bartcaron.be

Schauvliege laat kankerverwekkend glyfosaat vrije baan

Ingediend op maart 15th, 2016 door bartcaron

België ijvert niet voor een verbod op glyfosaat. Nochtans werd glyfosaat door de Wereldgezondheidsorganisatie als kankerverwekkend bestempeld, en zijn het Brussels en het Waals Gewest voorstanders van een verbod. De reden van de Belgisch terughoudendheid: de federale regering en… de Vlaamse regering-Bourgeois.

imageOndanks aandringen van mezelf en collega’s weigerde Schauvliege zich in de commissie van het Vlaams Parlement voor een verbod uit te spreken. Zwijgen is toestemmen. Het Brussels en Waals Gewest zijn expliciet voorstander van een verbod op glyfosaat. Door het zwijgen van Schauvliege en de federale regering is er geen unaniem Belgisch standpunt. Daardoor verhindert de regering-Bourgeois mee dat de Europese balans overhelt naar een verbod. Opmerkelijk: ook de kritische vragen van het N-VA-parlementslid in de commissie konden de CD&V-minister niet tot een duidelijk antwoord brengen. Maar als Schauvliege niks doet voor een verbod, is regeringspartij N-VA ook mee verantwoordelijk.

Het expertencomité van de 28 EU-landen heeft op dinsdag 8 maart niet gestemd over het voorstel van de Europese Commissie om de toelating voor glyfosaat met 15 jaar te verlengen. Verschillende buurlanden zoals Nederland en Frankrijk lieten weten dat ze tegen het voorstel stemmen. Er werd om uitstel gevraagd. Er wordt pas gestemd als er een solide gekwalificeerde meerderheid is, zo klonk het in de wandelgangen. De kankerspecialisten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stellen dat glyfosaat kankerverwekkend is. De WHO is een topautoriteit terzake en biedt voldoende garantie op objectief onderzoek. Daarom moet glyfosaat verboden worden op basis van het voorzorgsbeginsel.

De Brusselse en Waalse collega’s van Schauvliege zegden ondertussen dat zij het gebruik van glyfosaat willen verbieden, toch op zijn minst voor wat particulier en overheidsgebruik betreft. Vanuit de federale regering kwam het signaal dat de verkooplicentie kon verlengd worden.

Dan krijgen we natuurlijk een vreemde situatie. Een product dat in België mag verkocht worden, maar in minstens 2 van de 3 gewesten niet mag worden gebruikt. Nochtans stoppen gezondheidsrisico’s niet aan de taalgrens. Schauvliege had zich duidelijk moeten uitspreken voor een glyfosaatverbod. Zodat de gezondheid van de Vlamingen ertegen beschermd wordt. Ze moet ook instemmen met een Belgisch standpunt pro glyfosaatverbod, zodat ons land op Europees vlak één van de pleitbezorgers is van een Europees verbod. Ik hoop echt dat het de Vlaamse regering niet is die een Europees verbod verhindert.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Schauvliege laat kankerverwekkend glyfosaat vrije baan

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie