bartcaron.be

VRT verbergt toplonen, verdacht?

Ingediend op mei 20th, 2016 door bartcaron

De VRT laadt zich verdachtmakingen op de schouders en suggereert overdreven hoge lonen. Dat is het gevolg van het feit dat de VRT de lonen van de managers niet bekend wil maken.

Volgens de VRT behoort de informatie over de toplonen niet tot de openbaarheid van bestuur. De omroep wees een vraag van een student journalistiek om inzage te krijgen in de lonen af. De student trok daarop naar de Raad van State, die besloot dat de VRT de afwijzing niet afdoende heeft onderbouwd.

Ik heb de minister hier gisteren over ondervraagd. Ik heb hem gewezen op de website van de British Broadcasting Corporation (BBC) (http://www.bbc.co.uk/corporate2/insidethebbc/managementstructure/biographies). Daar staat een alfabetische lijst met alle BBC-medewerkers die meer dan 150.000 pond per jaar verdienen. Ter informatie: het jaarloon van de ‘director general’ van de BBC, Tony Hall, bedraagt 450.000 pond. Dat is meer dan de minister-presidentnorm. Het loon plus de extra renumeraties worden allemaal open en bloot aan de wereld bekendgemaakt. Dit is een voorbeeld van een sterke openbaarheid van bestuur, van helderheid en transparantie van een overheidsbedrijf. Zo hoort het. Dat geldt ook voor onze weddes, die van parlementairen die openbaar zijn. Dat moet VRT ook doen. Och, ik ben er niet op uit die weddes te kennen. Mijn vragen zijn principieel. Ik wilde weten of die nu al dan niet openbaar worden. En vooral, ik wilde de mening van mediaminister Sven Gatz kennen.

De minister antwoordde dat, na de betekening van het arrest, de beroepsinstantie binnen de dertig dagen een nieuwe beslissing moet nemen, met andere woorden: ofwel de openbaarheid toestaan door het beroep tegen de beslissing van de VRT in te willigen, ofwel de vorige beslissing bevestigen en opnieuw openbaarheid weigeren. Daarna opnieuw aanvechten voor de Raad van State, is ook mogelijk.
“Iedereen moet zich aan de arresten van de Raad van State houden, dat is mijn houding ten aanzien van het arrest. Verder heeft deze kwestie betrekking op de openbaarheid van bestuur. Als minister van Media is dit niet mijn bevoegdheid. Openbaarheid van bestuur ressorteert organiek rechtstreeks onder de minister-president. (…) ik wil daar in geen enkele mate in tussenkomen, ook niet door mijn subjectieve mening te geven.”, aldus de minister.

De VRT wacht de nieuwe beslissing van de beroepsinstantie af. Dat de VRT reeds in haar jaarverslag vrijwillig en uitgebreid over haar totale personeelskost alsook over de samenstelling van haar personeel rapporteert, is toch maar normaal? De VRT stelt dat zij opereert in een sterk concurrentiële markt. Tja…
Sinds deze kwestie werd aangekaart is er echter ook het decreet betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector, uit 2013. Dat is duidelijk het stelt in artikel 25: “Het bedrag van de jaarlijkse bezoldiging, opgesplitst in vast en variabel gedeelte, de eventuele vertrekpremies, de zitpenningen en vergoedingen van de leden van de raad van bestuur, worden openbaar gemaakt door publicatie in het jaarverslag van de betrokken entiteit. Het jaarverslag, vermeld in het eerste lid, wordt bekendgemaakt op de website van de entiteit.” Dat is vandaag van kracht. Moet de VRT vandaag die lonen dan niet publiceren?

Vanuit moreel en ethisch standpunt vind ik deze saga erg jammer. Ik vind dat de VRT hiermee onnodige verdachtmakingen op haar eigen schouders laadt, en door de geheimhouding suggereert, misschien onnodig, dat het om zeer hoge lonen gaat. Dat zijn betreurenswaardige elementen die voor mij, als verdediger van de VRT, niet aanvaardbaar zijn. Daarenboven vind ik het argument dat de vergoedingen aan de leden van de raad van bestuur bekendgemaakt zijn, om te lachen. Dat durft men, maar de lonen van de topmanagers niet.

De andere partijen, SP.A bij monde van Katia Segers, Karin Brouwers van CD&V en Wilfried Vandaele van N-VA traden me bij. “Het is niet verstandig van de openbare omroep om zo verkrampt te reageren op deze vraag om duidelijkheid”, vond de laatste. “Een instelling waarvan de overheid voor honderd procent aandeelhouder is, doet er best aan een zo groot mogelijke transparantie aan de dag te leggen“.

De uitsmijter van minister Gatz :“(…) tot mijn genoegen heb ik gezien dat wij met onze beheersovereenkomsten een beetje voorloper waren van wat zich nu in BBC-land afspeelt. Dat kan af en toe ook al eens, maar misschien zal de BBC hier wel de voorloper zijn inzake openbaarheid van bestuur. Dat is ook mogelijk, mijnheer Caron.
Ik hoop het althans.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor VRT verbergt toplonen, verdacht?

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie