bartcaron.be

Privé-geld naar cultuur? Hoe meer hoe liever, maar, maar, maar…

Ingediend op februari 24th, 2016 door bartcaron

Ik ben helemaal niet tegen het principe dat we moeten proberen meer centen uit de bedrijfswereld naar cultuur te loodsen. Integendeel, hoe meer hoe liever. Op twee voorwaarden: primo, als de kunstenaar of de culturele organisatie zelf en autonoom de artistieke of culturele inhoud mag bepalen. En secundo, als dat niet leidt tot een zich terugtrekkende overheid.

Die beide risico’s zijn reëel. Kijk naar wat een bedrijfsleider als Fernand Huts dezer dagen uitkraamt – ik beslis, en daarmee basta. Wat hij met zijn geld doet, mag hij uiteraard zelf bepalen, maar hij moet zich daarom niet gedragen als een Renaissancepaus of een paternalistische bons. De tijd dat kunstenaars vooral het prestige van hertogen, bisschoppen en andere hoven moesten versterken of als nar hun schamel brood mochten verdienen, ligt gelukkig al enkele eeuwen achter ons. Subsidie vervangen door geld van dergelijke cultuurbobo’s, spaar ons daarvan.

Het gevaar op een zich terugtrekkende overheid is ook groot. De huidige en de vorige cultuurministers, Sven Gatz en Joke Schauvliege, muntten uit in het hanteren van de kaasschaaf of de hakbijl in de cultuursector. Ze sneden de voorbije jaren tussen 12 en 40% weg uit de brede cultuursector. De overheid heeft zich al sterk teruggetrokken. Ik ben echt bang dat het nog verder gaat. Beluister maar de nonsens van sommige liberale geesten die radicaal pleiten voor de afschaffing van cultuursubsidies.

De noden zijn reëel en ernstig in de musea, bij jonge kunstenaars, enzovoort. De minister beloofde al verschillende keren dat hij gaat voor een stijging van zijn middelen. Wat doet hij straks met de vele organisaties in het Kunstendecreet die hoopvol uitkijken naar het herstel van de indexering en naar een (kleine) subsidiestijging? Kan hij echt de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk hervormen, wat zijn intentie is, zonder een beetje nieuwe middelen? Kan hij nieuw bloed in de aderen van het cultureel erfgoed pompen? Vorige week knipte hij nog 1,5% middelen van het jeugdwerk weg.

Geld uit bedrijfsleven met fiscale instrumenten ondersteunen kan zeker nuttig zijn, complementair aan subsidies. De taxshelter (federaal) heeft samen met Vlaamse subsidies een fikse impuls gegeven aan de Vlaamse film. Dit instrument zal echter geen soelaas bieden aan de niet-commerciële cultuurwereld. De tashelter is enkel bruikbaar als er een winstoogmerk is.

Daarenboven leidt de inzet van fiscaal instrumentarium zoals lagere BTW, taxshelter, fiscale bonussen op sponsoring, vermindering van erfenisrechten, enz naar een vermindering van fiscale inkomsten voor de overheid, en dat is ook een vorm van subsidiëring. Maar dan zonder dat de overheid kwalitatieve criteria inzet. De wetgeving op de taxshelter is recent aangepast omdat ze zelfs werd gebruikt/misbruikt om buitenlandse pornofilms mee te financieren.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Privé-geld naar cultuur? Hoe meer hoe liever, maar, maar, maar…

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie