bartcaron.be

Zandbanken en eilanden voor de kust aanleggen?

Ingediend op juli 3rd, 2010 door bartcaron

De voorbije winter raasde een ongelooflijke storm, Xynthia over de Franse westkust en zorgde voor dodelijke slachtoffers en zeer veel schade. Mocht dat bij ons gebeuren, dan vallen er veel (honderden) slachtoffers en zijn er miljarden euro’s economische schade. Er bestaat dan wel een kustveiligheidsplan, maar dat nog grotendeels moet uitgevoerd worden. Daarnaast verscheen er in maart 2010 een studie ‘Vlaamse Baaien 2100’ die nog verder vooruit kijkt. Het heeft de bedoeling om onze kust te beschermen tegen stormen die eens in de 1000 jaar voorkomen.
De klimaatveranderingen zorgen immers niet enkel voor een stijging van de zeespiegel, maar leiden ook tot drukverschillen in de atmosfeer. Die bemoeilijken de voorspelbaarheid van de stormen en de heftigheid of intensiteit waarmee die over onze kust zouden kunnen razen.

Nu springt de de ondernemerswereld springt zelf op de kar, of liever op de boot. Het is interessant dat ondernemers proberen creatief met maatschappelijke uitdagingen om te gaan. De baggersector gaat samen met de Vlaamse overheid de Stichting Ecorise oprichten. De Vlaamse overheid en de private baggersector investeren er elk twee miljoen euro in. Niet niks. Het onderzoeksforum, aldus het bericht, moet de kennis over de baggerwerken en waterbouwkunde in Vlaanderen bundelen. Het gaat in eerste instantie om onderzoek naar mogelijkheden om baggerspecie te storten voor de kust en zo kunstmatige zandbanken te creëren en de mogelijke creatie van nieuwe eilanden. Is dat dumping van specie waar de baggeraars niet weg mee kunnen? Of moeten we dat positief benaderen? Kan het kan bijdragen tot de kustverdediging tegen overstromingen? Zijn er kansen voor het toerisme en havens?

We mogen ons niet kanten tegen gedurfde voorstellen, maar het mogen niet alleen economische motieven zijn die spelen, en zelfs niet alleen motieven met betrekking tot de veiligheid van de kust op lange termijn. Ook elementen als natuur en milieu tellen mee, en nog veel meer. Het Dubai-achtig opspuiten van eilanden voor de Belgische (Vlaamse?) kust en daar strand- en kusttoerisme op ontwikkelen, dat zijn vraagstukken die een heel grote draagwijdte hebben. Ik sta er toch terughoudend tegenover. We moten vooraf weten of het tegengaan van stormschade op de ene plaats geen grotere schade veroorzaakt op andere plaatsen, wat de effecten zijn op het ecosysteem, op het toerisme, op visbestanden enz. Het moet reële kansen bieden op natuurontwikkeling én kustveiligheid, en op de opwekking van hernieuwbare energie (wind, getijden …). Er mogen dus niet alleen economische motieven spelen, en vooral niet alleen die van de Belgische baggeraars. Onderzoek over zandbanken en eilanden is nuttig, maar moet multidisciplinair zijn en de verschillende invalshoeken bekijken.
En we moeten bekijken wie dit megalomane project, mocht het ooit gerealiseerd worden, gaat betalen. Het zal ongetwijfeld fortuinen kosten.
Hoe dan ook, het mag nimmer of te nooit leiden tot een strandheffing, zoals de bedrijfswereld in de lente voorstelde – geen taks om op het strand te komen!

De gevolgen van de stijging van de zeepiegel en de krachtige stormen mogen ook niet alleen worden aangepakt met veiligheidsmaatregelen (dijken, zandbanken …) maar moeten gepaard gaan met krachtige maatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Anders zijn we als een slechte arts die alleen de symptomen bestrijdt zonder de oorzaken van deze zeer ernstige kwaal aan te pakken.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Zandbanken en eilanden voor de kust aanleggen?

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.