bartcaron.be

De bewegingsruimte van de VRT inperken, dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Ingediend op juli 8th, 2015 door bartcaron

Vandaag stemt het Vlaams parlement over haar aanbevelingen voor de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT. Die zijn opgenomen in een resolutie die richtinggevend is voor de onderhandelingen die de Vlaamse regering, in de persoon van minister van Media Sven Gatz, de volgende maanden voert met de openbare omroep.

Vandaag diende ik namens Groen, samen met SP.A-collega Katia Segers een eigen resolutie in. De meerderheid nodigde ons pas gisterennamiddag uit hun voorstel van resolutie mee te ondertekenen. Erg laat. Blijkbaar heeft de meerderheid er weken over gedaan om tot een consensus te komen. We hebben alsnog een aantal tekstaanpassingen voorgesteld. Echter, de meerderheid wil die niet aanvaarden. Er zijn fundamentele verschillen in visie. We kozen daarom om een eigen resolutie in te dienen.

imageOver welke rol de VRT in de toekomst moet hebben, was er de voorbije maanden een uitgebreid debat in het Vlaams Parlement. Er waren 6 hoorzittingen in de Mediacommissie waar experten en belanghebbenden hun licht lieten schijnen over hoe die rol juist moest worden ingevuld. Het is een belangrijke kwestie. De VRT is een belangrijke speler in een sterk concurrentiële sector waarbinnen de razendsnelle technologische ontwikkelingen het luister- en kijkgedrag van mensen sterk beïnvloedt.

Waar de meerderheid gaat voor een kleine VRT, willen Groen en sp.a een brede, sterke openbare omroep.

1. Ook online moet de VRT vernieuwend zijn
De VRT moet de nodige bewegingsruimte krijgen om te innoveren, om nieuwe formats, app’s en programma’s te ontwikkelen. Zeker op het digitale terrein moet de VRT voorop lopen. Moderne openbare omroepen in het buitenland bieden al hun radio- en televisieprogramma’s, series enz. live en uitgesteld aan op een iplayer die je via de computer, een tablet of smartphone kan bekijken en beluisteren. Ook websites moeten achtergrond en aanvullende inhoud bieden. De VRT moet een stevige inhaalbeweging op dit vlak doen.
Niemand heeft een glazen bol om te voorspellen hoe televisie, radio en internet er over vijf jaar zullen uitzien. De VRT moet zelf de ruimte krijgen om kort op deze evoluties te kunnen inspelen. De meerderheid wil voor ‘alles wat niet geregeld is’ een toetsingsprocedure voorzien. Dat veroorzaakt onvermijdelijke grote achterstand. Een mediaspeler die niet kan innoveren, is binnen de kortste keren dood.

2. Sport en ontspanning zijn voor ons wel kerntaken van de VRT
De meerderheidspartijen trekken niet de kaart van de VRT. Ontspanning en sport zijn voor de meerderheid geen kernopdrachten meer. Als het van hen afhangt is er morgen geen ‘Blokken’ of ‘Thuis’ meer op één. Voetbal of wielrennen worden tot een minimum herleid. Uiteraard moet de VRT informatie, cultuur en educatie koesteren, maar het moet een omroep zijn die relevant is voor elke Vlaming, en dus een breed aanbod brengen. Het brede, kwalitatieve aanbod is net het succesrecept van de VRT.

3. Een sterke en efficiënte openbare omroep met een eerlijke financiering
Over de dotatie aan de VRT doet de meerderheid geen expliciete uitspraken. Maar zinnetjes als “een compactere en slankere VRT” laten niets aan de verbeelding over. SP.A en Groen stellen een eerlijke dotatie voor, nl. 292 miljoen euro, het bedrag dat in 2014 had moeten toegekend worden, een bedrag waar voor ons niet aan gesleuteld mag worden tijdens de duur van de beheersovereenkomst,” stelt Katia Segers.

4. Diversiteit is een belangrijk aandachtspunt
Wij pleiten ook voor veel meer aandacht voor diversiteit op en in de VRT. De VRT moet een weerspiegeling zijn van de hedendaagse Vlaamse samenleving. De streefcijfers voor personen met een andere etnisch-culturele achtergrond, voor vrouwen, voor personen met een beperking moeten gevoelig opgetrokken worden tot een niveau dat de realiteit weerspiegelt. De meerderheid besteedt hier nauwelijks aandacht aan.

Het is duidelijk dat de meerderheid de vleugels van de VRT wil knippen. Een lagere dotatie, wantrouwen tegenover innovatieve plannen, geen engagement over de radionetten en veel minder sport en ontspanning op tv. Daar wordt kijkend en luisterend Vlaanderen niet beter van!

Lees onze resolutie door hier te klikken.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor De bewegingsruimte van de VRT inperken, dat kan toch niet de bedoeling zijn?

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie