bartcaron.be

De Taaltelefoon overbodig?

Ingediend op juli 2nd, 2015 door bartcaron

Met de Taaltelefoon draagt de Vlaamse overheid bij aan een doelstelling in verdrag inzake de Nederlandse Taalunie: ‘de bevordering van de kennis en het verantwoorde gebruik van de Nederlandse taal’. Klinkt lekker ouderwets toch?

De Taaltelefoon geeft op een klantgerichte wijze taaladvies aan de burger. Maar ook de Taaltelefoon staat samen met de taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal de dienstverlening en uitbouw van  Taaladvies.net, de website van de Nederlandse Taalunie die elke burger helpt bij gebruik van het Nederlands. Medewerkers van de dienst Taaladvies maken daarom ook deel uit van het Taaladviesoverleg, de Commissie Spelling en de Werkgroep
Buitenlandse Aardrijkskundige Namen van de Nederlandse Taalunie. Dat klinkt misschien saai, maar het is zeer zinvol en nodig.

In het ontwerp van kerntakenplan voor het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur staat het voorstel om de dienstverlening voor het externe taaladvies, de Taaltelefoon, af te bouwen. Volgens dat plan moet er ‘onderzocht worden op welke manier deze taaladvisering verder kan
opgenomen worden buiten de Vlaamse overheid en in welke mate de Vlaamse overheid hierin tussenkomt’. Kan die taak geprivatiseerd worden?

De Taaltelefoon is een bevoegdheid van de minister van Cultuur, Sven Gatz, en de minister van Onderwijs, Hilde Crevits, die als leden van het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie bevoegd zijn voor het taalbeleid van de Vlaamse overheid.

De echte redenen zijn niet bekend. Ze zijn wellicht niet inhoudelijk, maar politiek geïnspireerd. De Vlaamse overheid wil minder ambtenaren, ze wil een slanke overheid worden. De negen koppen die zouden verdwijnen, verlagen de teller van het zgn. ‘apparaat’.

Velen met mij vinden dat de Taaltelefoon een belangrijke rol speelt in het taalbeleid en taalgebruik: het verantwoorde gebruik van de Nederlandse taal in het onderwijs, bij de overheid en daarbuiten. En ervoor zorgen dat de toekomst van het (correcte) Nederlands niet alleen door Noord-Nederlanders wordt bepaald. Ook het Belgisch Nederlands bevat veel courante woorden die als correct moeten worden beschouwd.

Twijfelt iemand aan het maatschappelijke en culturele belang van de standaardtaal?
Ik zal er vandaag Minister Sven Gatz over ondervragen.

Ingediend onder mijn gedacht 1 reactie

Een reactie op “De Taaltelefoon overbodig?

Reacties zijn gesloten.


 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie