bartcaron.be

“Nieuw mestdecreet dreigt de biologische landbouw te nekken”

Ingediend op juni 2nd, 2015 door bartcaron

Het is een regelrechte schande. Daar wil ik morgen, tijdens de bespreking van het Mestdecreet (MAP 5) iets proberen aan te doen. We zullen zien hoe de meerderheid daarop zal reageren. De Boerenbond en ABS wilden geen enkele tegemoetkoming door voor de biologische landbouw. Beschamend!
We konden dit Belgabericht lezen:
BioForum Vlaanderen, de sectororganisatie voor biolandbouw en biovoeding, roept het Vlaams Parlement op om te kiezen voor langetermijnvisie en brongerichte aanpak in verband met de mestproblematiek. De sectororganisatie doet dit naar aanleiding van de Bioweek, maar ook omdat het Vlaams Parlement het nieuwe mestdecreet eerstdaags bespreekt. Het mestdecreet is een gevolg van het nieuwe mestactieplan (MAP5), dat boeren dwingt om minder dierlijke mest te gebruiken. “Dat verkleint niet alleen de oogst, maar brengt ook de opbouw van de bodemvruchtbaarheid in het gedrang”, aldus BioForum Vlaanderen.
BioForum is er voorstander van om de mestproblematiek aan te pakken aan de bron, in plaats van te werken met “end-of-pipe”-oplossingen. “In bio is de bodem het startkapitaal”, aldus BioForum Vlaanderen. “In plaats van te kiezen voor kunstmeststoffen die de bodem op termijn verarmen, is dierlijke mest in bio een grondstof die zorgt voor een vruchtbare en levende bodem.” “Maar de fosfaatnormen in het nieuwe MAP maken biolandbouw op heel wat gronden zo goed als onmogelijk”, aldus BioForum Vlaanderen.
“Biolandbouw steunt immers op het gebruik van dierlijke mest en compost, waarin fosfaat en nitraat gecombineerd aanwezig zijn. De nieuwe lage fostaatnormen verhinderen de aanvoer van voldoende nitraat om nog behoorlijke opbrengsten te halen. En lage opbrengsten bemoeilijken de fosfaatontmijning (het onttrekken van het teveel aan fosfaat aan de bodem) die de overheid juist ambieert. Ook de verplichte afzet van biologisch mest op biologische grond wordt onmogelijk gemaakt. De beperking op het gebruik van mest en compost maakt tot slot dat er minder koolstof toegediend wordt, wat een negatief effect heeft op de bodemvruchtbaarheid.”
Ook de Minaraad ondersteunt de uitzondering. De raad schrijft : “Omdat de biologische landbouw in zijn geheel – door het sluiten van de nutriëntenkringloop en het niet toelaten van kunstmest en pesticiden – een praktijk is met lagere milieu-impact en hogere bodemherstellende capaciteit, is het volgens de Raad verantwoord om voor de biosector specifieke bemestingsregels te hanteren voor zover deze – in zijn geheel – een algemeen lagere milieudruk t.a.v. water en bodem veroorzaakt.”

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor “Nieuw mestdecreet dreigt de biologische landbouw te nekken”

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie