bartcaron.be

Vraag over het beleid voor personen met een handicap

Ingediend op april 22nd, 2010 door bartcaron

Twee jaar geleden, in maart 2008 stelde ik een vraag over de subsidies voor de instellingen voor mensen met een handicap. Het reglement is namelijk totaal voorbijgestreefd. Lieven Lybeer erkende dat toen en beloofde ook dat reglement bij te sturen. Wat stel ik twee jaar later vast: dat er in totaal NIETS veranderd is. De titel alleen al is verouderd: “Ondersteuningstoelage 2009 voor gezinsvervangende tehuizen, bezigheidshomes, dagcentra, trainingshuizen, diensten begeleid wonen voor volwassen mentaal gehandicapten en instellingen voor de opvang van gehandicapte niet-schoolplichtige kinderen.”

Eind de jaren ’70 waren dat subsidies voor vernieuwende initiatieven in de zorg voor mensen met een handicap, de projecten die toen weinig of niet gefinancierd werden door de Vlaamse overheid, bijv. begeleid wonen. Nu is dat wel het geval. Dit betekent dat deze subsidies geëvolueerd zijn van (toen) vernieuwende projectsubsidies naar (vandaag) vaste en aanvullende subsidies voor de instellingen / voorzieningen. Ik ken weinig of geen andere steden en gemeenten die dat ook doen.
Deze ondersteuningstoelage is voor gezinsvervangende tehuizen, bezigheidshomes, dagcentra, trainingshuizen, diensten begeleid wonen voor volwassen mentaal gehandicapten en instellingen voor de opvang van gehandicapte niet-schoolplichtige kinderen. Niet dat ik dat deze instellingen niet zou gunnen. Maar de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat het voor hen over peanuts gaat met weinig of geen beleidsimpact. Voor de stadsbegroting gaat het wel over een mooie som: 42.000 euro.
Het bedrag per plaats wordt verkregen door de deling van dit bedrag door het aantal betoelaagbare plaatsen: € 42.000 gedeeld door 529 plaatsen = 79,3951€ per persoon met een handicap.

Het reglement dateert uit 1996. Vanuit het beleid mogen we er wel even bij stilstaan. e voorzieningen moeten helemaal niet zeggen waar ze het geld voor willen gebruiken en ze moeten de uitgave evenmin bewijzen. De meerwaarde is daarom niet duidelijk. Zoiets heet ‘Sinterklaaspolitiek’
Die subsidies zijn weer goedgekeurd (college 20 januari 2010) en uitbetaald. Dit lijkt een automatisme.

Financieel komt dan neer op het volgende:
– Regenboog – begeleid wonen 41 3.255,20 € )
– Regenboog – tehuis voor volw. niet werkende gehandic. 16 1.270,32 €
– Regenboog – vzw geintegreerd wonen 2 158,79 €
– De Branding, afdeling tehuis Niet werkenden 86 6.827,98 €
– De Branding afdeling Dagcentrum 70 5.557,66 €
– De Branding, afdeling Tehuis Werkenden 50 3.969,75 €
– Vzw Den Achtkanter 139 11.035,92 €
– Samenwerkingsverband De Bolster 40 3.175,80 €
– MPI Zonnebloem 57 4.525,52 €
– MPI Kindervriend 28 2.223,06 €
Semi-internaten De Hoge Kouter en de Kindervriend zitten hier blijkbaar niet in. 
TOTAAL toelagen: 42.000,00 €

Ik wil opnieuw voorstellen om hier actieve projectsubsidies te maken. Bestaande instellingen en voorzieningen moeten zeker niet worden uitgesloten, integendeel. We moeten vooral creatieve projecten aanwakkeren. Vernieuwing in de zorg kan er alleen maar baat bij hebben. Bijv. subsidies voor inclusie-projecten (kan zowel vanuit de instellingskant als vanuit een andere kant) in sport, vrije tijd, cultuur enz. Ook toegankelijkheidsprojecten zou ik in aanmerking laten komen, zoals bijv. zo’n voelstoelen. Ik zou een zo open mogelijke projectlijn voorstellen, waarin de creatieve projecten voorrang krijgen.
Het gaat over een belangrijk bedrag op de Kortrijkse begroting, dat moet behouden blijven, maar een andere invulling moet krijgen.

Vraag: is de schepen bereid dit reglement ten gronde aan te passen in 2010, in overleg met de adviesraad, met de betrokken doelgroep zelf en met de instellingen? Met de bedoelingen het beleid af te stemmen op de uitdagingen van  vandaag om mensen en organisaties aan te zetten projecten te ontwikkelen die op vandaag een toegevoegde waarde geven aan de Kortrijkse gemeenschap.

Antwoord:
De bev oegde schepen, Filip Santy, antwoordde dat zijn diensten momenteel bezig zijn met het herbekijken van deze regeling. Hij meent echter dat ze vervangen door projectsubsidies geen ideale aanpassing is, maar dat er wellicht kan worden nagedacht over vernieuwende initiatieven, ook afkomstig van andere organisaties dan zij die vandaag gesubsidieerd worden.
Bart Caron toonde zich tevreden dat er op zijn suggesties wordt ingegaan. Hopelijk moet hij niet weer, over twee jaar informeren naar de stand van zaken.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Vraag over het beleid voor personen met een handicap

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie