bartcaron.be

Spoor 13: Naar een duurzame economie in West-Vlaanderen

Ingediend op juni 2nd, 2010 door bartcaron

Wouter De Vriendt, Geert Lambert en Bart Caron: proloog voor de Groen!-Ecolo treinreis doorheen het land voor een duurzame economie

Woensdag 2 juni reizen Groen!-voorzitter Wouter Van Besien en Ecolo-voorzitters Jean-Michel Javaux en Sarah Turine met de trein door België. Lijsttrekker voor de Kamer in West-Vlaanderen Wouter De Vriendt start de proloog in Oostende, over Brugge, naar Gent. Aan de verschillende stations komen persmomenten die de voordelen van meer duurzame economie voor België en haar regio’s aantonen. Tijdens de treinrit ondertekenen de kandidaten een charter: 10 afspraken met de burger voor een meer duurzame economie.

Groen! en Ecolo engageren zich om in de legislatuur 2010-2014 een duurzame economie op de rails te zetten. De economische crisis, de werkonzekerheid en de slechte budgettaire situatie kunnen slechts opgelost worden met een sterke, groene en duurzame economie.

Een economie die in de toekomst nog leefbaar wil zijn, moet veel beter rekening houden met mens en milieu. Zo’n ‘duurzame economie’ gaat verstandig om met natuurlijke rijkdommen, bespaart op petroleumdollars, vervuilt niet langer de planeet en zorgt voor meer levenskwaliteit voor alle mensen.
Groen! en Ecolo willen samen die duurzame economie realiseren. Sinds 1983 bouwen beide ecologische partijen aan de toekomst. Tijdens de voorbije regeerperiode dienden Groen! en Ecolo samen 156 wetsvoorstellen in. Oplossingen voor de economische, communautaire en ecologische crisissen, vind je slechts door integer aan politiek te doen. Door een dialoog aan te gaan die uitmondt in een win-winsituatie voor beide gemeenschappen. Door samen echt werk te maken van armoedebestrijding, jobs en een duurzame economie. Want samen werken en leven stopt niet aan de taalgrens.

Met deze treinactie doorheen het hele land willen Groen! en Ecolo de dialoog aangaan met de burger en de treinreiziger over hun duurzaam economisch programma dat opgebouwd is rond hernieuwbare energie en productie, onderzoek en innovatie, mobiliteit en de zorgsector. Dialoog is wat ons bindt. Dialoog leidt tot oplossingen.

De West-Vlaamse Groen!en sluiten zich aan bij deze treinactie en leggen 5 West-Vlaamse voorstellen op tafel

1) Massaal investeren in energiebesparing en hernieuwbare energie, betaald door het afromen van de woekerwinsten op de kerncentrales

Tegen 2030 besparen we 5,2 miljard euro door de overheidsgebouwen energie-efficiënt te maken. Dit zal tienduizenden jobs genereren in de bouwsector. De overheid geeft het goede voorbeeld en West-Vlaanderen moet haar deel van het werk doen. Wij willen dat de isolatie van alle overheidsgebouwen binnen enkele jaren gerealiseerd is.

Tegen 2020 moet 27% van onze energie hernieuwbaar zijn. West-Vlaanderen moet de ambitie hebben om een belangrijke rol te spelen op vlak van windenergie. Eenvoudigweg omdat we de provincie zijn met het meeste wind, zoals blijkt uit de windkaart van Vlaanderen. In onze provincie zijn windenergieprojecten het meest rendabel.

We willen daarvoor maximale uitbouw van windparken op de Noordzee. Er zijn momenteel zes concessies toegekend voor windparken, maar slechts een fractie daarvan is reeds uitgevoerd. De financiering ervan verloopt traag, omwille van de economische crisis. De overheid moet ervoor zorgen dat de offshorewindenergie-industrie hun plannen snel kunnen uitvoeren, en ervoor zorgen dat het hoogspanningsnet aangepast is om die stroom te vervoeren. Dit vereist ook de uitbouw van een grid, dat is een windenergienetwerk dat ervoor zorgt de elektriciteit die de windmolens op zee genereren, ook tot op het land geraken.

Daarnaast wil Groen! meer windmolens op het West-Vlaamse land. In de recent uitgebrachte visie ‘Ruimte voor windturbineprojecten in West-Vlaanderen’ wordt de doelstelling voor West-Vlaanderen teruggeschroefd van 30 naar 25%. Dat is jammer, want er zijn mogelijkheden genoeg:
in de haven van Oostende en Plassendale de inplanting van een groot aantal windmolens.
in de Westhoek langs de A19
bij de solitaire windmolen in Zedelgem gezelschap twee extra exemplaren
in Nieuwkapelle bij de bestaande molen
in Oekene de huidige rij verlengen, en molens in planten aan de overzijde van de autostrade
in Kortrijk ter hoogte van Evolis kan een inplanting aan de overzijde van de autostrade
de omgeving rond Staden (gekoppeld aan de grote diepvriesbedrijven)
langs de autsnelwegen in de wijde omgeving van Kortrijk (voorwaarde is afschaffing vliegveld van Wevelgem) en zeker langs de E403 ter hoogte van de industriezone Gullegem-Moorsele
op de Bekaert-site in Zwevegem
LAR-noord
in Waregem 4 windmolens (2 aan elke kant van de E17)

Daarnaast stellen we voor dat er zonnepanelen komen op de daken van alle grote openbare gebouwen zoals stadhuizen, Sociaal Huis, het concertgebouw van Brugge, de cultuurcentra, de openbare voetbalstadions enz…

Ten slotte zijn er in West-Vlaanderen en de directe omgeving nog enkele centrales die werken op steenkool, op stookolie, op palmoliepitten enz. Het gaat om de centrales van Harelbeke en Ruien. Die zijn verouderd en erg vervuilend. Ofwel moeten ze grondig worden aangepast om echte hernieuwbare energie te produceren, ofwel moeten ze dicht.

2) Investeren in een veilig, stipt, modern en klantvriendelijk spoor

West-Vlaanderen is niet meteen de geliefde dochter van de NMBS. Er zijn echter grote noden die traag of helemaal niet worden ingevuld:
verbeteren van de aansluitingen van de treinen tussen Poperinge/Ieper en het noorden van de provincie (Brugge, Oostende …). Nu zijn de wachttijden zeer lang.
Verbeteren van de aansluitingen van Roeselare naar Gent.
Inzetten van meer (met een grotere capaciteit) en beter – nu rijdt daar verouderd materieel van meer dan 25 jaar oud – spoorwegmaterieel op de lijnen tussen Poperinge-Kortrijk-Brussel.
Versnellen van de lijn Kortrijk-Brussel. Enkele jaren geleden werd de verbinding 5 minuten langer dan voordien.
Vetere verbindingen van Rijsel (Lille) naar Kortrijk, Brugge en Oostende, in functie van aansluiting op de Eurostar en TGV-lijnen naar Engeland en naar Parijs en het zuiden.

3) De zorg en de sociale economie uitbouwen tot sterke economische sectoren, met aandacht voor zorgbehoevenden en wie niet meekan in de gewone economie

West-Vlaanderen heeft een vrij sterk uitgebouwde sociale economie. We willen dat behouden en waar het kan nog verder uitbouwen. Wat de zorg (welzijns en gezondheid) betreft, zullen de noden in de toekomst toenemen. Het gaat om noden aan infrastructuur, voorzieningen en personeel. We stellen voor dat er een West-Vlaams actieplan gemaakt wordt om te kunnen anticiperen op deze noden.

4) KMO’s en landbouwers die produceren voor de markt dicht bij huis krijgen meer kansen en ondersteuning. Lokale afzetmarkten creëren blijvende jobs zonder milieubelastend transport

Als land- en tuinbouwprovincie bij uitstek – we hebben een grote productie – moeten we toch vaststellen dat er te weinig producten rechtstreeks van de producent naar de consument gaan.
Samen met de producenten, de veiling, enz. moeten we denken aan de uitbouw van lokale markten, boerenmarkten enz.

5) Onderzoeksinstellingen en bedrijven aanzetten tot vergroening en innovatie

Slechts 1,4 procent van het geld dat de Vlaamse overheid uitgeeft aan onderzoeksactiviteiten in hogescholen en universiteiten wordt besteed in West-Vlaanderen. Om dat te verbeteren kan een West-Vlaams Fonds voor Kennisgedreven Ontwikkeling worden opgericht. Ook Groen! ondertekende de nota van Gouverneur Paul Breyne waarin een visie op en toekomstperspectief voor het West-Vlaamse hoger onderwijs werd uitgeschreven. De nota over de toekomst van het hoger onderwijs in West-Vlaanderen pleit o.a. voor een inhaalbeweging op het vlak van onderzoek in het hoger onderwijs. Groen! vindt dat hier onderzoek naar innovatie en vergroening prioritair moet zijn. We hebben met Howest een hogeschool die op dit terrein reeds toonaangevend is.

Daarnaast moeten de gemeenten en de provincie West-Vlaanderen inzetten op de vergroening van onze industriezones. We hebben ondertussen een aantal oude zones en leegstand. In plaats van steeds nieuwe open ruimte in te nemen, moet reconversie voorrang krijgen. Denk bijv. aan LAR-Noord, Stasegem, Bekaert-site in Zwevegem enz…

Ter info, het reisschema op woensdag 2 juni

Oostende proloog: met Wouter De Vriendt, Geert Lambert en Bart Caron: om 8u45 persmoment, om 9u14 trein naar Brugge.
Gent: kick-off om 9u30: lijsttrekker Oost-Vlaanderen Stefaan Van Hecke over een betere mobiliteit. Lijsttrekker West-Vlaanderen Wouter De Vriendt en lijstduwers Bart Caron en Filip Watteeuw pikken aan. Groen! voorzitter Wouter Van Besien en Ecolo-voorzitters Jean-Michel Javaux en Sarah Turine reizen de hele weg mee. In de verschillende stations worden zij vergezeld door lijsttrekkers, kandidaten en leden die aantonen wat groene economie voor ons land kan betekenen. (Vertrek: 10u15)
Brussel: aankomst trein 10u51 – persmoment 11u in Novotel Brussels of op Grasmarkt 120 : Lijstduwer opvolgers Senaat Staatssecretaris Bruno De Lille samen met Olivier Deleuze, Evelyne Huytebroeck en Christos Doulkeridis over meer duurzame energie
Namen: aankomst trein om 13u09 – persmoment om 13u15: Georges Gilkinet en Cécile Thibaut over een betere mobiliteit in het stationscafé
Luik: aankomst trein om 15u – persmoment om 15u10: Muriel Gerkens en Jacky Morael over meer hernieuwbare energie. Lijsttrekker Antwerpen Meyrem Almaci en tweede kandidaat Kristof Calvo pikken aan.
Leuven: lijsttrekker Leuven Eva Brems organiseert persmoment over duurzame innovatie en wetenschapsbeleid voor aankomst en stapt dan samen met en derde kandidaat op de Antwerpse lijst Ingrid Pira mee op de trein.
Mechelen: aankomst trein om 16u38 – slotpersmoment om 17u: lijsttrekker Antwerpen Meyrem Almaci en lijstduwer Mieke Vogels lichten gezondheidszorg en een duurzame bouwsector toe.

Ingediend onder nieuws 1 reactie

Een reactie op “Spoor 13: Naar een duurzame economie in West-Vlaanderen

  1. hnyefis schreef:

    n9jr9c bicoontblesi, zngfuladnnjb, [link=http://lvgvdxugebyx.com/]lvgvdxugebyx[/link], http://knzktkevuiss.com/

Reacties zijn gesloten.


 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie