bartcaron.be

Begroting Toerisme: hoe de meerderheid de parlementaire werking verkracht

Ingediend op december 1st, 2015 door bartcaron

Groen en SP.A kunnen de begroting Toerisme niet stemmen. Want die is niet te begrijpen, zelfs voor minister Ben Weyts niet. En toch forceert N-VA de stemming over dit geheimschrift….

Daarnet was ik in de commissie getuige van een bizarre interpretatie van de van wat parlementaire democratie zou moeten zijn. We bespraken de begroting en de beleidsbrief Toerisme. De minister deed een uitgebeide toelichting van zijn beleidsbrief, doch niet van zijn begroting Toerisme. Dat vond hij blijkbaar niet nodig.

Het probleem is dat de begroting van Toerisme helemaal niet te begrijpen is. Toerisme Vlaanderen is een verzelfstandigd agentschap waarvan de begroting opgenomen is in de bijlagen van het begrotingsdecreet. De gelden die naar Toerisme Vlaanderen gaan, zijn opgenomen in de begroting Internationaal Vlaanderen. De helft van de begrotingsartikels is leeg gemaakt, en daarnaast zijn er vele nieuwe begrotingsartikels opgenomen, waarvan de inhoud niet is toegelicht. De verschuivingen tussen deze artikels zijn onduidelijk, ook omdat de cijfers telkens verschillen. Kortom, niet te begrijpen. Net daarom hebben SP.A en Groen een reeks vragen gesteld. De minister kon vele vragen niet beantwoorden maar beloofde de antwoorden op de vragen morgen of overmorgen te bezorgen aan de commissieleden. Daar gingen wij mee akkoord.
Daarna stelden wij aan de commissie voor om de stemming over de begroting uit te stellen voor één of twee dagen, de antwoorden van de minister af te wachten en dan kort opnieuw samen te komen en te stemmen.

Op die vraag weigerden de collega’s van de meerderheid in te gaan. Ze vonden dat niet nodig. Het was vooral de fractie van de minister die hier op aandrong, en het moet mij van het hart, de vraag om uitstel van de hand wees op een pedante en brutale wijze. Wij hebben de commissiezitting verlaten. In een dergelijk slecht circus wensen wij niet mee te spelen. Droevig.

Wijwillen duidelijkheid krijgen van de parlementsvoorzitter:
– Is het aanvaardbaar dat er gestemd wordt over een begroting (i.c. Toerisme, van zowat 97,4 miljoen euro) die in de commissie onvoldoende is toegelicht en uitgelegd?
– Moet de minister bij het begin van de zitting geen toelichting geven over zijn begroting?
– Is het aanvaardbaar dat de regering een begroting indient die ruim onvoldoende is geduid? Zeker de begrotingscijfers en de toelichting van verzelfstandigde agentschappen laat sterk te wensen over.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Begroting Toerisme: hoe de meerderheid de parlementaire werking verkracht

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie