bartcaron.be

De nieuwkomersverklaring, de harde stok achter de deur?

Ingediend op maart 31st, 2016 door bartcaron

The Francken wil het, de federale regering steunt hem hierin. Nieuwkomers moeten binnenkort een nieuwkomersverklaring tekenen? Een soort engagementsverklaring is het. Ze beloven, als ze het document ondertekenen, dat ze zich engageren ‘om ervoor te zorgen dat ikzelf, evenals mijn eventuele kinderen, gedurende ons verblijf in België, ons in de samenleving zullen integreren en er op actieve wijze aan zullen deelnemen.’

Het klinkt als ‘vanzelfsprekend’. Je gaat toch niet ergens wonen op niet aan de samenleving deel te nemen. Even vanzelfsprekend is dat nieuwkomers de mensenrechten respecteren, de vrijheid en de persoonlijke integriteit van iedereen respecteren, de vrijheid van vereniging, eredienst, beleving van sexuele geaardheid, de gelijkheid mannen en vrouwen en het feit dat geweld bij ons ook strafbaar is.
Eigenlijk weet iedereen dat toch? Ook nieuwkomers? Waarom is de verklaring dan nodig? Het venijn zit wellicht in de staart. Nieuwkomers moeten ook de taal van de regio waar ze zich vestigen (Nederlands, Frans of Duits) leren en daarvoor gebruik maken van de inburgeringstrajecten. Burgers en gezinnen zijn bij ons zélf verantwoordelijk zijn om in hun levensonderhoud te voorzien. Zo staat het letterlijk in de tekst. Dat diezelfde inburgeringstrajecten goede kansen bieden om zelfvoorzienend te worden.

Akkoord, er staat niets ‘fout’ in deze tekst, behalve bij de vrijheid van vereniging, die negatief gedefinieerd wordt. En toch krijg ik er een ongemakkelijk gevoel bij. Ik begrijp het zo: nieuwkomers zijn niet echt welkom. Dat ze zware inspanningen moeten leveren of teruggestuurd zullen worden. Als het de bedoeling is om huwelijken met partners uit het land van herkomst te ontmoedigen, als het de bedoeling is gezinshereniging te bemoeilijken, dan zal deze maatregel wel het gewenste effect hebben.

De muren rond België worden alsmaar hoger, allochtonen worden als een probleem behandeld, gestigmatiseerd, tenzij zij zich maximaal assimileren. En moet de Vlaming/Belg dan geen inspanningen leveren? Blijkbaar niet. Is integratie echt een eenzijdig verhaal van ‘zij’ die moeten integreren in ‘onze’ samenleving? Wat met de welig tierende discriminatie en achterstelling op de woonmarkt, in jobs enz., wanneer worden dat aangepakt? Dat is toch ook een voorwaarde voor integratie?

Integreren… wanneer is het genoeg? En, wie gaat dat ‘genoeg’ beoordelen? Wat als je geen job vindt, hoe hard je ook zoekt? Wat als je niet door het examen Nederlands geraakt, hoe hard je ook je best doet? Krijg je dan meteen een terugkeerticket?

Nee, zo bouwen we ook geen warme, maar een harde samenleving, die mensen tegen elkaar opzet. Verdergaande polarisatie, dat zal het op uitdraaien, vrees ik.
Natuurlijk zijn er naast rechten ook plichten. En die gelden voor iedereen, autochtonen, oud- en nieuwkomers. Die staan in wetboeken en worden afgedwongen door politie en rechtbanken. Niemand wil dat die laks worden toegepast.

Maar een nieuwkomersboodschap overbrengen in deze toon, klinkt vals.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor De nieuwkomersverklaring, de harde stok achter de deur?

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.