bartcaron.be

Zeepbel van bescherming poldergraslanden doorprikt

Ingediend op maart 2nd, 2016 door bartcaron

Nu de verenigde natuurverenigingen de Regering-Bourgeois in gebreke stellen voor de krakkemikkige bescherming van de poldergraslanden, is de zeepbel van de zogezegde ‘historische doorbraak voor de historische poldergraslanden meteen helemaal doorgeprikt.

Het compromis over de poldergraslanden dat de Vlaamse regering van N-VA, Open VLD en CD&V eind vorig jaar maakte, is een tsjeverig compromis à la Belge. Dat compromis houdt in dat er verschillende soorten van bescherming komen. Enkele duizenden hectare waren al beschermd via de natuurwetgeving. De bijkomende percelen worden beschermd via de Europese landbouwwetgeving.

Niet enkel het feit dat wij onze waardevolle historische graslanden zo uit handen geven aan het wispelturige Europese landbouwbeleid baart zorgen. Vooral het ongefundeerd meten met twee maten en twee gewichten maakt het besluit van Minister Schauvliege tot een dieptepunt van rechtszekerheid. Het leverde haar trouwens al fikse kritiek op van de Raad van State, maar dat kon haar niet deren.

Op het terrein zelf wordt het meteen duidelijk dat de bescherming onder de landbouwwetgeving een lege doos is. De graslanden die al eeuwen lang onaangeroerd zijn en bijgevolg een unieke fauna en flora herbergen, mogen dan wel niet geploegd (gescheurd in vakjargon) worden, maar er mag wel gefreesd worden, er mag extra bemest worden en er mogen hoogproductieve grassoorten ingezaaid worden die op korte tijd de historische vegetatie zullen verdringen.

Ik heb nooit begrepen dat collega Wilfried Vandaele (N-VA), die jarenlang een medepleitbezorger was voor de bescherming van de poldergraslanden, zich heeft laten verleiden mee te stappen in de schijnbescherming via de landbouwwetgeving. Nu het dossier, door de ingebrekestelling door de natuurorganisaties, opnieuw op de tafel van de Vlaamse Regering komt, moet ze die herkansing aangrijpen en tot een échte bescherming komen. Al vrees ik, eerlijk gezegd, dat CD&V-minister Schauvliege zich zal wentelen in haar grote gelijk en het finaal de rechter zal worden die moet oordelen.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Zeepbel van bescherming poldergraslanden doorprikt

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie