bartcaron.be

Muziek- of BK-academie: Inschrijvingsgeld voor mensen met invaliditeitsuitkering opgelost

Ingediend op oktober 14th, 2015 door bartcaron

Een aanzienlijk deel van de personen met een invaliditeitsuitkering, kon tot vandaag niet meer genieten van een verminderd tarief in de academie voor muziek of beeldende kunsten (Deeltijds Kunstonderwijs). ZIe een eerder bericht op mijn website (klik hier). De minister heeft bevestigd dat te corrigeren. Mensen met een arbeidsongeschiktheid van 66% die een uitkering krijgen via het ziekenfonds, krijgen de korting.

En dat gebeurt met terugwerkende kracht. De verificateurs zijn op de hoogte gebracht, de cursisten die teveel hebben betaald zullen het verschil terugbetaald krijgen. Eind goed, al goed.

Nog dit: het inschrijvingsgeld voor volwassenen is hoog, zo’n 320 euro per schooljaar. Voor mensen met een laag inkomen, ook uit arbeid, wordt hierdoor een drempel gecreëerd.  Er zou beter een inkomensgerelateerd inschrijvingsgeld worden toegepast. Laat me hopen dat men dat op ministerie van Onderwijs grondig bekijkt.

De technische gegevens:
DKO: verificatie aanvaardt terug attesten mutualiteit arbeidsongeschiktheid

Het ministerie van Onderwijs en Vorming heeft deze middag de volgende bepaling toegevoegd aan de omzendbrief ‘Jaarlijkse inlichtingen voor het schooljaar 2015-2016 – schoolbeheer DKO’:

‘6.2.2.4 Personen met een handicap
(…) Onder voorbehoud van goedkeuring door het Vlaams Parlement van een wijziging van artikel 100quater van het onderwijsdecreet-II, genieten personen met een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% ook vermindering van het inschrijvingsgeld. Voor deze categorie aanvaardt de verificatiedienst een attest van de mutualiteit als dit document een RIZIV-nummer vermeldt, een geldigheidsperiode en een graad van arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%.’

Door deze aanpassing kunnen mensen met een attest van de mutualiteit dat een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% aantoont, terug genieten van het verminderd inschrijvingsgeld. Door een eerdere aanpassing in de regelgeving waren deze mensen onbedoeld uit de boot gevallen.

De aanpassing in de regelgeving moet nog definitief worden goedgekeurd door het Vlaams parlement en zou met terugwerkende kracht ingaan op 1 september.

 

 

 

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Muziek- of BK-academie: Inschrijvingsgeld voor mensen met invaliditeitsuitkering opgelost

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie