bartcaron.be

Een burgerkabinet voor cultuur? Goedbedoeld, maar overbodig?

Ingediend op maart 8th, 2015 door bartcaron

Minister Gatz wil vanuit het Vlaamse niveau een nieuwe democratische werkvorm uittesten voor cultuur. Zo’n burgerkabinet klinkt sympathiek, de Dorpsstraat met de Wetstraat te willen verbinden. Maar weet hij dan niet dat er in de Dorpsstraat vandaag al duizenden initiatieven zijn die zich elke dag inzetten voor het bevorderen van cultuur en participatie? Of wil hij voor zichzelf een eigen cultuurshow?

Minister Gatz wil een burgerkabinet. Interessant? Het kan zeker ambiance genereren. Fijn dat er ook over cultuurparticipatie wordt gediscussieerd. Hij wil nagaan op welke manier cultuur vandaag beleefd wordt. En een antwoord krijgen vragen als waarom mensen deel nemen aan culturele activiteiten of waarom net niet? En hoe breng je cultuur tot bij de mensen in plaats van de mensen tot bij cultuur? Zinvolle vragen. Zoveel mensen zijn hier al heel lang mee bezig en doen schitterend werk.

Maar is zo’n initiatief wel nuttig? Er bestaan in Vlaanderen honderden structuren die intens en al lang bezig zijn met deze vragen.
Denk aan de vele sociaal-culturele verenigingen die mensen naar cultuur toeleiden, aan publiekswerkingen van musea en kunstorganisaties, aan de vele groepen die met amateurkunsten bezig zijn. Er is de voorbije jaren ook veel onderzoek gedaan naar cultuurparticipatie. We kennen de drempels en de drijfveren van mensen. We moeten werk maken van het wegwerken van de belemmeringen

Blijkbaar moet elke minister wel zijn dada hebben. Joke Schauvliege lanceerde het Cultuurforum, een jaarlijks ontmoetingsmoment die haar beleidsdoelen zou versterken en helpen concretiseren. Vijf jaar lang werd de trom geroffeld. En wat was het resultaat? Nihil. Het was een nutteloos tijdverdrijf. 

En nu komt Sven Gatz met zijn burgerkabinet. Het schat individuen blijkbaar hoger in dan de vele organisaties en structuren die de materie goed kennen (zoals gespecialiseerde organisaties uit de cultuureducatie en publiekswerking, zoals strategische adviesraden). Elke aanvulling is nuttig, maar het versterken, al dan niet bijstellen van de bestaande structuren is ook nodig.

Waarom geen Staten-Generaal van de Cultuurparticipatie? Waarop alle belangstellenden, maar ook de vakmensen en structuren op welkom zijn. Mogelijke trekkers genoeg: Cultuurnet Vlaanderen, Demos, de steunpunten…  De minister moet werk maken van het wegwerken van belemmeringen tot cultuurparticipatie, van een goede samenwerking met het onderwijs, enz. Hij met verve verklaren dat hij nieuwe middelen wil vrij maken voor een actief participatiebeleid.

Het initiatief kan wel voor ambiance en debat zorgen. Dat kan een positief effect hebben. Goed. Maar het is daarom des te pijnlijker dat de minister blijkbaar wel geld heeft voor zo’n debat, bij het begin van een jaar waarin hij tussen 4 en 7,5% heeft weggeknipt van subsidies aan organisaties, en tot 25% bij overlegorganen en steunpunten.

Ingediend onder mijn gedacht 3 reacties

3 reacties op “Een burgerkabinet voor cultuur? Goedbedoeld, maar overbodig?

 1. ives Goudeseune schreef:

  Als de minister de bedoeling heeft om een kroegentocht te organiseren zal hij rap aan zijn aantal geraken. wil hij echt weten wat er moet, kan en mag gebeuren doet hij er best aan zelf op pad te gaan.

 2. jan dekyvere schreef:

  Hopelijk betere ideeën op komst dan de barbecue checques van Anciaux in het verleden…

 3. bartcaron schreef:

  Hieronder nog een persmededeling, maandagnamiddag verstuurd, met de de volgende aanvulling.

  Cultuurminister Sven Gatz (Open VLD) moet het oprecht menen met het burgerkabinet. “De minister zal dan ook de aanbevelingen die eruit voortkomen ter harte moeten nemen”, zegt Caron. “Als de minister het oprecht meent met inspraak dan is Groen uiteraard een voorstander om zoveel mogelijk mensen inspraak te geven in het cultuurbeleid. Wij juichen alle oprechte pogingen toe om meer inspraak te geven”, reageert Vlaams Bart Caron parlementslid (Groen) op de karikatuur die VLD-minister Sven Gatz en andere VLD’ers maandag proberen te maken.
  “We blijven tegelijk van mening dat de besparingshakbijl van Gatz de reeds bestaande inspanningen voor cultuurparticipatie kapot maakt. Deze organisaties, van de lokale verenigingen, Hart boven Hard, tot de strategische adviesraden en steunpunten doen reeds dagelijks voorstellen voor cultuurbeleid. “Respecteer ook de inzet van die talrijke organisaties van de Dorpsstraat tot de Wetstraat“, zegt Caron.

  Nieuwe initiatieven zijn welkom, maar de minister moet dus de bestaande ook versterken, betrekken bij zijn beleid, en niet besparen. Cultuurminister Sven Gatz heeft 7,5 tot 25 procent gesneden in de budgetten van participatieprojecten, steunpunten en de strategische adviesraden. Groen had in december een alternatieve begroting voorgesteld waar het budget voor cultureel overleg intact bleef.

  “Groen is steeds voor maximale inspraak, maar zal zich niet laten vangen met schijninspraak. Een burgerkabinet mag geen schijnaanpak zijn, een middel om tijd te kopen en ondertussen verder te besparen. Cultuurbeleid verdient meer dan een PR-stunt. Maar als de minister het echt meent met het betrekken van meer mensen bij cultuur, vindt hij in Groen uiteraard een partner”, besluit Groen-parlementslid Bart Caron.

Reacties zijn gesloten.


 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie