak van de Vlaamse regering niet deugt. De dreiging met de rode en oranje brieven is niet ok. Het kan veel beter. Maar we kunnen toch niet ontkennen dat we werk moeten maken van minder stikstof in de natuur?
En, je mag het gerust geloven, het doet pijn te lezen dat het de groene beweging is die onze maatschappij aan het ondergraven is. Misschien een beetje meer zorgvuldigheid bij het kiezen van je vijanden?

Misschien kom ik je dezer dagen tegen op de koers? Ik houd van de koers en de open ruimte, zodus…

Bart Caron
Vlaams volksvertegenwoordiger (Groen) en lid van de commissie Landbouw en Visserij

Ingediend onder mijn gedacht 4 reacties

4 reacties op “Open Brief aan de Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat

 1. Steven Keteleer schreef:

  Eindelijk nog eens een goeie brief en een correcte benadering van de realiteit. Onze landbouw is een agro-fascistisch systeem geworden waarin de boer de rol speelt van kleine (of soms grote) soldaat. En de boerenbond, Bayer, Monsanto en de ministers van landbouw de leiders zijn. En dat alles natuurlijk onder druk van de grote supermarkten en ketens en onder druk van een stijgende wereldbevolking en een zogezegd verplichte groeiende economie. Toch nog even de facebookpagina van het overbevolkingsmanifest mee geven: https://www.facebook.com/Overbevolkingsmanifest?fref=ts

 2. wouter stockman schreef:

  Bart heeft hier eens de vinger in de wonde gelegd.
  Hier wordt weer een politiek spelletje gespeeld.
  De boeren tegen de groene.
  Ikzelf wordt als schepen van landbouw en leefmilieu daar dagelijks met geconfronteerd.
  Dat is hier echt niet voor mee te lachen.

 3. sarah schreef:

  Ik ben zelf een groene boerendochter die graag ooit ‘groen’, bewust wil boeren. Boer en groen gaan samen. Natuur en boer gaan samen. Waarom zoveel strijd? Waarom niet aan eenzelfde zeel trekken en samen een oplossing zoeken ipv een schuldige. Laat ons samen op pad gaan. Een goed alternatief zoeken, dat zal boer, natuurliefhebber, ecologisch bewuste mensen en de huidige maatschappij samenbrengen.

 4. Walter Maes schreef:

  De Groenen zijn NIET de verdedigers van de landbouwers. Wat ze ook mogen beweren. Diep in hun binnenste willen ze de boeren weg. Dat zal ook gebeuren. We gaan dan invoeren van de andere kant van de planeet. Klimaatprobleem opgelost. Maar wie gaat dan onze open ruimte beheren ? De Groenen.

Reacties zijn gesloten.


 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie