bartcaron.be

Vraag gemeenteraad ivm de openbare bibliotheek.

Ingediend op juli 16th, 2010 door bartcaron

Het blijkt dat de actie van de progressieve fractie voor gratis lidmaatschap niet werd gevolgd, maar het tarief werd wel verlaagd. En blijkbaar werkt dat (€ 5 lidgeld + hogere boetes). Dat is goed nieuws.

Daarentegen de bouw van de nieuwe bib is uitgesteld. Maar in afwachting wordt er weinig gedaan om de oude bib fysiek in stand te houden, dat ding lekt als een zeef en is in de zomer warm als het hellevuur. Het advies van de adviesraad van de bib bleef ontbeantwoord. Er is er ook één onderweg van vanuit cultuurraad Kortrijk, verenigingsplatform. Dat kan toch niet!

En dan de openingsuren: de adviesraad van de bib heeft een voorstel voor nieuwe openingsuren positief geadviseerd. Het is transparant en evenwichtig en komt tegemoet aan de verzuchtingen van de gebruiker. Er is echter één probleem. De bibliothecaris kon niet anders dan het totaal aantal openingsuren van de bib + filialen reduceren omwille van het feit dat een FTE bibliothecaris die op pensioen gaat niet wordt vervangen. De besparingen op personeel voor publiekswerking gaan dus maar door, ten koste van de dienstverlening aan de burger.

We zien de sluiting van filialen, de personeelsafbouw, de afbouw van openingsuren … Ik maak mij zorgen over de afbouw van het personeelsbestand en over het uitstellen van investeringen in de grootste culturele instelling van de stad.

. – Klopt het dat het aantal leden van de bibliotheek (m.a.w. de participatie) sterk is
    gestegen.
  – Wat wordt er gedaan aan de gebouwenproblemen van de centrale bib? Tenzij we een
    budget voorzien voor de bibliothecaris om extra emmertjes te kopen om het water op
    te vangen en daarmee in de zomer de mensen te verfrissen?
Waarom wordt het personeel dat op pensioen gaat niet vervangen?

Antwoord op bovengenoemde vragen :

We stellen inderdaad vast dat de participatie in de bibliotheek verhoogt, zowel inzake aantal leden, uitleningen als bezoekers in de centrale bibliotheek. Op datum van 1 juli 2010 kent de bibliotheek een stijging van 7% in aantal leden in vergelijking met het aantal leden in 2009 op dezelfde refertedatum, een stijging van bijna 10% in uitleen en een kleine 7% meer bezoekers.

Aangezien de nieuwe bibliotheek er niet op korte termijn komt, zal de directie facility in het najaar een quickscan uitvoeren van het huidig gebouw om de noodzakelijke infrastructuurwerken vast te stellen.  De bedoeling is om de komende jaren de noodzakelijke onderhoudswerken uit voeren zodat de leefbaarheid van het gebouw en de goede bibliotheekwerking niet in het gedrang komen.

Wat de toekomst betreft hopen wij dat de besparingsronde achter de rug is en willen wij inzetten op inhoudelijk sterke mensen om de bibliotheekbezoeker van dienst te zijn.

Christine Depuydt
Schepen van Cultuur

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Vraag gemeenteraad ivm de openbare bibliotheek.

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie