bartcaron.be

Visienota Kunsten: voor elk wat wils?

Ingediend op april 1st, 2015 door bartcaron

Vandaag heeft Cultuurminister Sven Gatz zijn Visienota Kunsten voorgesteld. Met als ondertitel: ‘Naar een dynamisch, divers en slagkrachtig kunstenlandschap in Vlaanderen.’

Een interenssante nota van 66 pagina’s. Maar scherpe keuzes? Die zijn vooral tussen de lijnen te lezen: minder gesubsidieerde organisaties, voorrang aan de grote Kunstinstellingen – die dan wel het peterschap van vernieuwende kunstenaars moeten opnemen, beetje vreemd dat de traditie de vernieuwing gaat ondersteunen – meer ondernemerschap – alsof de organisaties vandaag geen culturele ondernemers zijn – meer samenwerking en synergie tussen organisaties, wat dat ook moge betekenen.
Hij poneert ook fijne opties zoals meer aandacht voor jazz en wereldmuziek, voor kinder- en jeugdtheater, voor non-fictie in de letteren, voor kleinschalige musical, voor duurzame carrières van kunstenaars, voor correcte betaling van kunstenaars, voor doorbraaktrajecten internationaal, voor de problemen van geografische spreiding over Vlaanderen. Dat zijn opties die ik graag ondersteun.

Maar de nota is zo breedvoerig dat elkeen er wel zijn gading in vindt. Dat is alvast de eerste indruk bij lezing van de Visienota. Het lijkt bij wijlen op een proefschrift van een student die vooral aan de proffen wil tonen hoe goed zij of hij de materie beheerst. De conclusies – lees: de scherpe keuzes – ontbreken echter. De nota betitelen als een ‘tsjevennota’ is misschien té negatief, maar het is wel duidelijk dat er veel politiek overleg is aan vooraf gegaan en dat teveel water bij de wijn leidt tot smaakloze en slappe drank.

Als het van mij zou afhangen, zou Gatz sterker mogen inzetten op bepaalde kunstvormen. Ik zou, zelfs binnen de bestaande middelen, meer de kaart trekken van de beeldende kunsten en het sociaal-artistiek werk. Theater en muziek hebben historisch al een voorsprong, een groter aandeel van de koek. Bij hen zou de productiedwang mogen verminderen. Liever minder voorstellingen, maar beter én in een langere speelperiode. En waarom niet meer onderling samenwerken of integreren? Verder zou ik kiezen voor cultuureducatie en -participatie. Knippen in het zgn. middenveld is niet zonder risico’s, je doorbreekt trajecten van kunstenaars. En daarnaast, precies in dat middenveld zitten de gezelschappen en ensembles die hun werk spreiden over Vlaanderen, daar waar veel publiek komt, publiek dat niet elke week in deSingel of het Concertgebouw komt.

De democratisering van cultuur is een van de grootste verdiensten van de laatste 40 jaar. Dat mogen we niet omkeren. Cultuur mag niet iets worden voor mensen met geld. Met private funding of een verhoogde fiscale aftrek voor wie investeert in cultuur heb ik geen probleem. Maar dat behoort niet tot Gatz’ bevoegdheden en staat niet in het federaal regeerakkoord. We mogen ook niet vergeten dat zulke fiscale voordelen uiteindelijk ook over ons geld gaat. Dan kies ik liever voor een model van subsidies.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Visienota Kunsten: voor elk wat wils?

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie