bartcaron.be

Vraag in de gemeenteraad ivm het cultuurcentrum CK.

Ingediend op juli 16th, 2010 door bartcaron

Waarom heeft de nieuwe verantwoordelijke van het CK ‘manager CK’? Bah, wat een naam.
De functie wordt opengesteld terwijl er een directeur is. Dat begrijpen we niet, waarom?

Overal zien we de vacature van ‘manager CK’. Weer eens een nieuwe poging om een chef aan te trekken. De hoeveelste keer al? Ik ben de tel vergeten. Er is echter een leidinggevende/verantwoordelijke aangesteld, weliswaar in een soort tijdelijk statuut. Voldoet die misschien niet?

Overal in Vlaanderen heet de directeur van een erkend cultuurcentrum een directeur of een cultuurfunctionaris-directeur. De termen zijn ingeburgerd en ook opgenomen in het uitvoeringsbesluit bij het decreet Lokaal Cultuurbeleid. De term ‘manager’ heeft veeleer een zakelijke invulling, terwijl de term ‘cultuurfunctionaris’ breder ingevuld is. Ik houd trouwens niet teveel van ‘managers’ in de cultuursector. In het jobprofiel is trouwens ook sprake van zakelijke en culturele vaardigheden.
Ik vrees dat het vooral de ‘directeurs’ van de stad zijn die zich verzetten tegen andere mensen met een gelijkaardige titel? Of niet?

Ik vind het wel een goede optie om in de vacature te stellen dat ervaring voor deze job belangrijker is dan diploma’s.

Daarom deze vragen:
– Waarom werd er gekozen voor ‘manager CK’ en niet voor cultuurfunctionaris-directeur?
  Manager is al geen goede connotatie en het gebruik van een afkorting is taalkundig al
  niet erg aangewezen? Kan dit vooralsnog rechtgezet worden?
– Waarom wordt er een open proef uitgeschreven als er een directeur in dienst is? Het is
  toch perfect mogelijk die aan te stellen?

Antwoord op bovengenoemde vragen :

Ervaring uit vorige selecties voor deze functie leert dat deze titel verwarring oproept, dit niet alleen bij de kandidaten. Er is vrij recent nog een dergelijke verwarring met een journalist geweest, waardoor verkeerde informatie de wereld ingestuurd werd.
Er is blijkbaar lang gezocht naar een passende titel voor de functie. Hij moet aanspreken en aangeven wat de functie min of meer inhoudt. ‘Coördinator’ vond men te mager, ‘cultuurfunctionaris-directeur’ was te zwaar en ook niet echt aantrekkelijk voor wat men beoogt. Vandaar dat de titel ‘manager’ naar voor kwam.
Ik begrijp dat de titel van ‘manager’ in de culturele sector enige huivering opwekt.
Als we anderzijds kijken naar de functie-inhoud sluit deze wel nauw aan bij wat je van een manager mag verwachten : de eindverantwoordelijke bepaalt mee de visie en het beleid voor het CK*, is verantwoordelijke voor het financieel en operationeel beheer en zal zelf ook instaan voor een deel van de programmering. Uiteraard kunnen deze taken gedeeltelijk gedelegeerd worden.
Los van de titel stel ik vast dat het CK vandaag goed ‘gemanaged’ wordt en dat de nieuwe abonnementsformule aanslaat….  

In onze rechtspositieregeling is een mogelijkheid voorzien waarbij we iemand tijdelijk, dit is voor maximaal 2 jaar verlengbaar met 2 jaar, aanstellen in een vacante functie. Aangezien dit echter de uitzondering is, wordt er binnen die termijn voorzien in een permanente invulling. De huidige verantwoordelijke werd aangesteld in juli vorig jaar.  Zij kent de spelregels en is de eerste die wist dat deze functie nu open verklaard wordt. Ik weet dat zij deze test met open vizier tegemoet gaat.

Christine Depuydt
Schepen van Cultuur

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Vraag in de gemeenteraad ivm het cultuurcentrum CK.

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie