bartcaron.be

Mijn voorstel voor energiezuiniger cultuursector krijgt steun van Vlaams parlement

Ingediend op december 9th, 2015 door bartcaron

De Vlaamse regering wordt verplicht om van de isolatie van culturele infrastructuur een prioriteit te maken. Mijn resolutie die dat vraagt kreeg woensdag de steun van het volledige Vlaams Parlement, zowel meerderheid als oppositie.

“Iedereen kent voorbeelden van cultuurhuizen die slecht geïsoleerd zijn. De mensen uit de sector zelf vroegen via hun Open Klimaatbrief dat de overheid er iets aan zou doen. Met deze resolutie zal het nu ook gebeuren. Constructief oppositie voeren werpt dus wel degelijk vruchten af, dat is mijn opgetogen reactie op de stemming in het Vlaams parlement.

De resolutie werd mee-ondertekend door parlementsleden Manuele Van Werde, Caroline Bastiaens, Jean-Jacques De Gucht en Yamila Idrissi. Het Groen-voorstel werd woensdag in plenaire mee gestemd door hun respectievelijke fracties Groen, N-VA, CD&V, Open VLD en sp.a.

Met de resolutie vraagt het Vlaams parlement aan de Vlaamse regering om de investeringssubsidies voor accommodaties in de sectoren jeugd en cultuur vanaf 2017 in hoofdzaak te richten op aanpassingen van de infrastructuur zodat die kunnen evolueren naar klimaatneutraliteit.

De cultuursector engageerde zich via haar Open Klimaatbrief zelf om een ambitieus klimaatakkoord enthousiast te ondersteunen en mee te implementeren. De mensen uit de sector zelf stelden dat zij een verantwoordelijkheid hebben om hun organisaties zo veel als mogelijk klimaatneutraal te maken en eco-efficiënter te werken. Van dergelijk enthousiasme van mensen die iets willen doen voor het klimaat word ik blij. Ik ben dus heel tevreden dat dit initiatief heel concreet tot een aanpassing van het beleid leidt.

De volledige tekst van de resolutie staat hier.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Mijn voorstel voor energiezuiniger cultuursector krijgt steun van Vlaams parlement

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie