bartcaron.be

Gatz’ Visienota Kunsten: met visie en liefde, met alle onvolmaaktheid van dien

Ingediend op mei 1st, 2015 door bartcaron

Mensen vragen me wel eens: Is het heel anders oppositie voeren tegen Sven Gatz dan tegen Joke Schauvliege? Was het in de vorige legislatuur niet veel gemakkelijker om met scherp te schieten op het cultuurbeleid? Welnu, om te beginnen voer ik nog steeds oppositie tegen Joke Schauvliege. In een andere commissie, Landbouw met name, maar op een gelijkaardige manier. Nu verwijt ik haar vooral een gebrek aan liefde voor de hardwerkende kleinschalige landbouwgezinnen die in nauw contact met hun omgeving willen werken, maar verpletterd worden door de agroindustrie en de grote distributieketens. Als Minister van Cultuur verweet ik haar vooral een gebrek aan liefde voor de kunsten en de kunstenaar.

Bij Sven Gatz is die liefde er duidelijk wel. Zijn visienota op de Kunsten geeft blijk van warme appreciatie, kennis van (de noden op) het veld en oog voor de niches. Het is een groot verschil met de visienota van zijn voorgangster, waar de klemtoon vooral op ‘nota’ lag. Alleen al het bevlogen en verzorgde taalgebruik verraadt én wekt enthousiasme. 

Betekent dit dan dat ik tegen de huidige Cultuurminister geen verdere oppositie zal voeren? Allerminst. Ik verheug me er zelf op, omdat ik weet dat het discussies op niveau zal opleveren. Dat het om inhoud zal gaan, om bezorgdheid over een mooie, bloeiende toekomst voor het culturele leven in Vlaanderen. Ons beider ideaalbeeld hierover is vrij gelijklopend, maar de weg erheen kan via verschillende piste lopen. Zijn liberale piste waar het marktdenken centraler staat tegenover mijn manier van denken waar de overheid (bij)sturender aanwezig is om verschraling te vermijden.

De Strategische Visienota Kunsten ligt dezer dagen ter bespreking in de Commissie Cultuur. Het middenveld mocht er zijn licht laten over schijnen en dat leverde heel gedegen tussenkomsten op. Tussenkomsten die getuigen van visie, maar evenzeer van openheid voor andere visies. De sector beseft maar al te goed dat de Kunsten en Cultuur geen eiland vormen in een veranderende maatschappij, dat ook zij flexibel moeten inspelen op nieuwe trends, nieuwe smaken, nieuwe engagementen. En op nieuwe economische en budgettaire wetmatigheden.

Geld is een aspect dat uiteraard een rol speelt in de visienota, maar gelukkig is het niet het uitgangspunt. Gelukkig blijkt het schot voor de boeg dat net voor de publicatie van de visienota werd gelanceerd vanuit de N-VA weinig koerswijziging te hebben veroorzaakt. Hun visie op de subsidieronde in de kunsten kan namelijk, kort door de bocht, samengebald worden in het goedbekkende ‘rationaliseren’. En welke weldenkende Vlaming kan er nu op tegenzijn dat er met ratio gehandeld wordt, dat overheidsmiddelen verstandig worden beheerd? Helaas is ‘rationaliseren’ vaak niets meer dan een afkorting van ‘wegrationaliseren’. In dit geval het wegknippen van de kleintjes in de rand (“de versnippering tegengaan” bekt hier ook beter) en versterken van de vlaggenschepen (mits de juiste vlag).

De minister geeft in zijn Visienota net blijk van breeddenkendheid. Hij kijkt verder dan de grote instellingen, de vlaggenschepen krijgen dan wel een versterkte rol, maar het worden geen paradepaardjes, maar werkpaarden. De piëdestals worden voorzien van een hellend vlak voor kleine organisaties, kleine sectoren.

Ben ik dan onverdeeld gelukkig met de Visienota van minister Gatz? Welnee. Uiteraard niet zou ik haast zeggen. Niet zelden blijft hij op de vlakte of zijn de bewoordingen net heel vluchtig. Zijn het mooie begoochelingen met weinig engagementen. Om dan over het budgettaire dat aan die visie gekoppeld moet worden nog maar te zwijgen.

Mijn be-, aan- en opmerkingen schreef ik neer in een uitgebreide tussenkomst die ik, samen met een pak vragen om verduidelijking aan de minister voorlegde. Je kan ze hier lezen.

 

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Gatz’ Visienota Kunsten: met visie en liefde, met alle onvolmaaktheid van dien

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie