bartcaron.be

Betaalt de cultuursector de Vlaamse tekorten?

Ingediend op mei 15th, 2010 door bartcaron

Cultuurminister Joke Schauvliege heeft alle (nog niet toegekende) projectsubsidies in Cultuur geschrapt. In je beleidsnota beloven dat je de projectsubsidies wil verhogen, maar in de praktijk net het tegenovergestelde doen, kan alleen als ‘schijnheiligheid’ betiteld worden.

Vlaams parlementslid Bart Caron: “Haar grove bijl doorklieft alle evolutie en vernieuwing. De tijdelijke en jaarwerkingen worden getroffen. Tientallen organisaties zijn ontgoocheld. Projectaanvragen die betrekking hebben op de tweede jaarhelft en daardoor later moeten worden ingediend, krijgen niet de minste kans meer. Zowel in erfgoed, de kunsten, circus, infrastructuur enz. Een besparing van 4,4 miljoen euro in de cultuurbudgetten is fors. Cultuur betaalt de rekening van het Vlaamse begrotingstekort.

Voor het internationaal cultuurbeleid is de besparingsronde van Schauvliege ronduit dramatisch omdat het budget bij het begin van het jaar al op een vierde werd teruggebracht. En dan is er ook nog sprake van een blokkering van de middelen voor de kunstcollectie van de Vlaamse Gemeenschap, het Topstukkenfonds, de ondersteuning van popmuziek in het buitenland en een deel van de middelen voor de cultuurindustrie.

Een navraag op het kabinet leert ons dat dit lijstje bij wijze van ‘inschatting’ werd opgemaakt maar nog niet definitief is. De beslissing is ook onduidelijk: worden lopende projectrondes waarvan de advisering rond is, maar die de minister nog moet beslissen, stilgezet en kunnen de aanvragers naar de subsidies fluiten? Het kabinet lost geen woord.

Kortom, met deze Vlaamse regering moet de cultuursector op haar hoede zijn. Dat er niet meteen van groei sprake zou zijn, was al heel snel duidelijk, maar dat er her en der zou worden weggeknipt zonder duidelijke leidraad noch visie,  is erg bedreigend voor de kwetsbare cultuursector. Nu gaat er nog eens 4,4 miljoen euro af en dat van een sector die al heel wat klappen heeft mogen incasseren,” aldus Bart Caron.

Groen! roept minister van Cultuur Schauvliege op het lijstje van budgettaire blokkeringen dat nog niet definitief zou zijn, te herzien. Organisaties die door deze maatregelen ernstig bedreigd zouden worden in hun voortbestaan, of essentiële vernieuwingen in sommige deelsectoren die stil zouden vallen, moeten gespaard worden. Het is ook aan de minister om op de ministerraad haar collega’s ervan te overtuigen, dat een tweede besparingsronde in de cultuursector onaanvaardbaar is.

Bart Caron
Vlaams volksvertegenwoordiger (Groen!)
0477 49 58 10

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Betaalt de cultuursector de Vlaamse tekorten?

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie