bartcaron.be

Minister Bourgeois verantwoordelijk voor gebrekkige organisatie verkiezingen

Ingediend op september 13th, 2012 door bartcaron

Minister van Binnenlands Bestuur, Geert Bourgeois, legt in zijn beleid altijd de nadruk op behoorlijk bestuur, op administratieve eenvoud, op heldere en snelle procedures. En zie, de formaliteiten voor de gemeenteraad- en provincieraadsverkiezingen zijn een regelrechte ramp. Er worden foute formulieren verspreid, er is onduidelijkheid over wie voordrachten mag ondertekenen, de lijstenverbinding werd vergeten op het geëigende document, partijen weten niet waar ze hun lijsten moeten indienen, enzovoort. De oproepingsbrieven supervroeg versturen in de faciliteitengemeenten, ja daar waren zijn diensten wel toe in staat, maar de rest van Vlaanderen kan stikken.

Groen klaagt deze heel gebrekkige organisatie van de verkiezingen aan, en dringt met kracht aan op snelle en duidelijke informatie. Wat Vlaanderen zelf doet, moet het beter doen, zei een Vlaamse minister-president. De realiteit toont het tegendeel aan. Vlaams parlementslid van Groen Bart Caron zal minister Bourgeois hierover interpelleren, maar dat mag hem niet beletten om de problemen vandaag aan te pakken.

Neem bijvoorbeeld het indienen van de provinciale lijsten per district: nergens is een overzicht te vinden van waar dit concreet moet gebeuren. “Op welk adres moeten ze worden bezorgd?” vraagt Bart Caron zich af. “Nochtans moest dit uiterlijk eergisteren bekend gemaakt zijn, volgens het Kiesdecreet althans. Dat gebeurt door aanplakking aan de zetel van het provinciedistrictshoofdbureau. Maar ook dat is een probleem: waar is dit? Al sinds vorige week proberen partijsecretariaten die informatie te bekomen via http://www.vlaanderenkiest.be maar ,nog altijd is daar geen antwoord te vinden. Merk op dat het Kiesdecreet deze bekendmaking voorziet ten laatste op 11 september. Bourgeois is het decreet aan het overrulen. Dat is onaanvaardbaar.”
 
Ook over de nodige handtekeningen voor de voordrachten van kandidaten voor de provincieraadsverkiezingen werd door de diensten van de minister foute informatie verspreid. Die moeten getekend worden door een aantal uittredende provincieraadsleden. “De diensten lieten eerst weten dat een provincieraadslid slechts in één district mocht tekenen. Grappig is dat, want er zijn dan haast minder provincieraadsleden dan nodige handtekeningen. Dat was bijna niet uitvoerbaar,” aldus Caron.

“Of neem het zogenaamde formulier P28, zijn het voorbehoud tot verklaring van lijstenverbinding. Het Decreet zegt dat de kandidaten zich het recht moeten voorbehouden om een verklaring van lijstenverbinding in te dienen, anders is die verklaring niet geldig. Normaal is dit altijd opgenomen in de voordrachtsakte zelf, en daardoor automatisch ondertekend door alle kandidaten. Nu was men dit blijkbaar ‘vergeten’, met als gevolg dat men vorige week pas een nieuw formulier P28 heeft gemaakt dat door alle kandidaten moet getekend worden. Dit stelt problemen op sommige plaatsen, met kandidaten die de voordrachtsakte al ondertekend hadden maar nu op reis zijn enz.”

“Is dit behoorlijk bestuur?” vraagt Bart Caron zich af. “Riskeert Geert Bourgeois niet dat de verkiezingen morgen ongeldig worden verklaard omdat de regels en de data uit het decreet niet werden gerespecteerd?” Groen roept de minister in ieder geval op om de mankementen van de organisatie van de verkiezingen snel op te lossen.

Contact: Bart Caron
Vlaams volksvertegenwoordiger

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Minister Bourgeois verantwoordelijk voor gebrekkige organisatie verkiezingen

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie