bartcaron.be

Het rapport van Sven Gatz

Ingediend op juli 7th, 2015 door bartcaron

Besparingen
De besparingen van minister Gatz in cultuur, jeugd en bij de VRT komen hard aan. Meer dan 5% van het budget voor Cultuur, Jeugd en Media werd weggeknipt. Veel meer dan in andere sectoren.
De wijze waarop minister Gatz die besparing spreidt is niet altijd gelijk: De kunstensector mag 7,5% inleveren, de verenigingen en vormingsinstellingen 5%, de erfgoedorganisaties 4%. De grote instellingen worden gespaard met hun 2,5% inlevering. De vormingsinstellingen werden al met 25% besparing getroffen door Joke Schauvliege. De huidige minister doet er nog 5% bij. De steunpunten en expertisecentra worden met 20% ingekort.
Een bijzonder punt is de toekomst van de middelen voor lokaal cultuurbeleid, onder meer voor de bibliotheken. Het gaat om een kwart van het totale cultuurbudget, zo’n 100 miljoen euro. De inkanteling in het Gemeentefonds, zonder degelijke omkadering, zal nefast zijn voor de lokale cultuursector, van bibliotheken tot cultuurcentra.

‘Open’ beleid
Minister Gatz heeft belangstelling voor en kennis van de cultuur- en mediasector. Hij werkt op een open manier samen met het parlement en het veld en is luisterbereid. Hij voert op een ‘open’ wijze beleid. Anderzijds heeft hij nog weinig nieuw beleid gerealiseerd. Veel doelen zitten nog in de pijplijn: een vernieuwd kader voor sociaal-cultureel werk en cultuurparticipatie, een vernieuwde cultuurspreiding, fiscale en alternatieve stimulansen, het internationaal cultuurbeleid, een oplossing voor het wegvallen van de provinciale middelen voor cultuur. De instelling van een “burgerkabinet” door minister Gatz wordt algemeen gesmaakt. Maar tegelijk voerde de minister besparingen door op bestaande vormen van cultuurparticipatie.

Kunsten
De “Strategische Visienota Kunsten” van de minister werd wel goed ontvangen. Sven Gatz wil in zijn beleid optimaal gebruikmaken van de nieuwe instrumenten die het Kunstendecreet aanreikt – meerjarige projectsubsidies, kunstenaarstoelage, kunstaankoop. Maar hij verwacht ook veel hulp van de organisaties en instellingen. Tegelijk wil hij daar ook gaat ‘rationaliseren’. En de vraag is hoeveel middelen beschikbaar zijn. Zodat ook de ongerustheid in de sector blijft.

Een sterke openbare omroep ?
Ook zijn besparingen bij de openbare omroep wegen zwaar door. De vrees is dat die besparings-filosofie in de nieuwe beheersovereenkomst doorgetrokken wordt, naast het kortwieken van de informatieve internetsites, het inkrimpen van de eigen fictie en de verkoop van MNM. De minister voelt de hete adem van de N-VA in zijn nek. Met het opdoeken zonder enig overleg van de zender Brussel FM radio steunde minister Gatz een beslissing die de Brusselse Vlamingen niet op prijs stelden. Het gaf zijn reputatie een flinke deuk. Het wordt afwachten tot na de zomer om te zien of de Brusselse stadsradio als een volwaardige radiozender behouden blijft.

Enkele elementen van een alternatief van Groen

• Alle vormen van informatie en cultuur bevorderen en betaalbaar maken voor iedereen, pluriformiteit van de media, een sterke openbare omroep

• Een correcte ondersteuning/subsidiëring, gebaseerd op kwaliteitsbeoordeling die een tegengewicht biedt tegen de oprukkende marktwerking in de cultuursector

• Cultuureducatie en cultuurparticipatie blijven bevorderen voor iedereen, met bijzondere aandacht voor kansengroepen – etnisch-culturele diversiteit waarderen en ondersteunen

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Het rapport van Sven Gatz

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.