bartcaron.be

Vraag aan schepen Guy leleu i.v.m. reglement fietsstallingen

Ingediend op juni 23rd, 2010 door bartcaron

Daarin staat: ‘het achterlaten van fietsen en niet bereden tweewielige bromfietsen op de openbare weg is enkel toegestaan op plaatsen hiertoe specifiek voorzien. Bij afwezigheid van specifieke voorzieningen, dient steeds voldoende doorgang te worden gelaten (minstens 1 meter vrije doorgang)’.
Dit is op het eerste zicht een onschuldig zinnetje, wellicht bedoeld om opeenstapeling van fietsen op het voetpad aan cafés en dergelijke te vermijden. Maar, wie bvb. zijn fiets tegen de gevel van zijn/haar rijwoning plaatst om ‘s middags te gaan eten, riskeert een gerechtelijke vervolging of gemeentelijke administratieve sanctie! Een fietsonvriendelijke maatregel, dus.
De schepen antwoordde dat dit wel een voetgangervriendelijke maatregel is. Maar, de vaststellers kunnen trouwens in de praktijk eerst een waarschuwing geven vooraleer een pv op te maken.

Daarnaast. Ook op gewone straten zouden er fietsstallingen kunnen geplaatst worden. Er zijn tal van situaties waar er verschillende fietsen rond een zelfde paal staan omdat de mensen geen ander plaats hebben. Kan er af en toe geen parkeerplaats weg voor fietsstallingen?
Antwoord: de fietsparkeerstudie, die vorig jaar werd afgerond, voorziet een beslissingsboom voor het plaatsen van fietsenstallingen. Die is van toepassing op het openbaar domein. Op basis van tellingen op verschillende momenten, de afstand van bestaande fietsenstallingen en zelfs interview met betrokkenen wordt geoordeeld om al dan niet fietsenstallingen te plaatsen. In de heraanleg van straten, voetpadendossiers, bouwvergunningen etc wordt steevast de fietsparkeerbehoefte nagegaan.
Fietsenstallingen zullen bij voorkeur geplaatst worden op restruimtes. Wanneer die ontbreekt kan altijd beroep gedaan worden op parkeerplaats of bijvoorbeeld overbodige laad- en loszone.

Vraag: En dan de problematiek van de fietsstallingen aan K in Kortrijk. Er staan fietsenstallingen aan de Sint-Janslaan, maar niet aan de kant Sionstraat. Daar blijft die vreemde situatie bestaan van paaltjes waar fietsers hun fietsen regen plaatsen. Daar zijn nu bordjes geplaatst dat het niet mag. Ik zou zeggen, als het niet mag, neem de paaltjes weg en voorzie in de omgeving degelijke fietsenstallingen. De bestaande fietsparking met lift is moeilijk compatibel met de mentaliteit van de fietser die vlug een boodschap gaat doen en de fiets neemt om zo dicht mogelijk bij de winkel te kunnen.
Antwoord: in samenspraak met K zelf wordt bekeken om de ondergrondse fietsenstalling beter te bewegwijzeren. Daarnaast blijft echter de behoefte aan kortparkeren van fietsen bestaan. Daarom wordt in de omgeving van K – naast de reeds bestaande fietsenstallingen bovengronds (Grote Kring, Veemarkt, Romeinselaan,…) – onderzocht welke bijkomende locaties in aanmerking komen voor fietsenstallingen. De nabijheid van de ingang van K en andere winkels wordt hierbij in acht genomen.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Vraag aan schepen Guy leleu i.v.m. reglement fietsstallingen

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie