bartcaron.be

Academie voor muziek of beeldende kunsten onbetaalbaar voor veel mensen met ziekteuitkering

Ingediend op oktober 8th, 2015 door bartcaron

Een aanzienlijk deel van de personen met een ziekteuitkering, kan vandaag niet meer genieten van een verminderd tarief in de academie voor muziek of beeldende kunsten (Deeltijds Kunstonderwijs). De minister wil dat corrigeren. Ze geeft toe dat er een ‘technische fout’ is gebeurd. Er zijn onbedoeld een aantal mensen uit de boot gevallen die voorheen wel korting kregen, nl. mensen met een arbeidsongeschiktheid van 66% die een uitkering krijgen via het ziekenfonds, aldus de minister. Dat werd pas duidelijk op 1 september 2015.

Op mijn vraag kondigt Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) aan de manke regelgeving bij te stellen. Ik hoopt dat dit met terugwerkende kracht kan. Zo kan de kwetsbare groep die nu uit de boot valt opnieuw aanknopen met hun artistieke vrijetijdsbesteding.

Sinds begin dit schooljaar zijn de inschrijvingsgelden voor het Deeltijds Kunstonderwijs (academies muziek, dans, toneel, beeldende kunsten…) fors opgetrokken. De Vlaamse Regering besliste om volwassenen voortaan 300 in plaats van 202 euro te laten betalen. Bij het vastleggen van de sociale reductietarieven liep het echter mis. Volgens de nieuwe regels kunnen de personen met een ziekteuitkering enkel genieten van dit voordeeltarief (125 euro, sowieso een verhoging met 8% ten opzichte van vorig jaar) wanneer ze een invaliditeitsuitkering ontvangen van de FOD Sociale Zaken. Veel personen ontvangen hun uitkering echter via de mutualiteiten. Zij vallen nu uit de boot.

Ik klaagde deze situatie aan bij minister Crevits, die belooft de regels bij te sturen. Ze hoeft echter niet te wachten tot dit alles formeel geregeld is. Ik verwacht dat de minister alle academies aanschrijft met de instructie om de voorwaarden voor het toekennen van een verminderd tarief volgens de geest en niet volgens de letter van de wet toe te passen. Wanneer dit snel gebeurt, dan kunnen deze cursisten die nu noodgedwongen moesten afhaken, nog snel de draad weer oppikken en verliezen ze geen schooljaar. En wie teveel heeft betaald, moet het verschil uiteraard terugkrijgen.

Ingediend onder mijn gedacht 1 reactie

Een reactie op “Academie voor muziek of beeldende kunsten onbetaalbaar voor veel mensen met ziekteuitkering

Reacties zijn gesloten.


 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie